Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaVoi
Referentienummer 109000
Rekeningnummer (decimaal) 1700
Omschrijving (kort) Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
Omschrijving lang Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Als immateriële vaste activa (denk aan een vergunning) vooruit wordt betaald, dan wordt dat op de rekening "Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa" geboekt. En later weer afgeboekt. 

Van de overige rekeningen binnen deze groep, zoals "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa" en "Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa" ontvangen we graag eventuele voorbeelden uit de praktijk.

Kenmerken RGS code

Sortering A.E
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel Overige vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Overige immateriële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 4 J J J J J D N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109010.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen 109010.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 109010.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen 109010.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen 109010.5 5 C N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 109010.6 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties 109010.7 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs 109015 4 D N.v.t.
BIvaVoiAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109015.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpInv   > Investeringen 109015.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 109015.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpDes   > Desinvesteringen 109015.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiAkpDda   > Afstotingen 109015.5 5 C N.v.t.
BIvaVoiAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 109015.6 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpOvm   > Overige mutaties 109015.7 5 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 4 C N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109020.1 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen 109020.2 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 109020.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 109020.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 109020.5 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 109030 4 D N.v.t.
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109030.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen 109030.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 109030.3 5 C N.v.t.
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 109030.4 5 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
07-05-2021 16:06:44