Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaBou
Referentienummer 105000
Omschrijving (kort) Bouwclaims
Omschrijving lang Bouwclaims
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering A.K
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsOtherFiscal Overige immateriële vaste activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal Totaal immateriële vaste activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 D Wonen
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 D Wonen
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 D Wonen
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 C Wonen
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 C Wonen
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 D Wonen
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs 105015 4 D Wonen
BIvaBouAkpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105015.1 5 D Wonen
BIvaBouAkpInv   > Investeringen bouwclaims 105015.2 5 D Wonen
BIvaBouAkpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 5 D Wonen
BIvaBouAkpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 5 C Wonen
BIvaBouAkpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 5 C Wonen
BIvaBouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 5 D Wonen
BIvaBouAkpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105015.7 5 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 C Wonen
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 C Wonen
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 D Wonen
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 C Wonen
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 D Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 D Wonen
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 D Wonen
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 C Wonen
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 C Wonen