Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaGoo
Referentienummer 107000
Omschrijving (kort) Goodwill
Omschrijving lang Goodwill
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Goodwill in de boekhouding

Goodwill is de (onzichtbare) meerwaarde van een bedrijf die wordt betaald bij een overname of een uitbreiding van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een VOF. Goodwill kan voorkomen bij alle soorten van bedrijven, van eensmanszaak tot rechtspersonen als een BV of NV. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering A.D
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Winstaangifte IB bd-i:GoodwillFiscal Goodwill fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal Totaal immateriële vaste activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 28 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 J J J J D N.v.t.
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107010.1 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpInv   > Investeringen 107010.2 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 107010.3 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen 107010.4 5 C N.v.t.
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen 107010.5 5 C N.v.t.
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 107010.6 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties 107010.7 5 D N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs 107015 4 D N.v.t.
BIvaGooAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107015.1 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpInv   > Investeringen 107015.2 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 107015.3 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpDes   > Desinvesteringen 107015.4 5 C N.v.t.
BIvaGooAkpDda   > Afstotingen 107015.5 5 C N.v.t.
BIvaGooAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 107015.6 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpOvm   > Overige mutaties 107015.7 5 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 J J J J C N.v.t.
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107020.1 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen 107020.2 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 107020.3 5 D N.v.t.
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 107020.4 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 107020.5 5 D N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 107030 4 D N.v.t.
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 C N.v.t.
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 C N.v.t.