Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaKoo
Rekeningnummer (decimaal) 1200
Referentienummer 102000
Omschrijving rgs mkb Kosten van ontwikkeling
Omschrijving standaard Kosten van ontwikkeling
Engels Costs of development
Hiërarchie BIva (1000) Immateriële vaste activa

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten van onderzoek en kosten van ontwikkeling.
Kosten tijdens de onderzoeksfase worden verwerkt als kosten in de winst & verliesrekening.
Kosten tijdens de ontwikkelingsfase moeten geactiveerd worden als immateriële vaste activa als bepaalde punten aangetoond worden.

Zie ook:

Kenmerken RGS code

Sortering A.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein > Toelichting Overige immateriële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Overige immateriële vaste activa fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BIvaKooVvp - Kosten van ontwikkeling 1210 4 J+ J J J D N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 1230 4 J D N.v.t.
BIvaKooCae - Afschrijving kosten van ontwikkeling 1250 4 J+ J J J C N.v.t.
BIvaKooCuh - Herwaardering kosten van ontwikkeling 1270 4 J J D N.v.t.