Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLas ]

RGS code BLas
Referentienummer 800000
Omschrijving Langlopende schulden

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Geldt zowel voor langlopende- als kortlopende schulden.

Bij elke groep van schulden (in het hiervoor genoemde artikel lid 1) wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar, met aanduiding van de rentevoet daarover. Voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar. 

 

Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
  2. schulden aan banken;
  3. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
  4. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  5. te betalen wissels en cheques;
  6. schulden aan groepsmaatschappijen;
  7. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
  8. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
  9. schulden ter zake van pensioenen;
  10. overige schulden.

Kenmerken RGS code

Sortering L
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Liabilities Schulden
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityExceedingOneYear Schulden met een looptijd langer dan een jaar
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:LongTermDebtsTotal Totaal langlopende schulden

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 359 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 J J J J C N.v.t.
BLasAclAll - Hoofdsom achtergestelde schulden 801010 4 J J J J C N.v.t.
BLasAclAllBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 801010.1 5 C N.v.t.
BLasAclAllToe   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 801010.3 5 C N.v.t.
BLasAclAllOvs   > Bij overname verkregen schulden 801010.10 5 C N.v.t.
BLasAclAllAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 801010.11 5 D N.v.t.
BLasAclAllBir   > Bijschrijving rente / oprenting 801010.8 5 C N.v.t.
BLasAclAllOmv   > Omrekeningsverschillen 801010.6 5 C N.v.t.
BLasAclAllOvm   > Overige mutaties 801010.7 5 C N.v.t.
BLasAclAllOwv   > Overige waardeveranderingen 801010.12 5 C N.v.t.
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden 801020 4 J J J J D N.v.t.
BLasAclClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 801020.1 5 D N.v.t.
BLasAclClaAfl   > Aflossingen in boekjaar achtergestelde schulden 801020.2 5 D N.v.t.
BLasAclClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) achtergestelde schulden 801020.5 5 D N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 C N.v.t.
BLasColCll - Hoofdsom converteerbare leningen 802010 4 C N.v.t.
BLasColCllBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 802010.1 5 C N.v.t.
BLasColCllToe   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 802010.3 5 C N.v.t.
BLasColCllOvs   > Bij overname verkregen schulden 802010.10 5 C N.v.t.
BLasColCllAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 802010.11 5 D N.v.t.
BLasColCllBir   > Bijschrijving rente / oprenting 802010.8 5 C N.v.t.
BLasColCllOmv   > Omrekeningsverschillen 802010.6 5 C N.v.t.
BLasColCllOvm   > Overige mutaties 802010.7 5 C N.v.t.
BLasColCllOwv   > Overige waardeveranderingen 802010.12 5 C N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen 802020 4 D N.v.t.
BLasColClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 802020.1 5 D N.v.t.
BLasColClaAfl   > Aflossingen in boekjaar converteerbare leningen 802020.2 5 D N.v.t.
BLasColClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen 802020.5 5 D N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 C N.v.t.
BLasAoeAol - Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen 803010 4 C N.v.t.
BLasAoeAolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 803010.1 5 C N.v.t.
BLasAoeAolToe   > Aanvullend opgenomen 803010.3 5 C N.v.t.
BLasAoeAolOvs   > Bij overname verkregen schulden 803010.10 5 C N.v.t.
BLasAoeAolAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 803010.11 5 D N.v.t.
BLasAoeAolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 803010.8 5 C N.v.t.
BLasAoeAolOmv   > Omrekeningsverschillen 803010.6 5 C N.v.t.
BLasAoeAolOvm   > Overige mutaties 803010.7 5 C N.v.t.
BLasAoeAolOwv   > Overige waardeveranderingen 803010.12 5 C N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen 803020 4 D N.v.t.
BLasAoeClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 803020.1 5 D N.v.t.
BLasAoeClaAfl   > Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen 803020.2 5 D N.v.t.
BLasAoeClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen 803020.5 5 D N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3 J J J C N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom financiële lease verplichtingen 804010 4 J J J C N.v.t.
BLasFlvFlvBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 804010.1 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvToe   > Aanvullend opgenomen 804010.3 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvOvs   > Bij overname verkregen schulden 804010.10 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 804010.11 5 D N.v.t.
BLasFlvFlvBir   > Bijschrijving rente / oprenting 804010.8 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvOmv   > Omrekeningsverschillen 804010.6 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvOvm   > Overige mutaties 804010.7 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvOwv   > Overige waardeveranderingen 804010.12 5 C N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen 804020 4 J J J D N.v.t.
BLasFlvClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 804020.1 5 D N.v.t.
BLasFlvClaAfl   > Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen 804020.2 5 D N.v.t.
BLasFlvClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen 804020.5 5 D N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 J J J C N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken 805010 4 J J J C N.v.t.
BLasSakHvlBeg   > Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.1 5 C N.v.t.
BLasSakHvlToe   > Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.3 5 C N.v.t.
BLasSakHvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805010.10 5 C N.v.t.
BLasSakHvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805010.11 5 D N.v.t.
BLasSakHvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805010.8 5 C N.v.t.
BLasSakHvlOmv   > Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.6 5 C N.v.t.
BLasSakHvlOvm   > Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.7 5 C N.v.t.
BLasSakHvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805010.12 5 C N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken 805015 4 J J J D N.v.t.
BLasSakClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805015.1 5 D N.v.t.
BLasSakClaAfl   > Aflossingen in boekjaar hypotheken 805015.4 5 D N.v.t.
BLasSakClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) hypotheken 805015.5 5 D N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen 805020 4 C N.v.t.
BLasSakFvlBeg   > Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.1 5 C N.v.t.
BLasSakFvlToe   > Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.3 5 C N.v.t.
BLasSakFvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805020.10 5 C N.v.t.
BLasSakFvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805020.11 5 D N.v.t.
BLasSakFvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805020.8 5 C N.v.t.
BLasSakFvlOmv   > Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.6 5 C N.v.t.
BLasSakFvlOvm   > Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.7 5 C N.v.t.
BLasSakFvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805020.12 5 C N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen financieringen 805025 4 D N.v.t.
BLasSakFcaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805025.1 5 D N.v.t.
BLasSakFcaAfl   > Aflossingen in boekjaar financieringen 805025.4 5 D N.v.t.
BLasSakFcaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financieringen 805025.5 5 D N.v.t.
BLasSakLvl - Hoodsom leningen 805030 4 J J J C N.v.t.
BLasSakLvlBeg   > Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.1 5 C N.v.t.
BLasSakLvlToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.3 5 C N.v.t.
BLasSakLvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805030.10 5 C N.v.t.
BLasSakLvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805030.11 5 D N.v.t.
BLasSakLvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805030.8 5 C N.v.t.
BLasSakLvlOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.6 5 C N.v.t.
BLasSakLvlOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.7 5 C N.v.t.
BLasSakLvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805030.12 5 C N.v.t.
BLasSakLvlMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805030.13 5 C N.v.t.
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen 805035 4 J J J D N.v.t.
BLasSakLcaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805035.1 5 D N.v.t.
BLasSakLcaAfl   > Aflossingen in boekjaar leningen 805035.4 5 D N.v.t.
BLasSakLcaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen 805035.5 5 D N.v.t.
BLasSakLcaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805035.6 5 D N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen 805040 4 C N.v.t.
BLasSakOvlBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805040.1 5 C N.v.t.
BLasSakOvlToe   > Aanvullend opgenomen 805040.3 5 C N.v.t.
BLasSakOvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805040.10 5 C N.v.t.
BLasSakOvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805040.11 5 D N.v.t.
BLasSakOvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805040.8 5 C N.v.t.
BLasSakOvlOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805040.6 5 C N.v.t.
BLasSakOvlOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805040.7 5 C N.v.t.
BLasSakOvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805040.12 5 C N.v.t.
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen 805045 4 D N.v.t.
BLasSakOcaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805045.1 5 D N.v.t.
BLasSakOcaAfl   > Aflossingen in boekjaar overige schulden aan kredietinstellingen 805045.4 5 D N.v.t.
BLasSakOcaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden aan kredietinstellingen 805045.5 5 D N.v.t.
BLasSakWsl - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW 805050 4 C Wonen
BLasSakWslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805050.1 5 C Wonen
BLasSakWslToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.3 5 C Wonen
BLasSakWslOvs   > Bij overname verkregen schulden 805050.10 5 C Wonen
BLasSakWslAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805050.11 5 D Wonen
BLasSakWslBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805050.8 5 C Wonen
BLasSakWslOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.6 5 C Wonen
BLasSakWslOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.7 5 C Wonen
BLasSakWslOwv   > Overige waardeveranderingen 805050.12 5 C Wonen
BLasSakWslMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805050.13 5 C Wonen
BLasSakWsa - Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW 805055 4 D Wonen
BLasSakWsaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805055.1 5 D Wonen
BLasSakWsaAfl   > Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW 805055.4 5 D Wonen
BLasSakWsaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW 805055.5 5 D Wonen
BLasSakWsaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening 805055.6 5 D Wonen
BLasSakGol - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden 805060 4 C Wonen
BLasSakGolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805060.1 5 C Wonen
BLasSakGolToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.3 5 C Wonen
BLasSakGolOvs   > Bij overname verkregen schulden 805060.10 5 C Wonen
BLasSakGolAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805060.11 5 D Wonen
BLasSakGolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805060.8 5 C Wonen
BLasSakGolOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.6 5 C Wonen
BLasSakGolOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.7 5 C Wonen
BLasSakGolOwv   > Overige waardeveranderingen 805060.12 5 C Wonen
BLasSakGolMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805060.13 5 C Wonen
BLasSakGoa - Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden 805065 4 D Wonen
BLasSakGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805065.1 5 D Wonen
BLasSakGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheden 805065.4 5 D Wonen
BLasSakGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheden 805065.5 5 D Wonen
BLasSakGoaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805065.6 5 D Wonen
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3 C N.v.t.
BLasVobVob - Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen 806060 4 C N.v.t.
BLasVobVobBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806060.1 5 C N.v.t.
BLasVobVobToe   > Toename 806060.2 5 C N.v.t.
BLasVobVobBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806060.3 5 C N.v.t.
BLasVobVobOwv   > Overige waardeveranderingen 806060.4 5 C N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen 806061 4 D N.v.t.
BLasVobVocBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806061.1 5 D N.v.t.
BLasVobVocAfl   > Afname in boekjaar vooruitontvangen op bestellingen 806061.2 5 D N.v.t.
BLasVobVocAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen 806061.3 5 D N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 J J J J C N.v.t.
BLasSalSal - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten 806070 4 J J J J C N.v.t.
BLasSalSalBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806070.1 5 C N.v.t.
BLasSalSalToe   > Toename 806070.2 5 C N.v.t.
BLasSalSalBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806070.3 5 C N.v.t.
BLasSalSalOwv   > Overige waardeveranderingen 806070.4 5 C N.v.t.
BLasSalSac - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071 4 J J J J D N.v.t.
BLasSalSacBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806071.1 5 D N.v.t.
BLasSalSacAfl   > Afname in boekjaar leveranciers en handelskredieten 806071.2 5 D N.v.t.
BLasSalSacAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) leveranciers en handelskredieten 806071.3 5 D N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 C N.v.t.
BLasTbwTbw - Hoofdsom te betalen wissels en cheques 806080 4 C N.v.t.
BLasTbwTbwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806080.1 5 C N.v.t.
BLasTbwTbwToe   > Toename 806080.2 5 C N.v.t.
BLasTbwTbwBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806080.3 5 C N.v.t.
BLasTbwTbwOwv   > Overige waardeveranderingen 806080.4 5 C N.v.t.
BLasTbwTbc - Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques 806081 4 D N.v.t.
BLasTbwTbcBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806081.1 5 D N.v.t.
BLasTbwTbcAfl   > Afname in boekjaar wissels en cheques 806081.2 5 D N.v.t.
BLasTbwTbcAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) wissels en cheques 806081.3 5 D N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 J J C N.v.t.
BLasSagHoo - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen 806010 4 J J C N.v.t.
BLasSagHooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806010.1 5 C N.v.t.
BLasSagHooAao   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 806010.3 5 C N.v.t.
BLasSagHooBir   > Bijschrijving oprenting /amorisatie 806010.8 5 C N.v.t.
BLasSagHooOmr   > Omrekeningsverschillen 806010.6 5 C N.v.t.
BLasSagHooOvm   > Overige mutaties 806010.7 5 C N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen 806015 4 J J D N.v.t.
BLasSagAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806015.1 5 D N.v.t.
BLasSagAflAfl   > Aflossingen in boekjaar schulden aan groepsmaatschappijen 806015.2 5 D N.v.t.
BLasSagAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) groepsmaatschappijen 806015.3 5 D N.v.t.
BLasSagAflTer   > Terugboekingen 806015.4 5 D N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 C N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen 806020 4 C N.v.t.
BLasSaoHooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806020.1 5 C N.v.t.
BLasSaoHooAao   > Aanvullend opgenomen 806020.3 5 C N.v.t.
BLasSaoHooBir   > Bijschrijving rente 806020.8 5 C N.v.t.
BLasSaoHooOmr   > Omrekeningsverschillen 806020.6 5 C N.v.t.
BLasSaoHooOvm   > Overige mutaties 806020.7 5 D N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen 806025 4 D N.v.t.
BLasSaoAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806025.1 5 D N.v.t.
BLasSaoAflAfl   > Aflossingen in boekjaar schulden aan overige verbonden maatschappijen 806020.4 5 C N.v.t.
BLasSaoAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige verbonden maatschappijen 806025.3 5 D N.v.t.
BLasSaoAflTer   > Terugboekingen 806025.4 5 D N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 J J C N.v.t.
BLasSapHoo - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806030 4 J J C N.v.t.
BLasSapHooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806030.1 5 C N.v.t.
BLasSapHooAao   > Aanvullend opgenomen 806030.3 5 C N.v.t.
BLasSapHooBir   > Bijschrijving rente 806030.8 5 C N.v.t.
BLasSapHooOmr   > Omrekeningsverschillen 806030.6 5 C N.v.t.
BLasSapHooOvm   > Overige mutaties 806030.7 5 C N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806035 4 J J D N.v.t.
BLasSapAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806035.1 5 D N.v.t.
BLasSapAflAfl   > Aflossingen in boekjaar schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806030.4 5 D N.v.t.
BLasSapAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participanten en aan maatschappijen 806035.3 5 D N.v.t.
BLasSapAflTer   > Terugboekingen 806035.4 5 D N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3 C N.v.t.
BLasBepBep - Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen 806040 4 C N.v.t.
BLasBepBepBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806040.1 5 C N.v.t.
BLasBepBepToe   > Toename 806040.2 5 C N.v.t.
BLasBepBepBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806040.3 5 C N.v.t.
BLasBepBepOwv   > Overige waardeveranderingen 806040.4 5 C N.v.t.
BLasBepBec - Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen 806041 4 D N.v.t.
BLasBepBecBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806041.1 5 D N.v.t.
BLasBepBecAfl   > Afname in boekjaar belastingen en premies sociale verzekeringen 806041.2 5 D N.v.t.
BLasBepBecAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) belastingen en premies sociale verzekeringen 806041.3 5 D N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 J J J J C N.v.t.
BLasSuhSuh - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen 806045 4 J J J J C N.v.t.
BLasSuhSuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806045.1 5 C N.v.t.
BLasSuhSuhToe   > Toename 806045.2 5 C N.v.t.
BLasSuhSuhBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806045.3 5 C N.v.t.
BLasSuhSuhOwv   > Overige waardeveranderingen 806045.4 5 C N.v.t.
BLasSuhSuc - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen 806046 4 J J J J D N.v.t.
BLasSuhSucBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806046.1 5 D N.v.t.
BLasSuhSucAfl   > Afname in boekjaar uit hoofde van belastingen 806046.2 5 D N.v.t.
BLasSuhSucAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) uit hoofde van belastingen 806046.3 5 D N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 J J C N.v.t.
BLasStzStz - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen 806050 4 J J C N.v.t.
BLasStzStzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden ter zake van pensioenen 806050.1 5 C N.v.t.
BLasStzStzToe   > Toename 806050.2 5 C N.v.t.
BLasStzStzBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806050.3 5 C N.v.t.
BLasStzStzOwv   > Overige waardeveranderingen 806050.4 5 C N.v.t.
BLasStzStc - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen 806051 4 J J D N.v.t.
BLasStzStcBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen schulden pensioenen 806051.1 5 D N.v.t.
BLasStzStcAfl   > Afname in boekjaar ter zake van pensioenen 806051.2 5 D N.v.t.
BLasStzStcAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) ter zake van pensioenen 806051.3 5 D N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 J J J J C N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 J J J J C N.v.t.
BLasNegBrwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 705010.1 5 C N.v.t.
BLasNegBrwAao   > Aanvullend opgenomen 705010.2 5 C N.v.t.
BLasNegBrwAag   > Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 705010.3 5 D N.v.t.
BLasNegBrwAga   > Afboeking als gevolg van afstotingen 705010.4 5 D N.v.t.
BLasNegBrwOvm   > Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill 705010.8 5 C N.v.t.
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 J J J J C N.v.t.
BLasNegCbdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 705015.1 5 C N.v.t.
BLasNegCbdTgv   > Ten gunste van winst- en verliesrekening gebracht 705015.2 5 C N.v.t.
BLasNegCbdVtg   > Vrijval ten gunste van winst- en verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten 705015.3 5 C N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149 3 C N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806150 4 C N.v.t.
BLasOdvOdvBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806150.1 5 C N.v.t.
BLasOdvOdvToe   > Aanvullend opgenomen / nieuwe opbouw 806150.3 5 C N.v.t.
BLasOdvOdvAvs   > Uitbetaald / bij afstoting vervreemde schulden 806150.11 5 D N.v.t.
BLasOdvOdvBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806150.8 5 C N.v.t.
BLasOdvOdvOvm   > Overige mutaties 806150.7 5 C N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 3 C N.v.t.
BLasParPar - Hoofdsom participaties 807010 4 C N.v.t.
BLasParParBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 807010.1 5 C N.v.t.
BLasParParToe   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 807010.3 5 C N.v.t.
BLasParParOvs   > Bij overname verkregen schulden 807010.10 5 C N.v.t.
BLasParParAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 807010.11 5 D N.v.t.
BLasParParBir   > Bijschrijving rente / oprenting 807010.8 5 C N.v.t.
BLasParParOmv   > Omrekeningsverschillen 807010.6 5 C N.v.t.
BLasParParOvm   > Overige mutaties 807010.7 5 C N.v.t.
BLasParParOwv   > Overige waardeveranderingen 807010.12 5 C N.v.t.
BLasParCla - Cumulatieve aflossingen participaties 807020 4 D N.v.t.
BLasParClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 807020.1 5 D N.v.t.
BLasParClaAfl   > Aflossingen in boekjaar participaties 807020.2 5 D N.v.t.
BLasParClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participaties 807020.5 5 D N.v.t.
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3 C Wonen
BLasSohSoh - Hoofdsom schulden aan overheid 806120 4 C Wonen
BLasSohSohBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806120.1 5 C Wonen
BLasSohSohToe   > Toename schulden van overheid (langlopend) 806120.2 5 C Wonen
BLasSohSohOvs   > Bij overname verkregen schulden 806120.3 5 C Wonen
BLasSohSohAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806120.4 5 D Wonen
BLasSohSohBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806120.5 5 C Wonen
BLasSohSohOmv   > Omrekeningsverschillen schulden van overheid (langlopend) 806120.6 5 C Wonen
BLasSohSohOvm   > Overige mutaties schulden van overheid (langlopend) 806120.7 5 C Wonen
BLasSohSohOwv   > Overige waardeveranderingen 806120.8 5 C Wonen
BLasSohAso - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid 806125 4 D Wonen
BLasSohAsoBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806125.1 5 D Wonen
BLasSohAsoAfl   > Aflossingen in boekjaar 806125.2 5 D Wonen
BLasSohAsoAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid 806125.3 5 D Wonen
BLasSohWsw - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW 806150 4 C Wonen
BLasSohWswBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806150.1 5 C Wonen
BLasSohWswToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806150.2 5 C Wonen
BLasSohWswOvs   > Bij overname verkregen schulden 806150.3 5 C Wonen
BLasSohWswAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806150.4 5 D Wonen
BLasSohWswBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806150.5 5 C Wonen
BLasSohWswOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806150.6 5 C Wonen
BLasSohWswOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806150.7 5 C Wonen
BLasSohWswOwv   > Overige waardeveranderingen 806150.8 5 C Wonen
BLasSohAws - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW 806155 4 D Wonen
BLasSohAwsBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806155.1 5 D Wonen
BLasSohAwsAfl   > Aflossingen in boekjaar overheid geborgd door WSW 806155.2 5 D Wonen
BLasSohAwsAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid geborgd door WSW 806155.3 5 D Wonen
BLasSohGos - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid 806160 4 C Wonen
BLasSohGosBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806160.1 5 C Wonen
BLasSohGosToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806160.2 5 C Wonen
BLasSohGosOvs   > Bij overname verkregen schulden 806160.3 5 C Wonen
BLasSohGosAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806160.4 5 D Wonen
BLasSohGosBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806160.5 5 C Wonen
BLasSohGosOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806160.6 5 C Wonen
BLasSohGosOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806160.7 5 C Wonen
BLasSohGosOwv   > Overige waardeveranderingen 806160.8 5 C Wonen
BLasSohGoa - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid 806165 4 D Wonen
BLasSohGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806165.1 5 D Wonen
BLasSohGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheid 806165.2 5 D Wonen
BLasSohGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid 806165.3 5 D Wonen
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806109 3 C Wonen
BLasVhzVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110 4 C Wonen
BLasVhzVhzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806110.1 5 C Wonen
BLasVhzVhzAan   > Aankoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.2 5 C Wonen
BLasVhzVhzVer   > Verkoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.3 5 D Wonen
BLasVhzVhzWaa   > Waardestijging verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.4 5 C Wonen
BLasVhzVhzAfw   > Afwaardering verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verekocht onder voorwaarden 806110.5 5 D Wonen
BLasVhzVhzOve   > Overige mutaties verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.6 5 C Wonen
BLasOls Overige schulden 806129 3 J J J C N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden 806130 4 J J J C N.v.t.
BLasOlsOslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806130.1 5 C N.v.t.
BLasOlsOslToe   > Aanvullend opgenomen overige schulden 806130.3 5 C N.v.t.
BLasOlsOslOvm   > Overige mutaties overige schulden (langlopend) 806130.6 5 C N.v.t.
BLasOlsAfl - Aflossingen 806135 4 J J J D N.v.t.
BLasOlsAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806135.1 5 D N.v.t.
BLasOlsAflAfl   > Aflossingen overige schulden (langlopend) 806135.4 5 D N.v.t.
BLasOlsAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden 806135.5 5 D N.v.t.
BLasOlsIlg - Hoofdsom intern lening 806133 4 C Wonen
BLasOlsIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806133.1 5 C Wonen
BLasOlsIlgToe   > Aanvullend opgenomen intern lening 806133.3 5 C Wonen
BLasOlsIlgOvm   > Overige mutaties intern lening (langlopend) 806133.6 5 C Wonen
BLasOlsIla - Aflossingen intern lening 806134 4 D Wonen
BLasOlsIlaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806134.1 5 D Wonen
BLasOlsIlaAfl   > Aflossingen intern lening (langlopend) 806134.4 5 D Wonen
BLasOlsIlaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening 806134.5 5 D Wonen
BLasOlsWbs - Hoofdsom waarborgsommen 806137 4 C N.v.t.
BLasOlsWbsBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806137.1 5 C N.v.t.
BLasOlsWbsToe   > Aanvullend opgenomen waarborgsommen 806137.3 5 C N.v.t.
BLasOlsWbsOvm   > Overige mutaties waarborgsommen (langlopend) 806137.6 5 C N.v.t.
BLasOlsWba - Aflossingen waarborgsommen 806138 4 D N.v.t.
BLasOlsWbaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) aflossingen waarborgsommen 806138.1 5 D N.v.t.
BLasOlsWbaAfl   > Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138.4 5 D N.v.t.
BLasOlsWbaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) waarborgsommen 806138.5 5 D N.v.t.
BLasOlsDer - Derivaten 806138 4 C Wonen
BLasOlsDerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806140.1 5 C Wonen
BLasOlsDerToe   > Aanvullend opgenomen derivaten 806140.3 5 C Wonen
BLasOlsDerOvm   > Overige mutaties derivaten (langlopend) 806140.6 5 C Wonen
BLasOlsDea - Aflossingen derivaten 806141 4 D Wonen
BLasOlsDeaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806141.1 5 D Wonen
BLasOlsDeaAfl   > Aflossingen derivaten (langlopend) 806141.4 5 D Wonen
BLasOlsDeaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 5 D Wonen
BLasOvp Overlopende passiva 806170 3 C Wonen
BLasOvpOvp - Hoofdsom overlopende passiva 806171 4 C Wonen
BLasOvpOvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806171.1 5 C Wonen
BLasOvpOvpToe   > Aanvullend opgenomen overlopende passiva 806171.3 5 C Wonen
BLasOvpOvpOvm   > Overige mutaties overlopende passiva (langlopend) 806171.6 5 C Wonen
BLasOvpOva - Aflossingen overlopende passiva 806172 4 D Wonen
BLasOvpOvaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overlopende passiva 806172.1 5 D Wonen
BLasOvpOvaAfl   > Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172.4 5 D Wonen
BLasOvpOvaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva 806172.5 5 D Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 8. Wordt: 800000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:53:35