Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaKou
Referentienummer 101000
Omschrijving (kort) Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Omschrijving lang Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding

Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal onderverdeeld naar 1) Aandelenkapitaal, zoals voor een Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) en 2) Stichtings- en verenigingskapitaal. We richten ons hier met name op de BV wat betreft het aandelenkapitaal. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering A.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal Totaal immateriële vaste activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 J D N.v.t.
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101010.1 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpInv   > Investeringen 101010.2 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 101010.3 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen 101010.4 5 C N.v.t.
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen 101010.5 5 C N.v.t.
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 101010.6 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties 101010.7 5 D N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs 101015 4 D N.v.t.
BIvaKouAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101015.1 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpInv   > Investeringen 101015.2 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 101015.3 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpDes   > Desinvesteringen 101015.4 5 C N.v.t.
BIvaKouAkpDda   > Afstotingen 101015.5 5 C N.v.t.
BIvaKouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 101015.6 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpOvm   > Overige mutaties 101015.7 5 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 J C N.v.t.
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101020.1 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen 101020.2 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 101020.3 5 D N.v.t.
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 101020.4 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 101020.5 5 D N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen 101030 4 D N.v.t.
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101030.1 5 D N.v.t.
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen 101030.2 5 D N.v.t.
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 101030.3 5 C N.v.t.
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 101030.4 5 C N.v.t.