Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaOiv
Rekeningnummer (decimaal) 1900
Referentienummer 110000
Omschrijving rgs mkb Overige immateriële vaste activa
Omschrijving standaard Overige immateriële vaste activa
Engels Other intangible assets
Hiërarchie BIva (1000) Immateriële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Immateriële vaste activa in de boekhouding
Bij immateriële vaste activa gaat het om vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen.
Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: vergunningen, octrooien, patenten, kosten van ontwkkeling, zoals software, databanken en goodwill.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering A.Z
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein > Toelichting Overige immateriële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Overige immateriële vaste activa fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BIvaOivVvp - Overige immateriële vaste activa 1910 4 J+ J J J D N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 1930 4 J D N.v.t.
BIvaOivCae - Afschrijving overige immateriële vaste activa 1950 4 J+ J J J C N.v.t.
BIvaOivCuh - Herwaardering overige immateriële vaste activa 1970 4 J J D N.v.t.