Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLas ]

RGS code BLas
Omschrijving Langlopende schulden
Referentienummer 800000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij elke groep van schulden (in het hiervoor genoemde artikel lid 1) wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar, met aanduiding van de rentevoet daarover. Voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar. 

Kenmerken RGS code

Sortering L
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 L.A C
BLasAclAll - Hoofdsom 801010 4 L.A.A C
BLasAclAllBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 801010.1 5 L.A.A010 C
BLasAclAllToe   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 801010.3 5 L.A.A020 C
BLasAclAllOvs   > Bij overname verkregen schulden 801010.10 5 L.A.A021 C
BLasAclAllAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 801010.11 5 L.A.A022 D
BLasAclAllBir   > Bijschrijving rente / oprenting 801010.8 5 L.A.A030 C
BLasAclAllOmv   > Omrekeningsverschillen 801010.6 5 L.A.A040 C
BLasAclAllOvm   > Overige mutaties 801010.7 5 L.A.A050 C
BLasAclAllOwv   > Overige waardeveranderingen 801010.12 5 L.A.A060 C
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen 801020 4 L.A.B D
BLasAclClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 801020.1 5 L.A.B010 D
BLasAclClaAfl   > Aflossingen in boekjaar 801020.2 5 L.A.B015 D
BLasAclClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 801020.5 5 L.A.B020 D
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 L.B C
BLasColCll - Hoofdsom 802010 4 L.B.A C
BLasColCllBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 802010.1 5 L.B.A010 C
BLasColCllToe   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 802010.3 5 L.B.A020 C
BLasColCllOvs   > Bij overname verkregen schulden 802010.10 5 L.B.A021 C
BLasColCllAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 802010.11 5 L.B.A022 D
BLasColCllBir   > Bijschrijving rente / oprenting 802010.8 5 L.B.A030 C
BLasColCllOmv   > Omrekeningsverschillen 802010.6 5 L.B.A040 C
BLasColCllOvm   > Overige mutaties 802010.7 5 L.B.A050 C
BLasColCllOwv   > Overige waardeveranderingen 802010.12 5 L.B.A060 C
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen 802020 4 L.B.B D
BLasColClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 802020.1 5 L.B.B010 D
BLasColClaAfl   > Aflossingen in boekjaar 802020.2 5 L.B.B015 D
BLasColClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 802020.5 5 L.B.B020 D
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 L.C C
BLasAoeAol - Hoofdsom 803010 4 L.C.A C
BLasAoeAolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 803010.1 5 L.C.A010 C
BLasAoeAolToe   > Aanvullend opgenomen 803010.3 5 L.C.A020 C
BLasAoeAolOvs   > Bij overname verkregen schulden 803010.10 5 L.C.A021 C
BLasAoeAolAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 803010.11 5 L.C.A022 D
BLasAoeAolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 803010.8 5 L.C.A030 C
BLasAoeAolOmv   > Omrekeningsverschillen 803010.6 5 L.C.A040 C
BLasAoeAolOvm   > Overige mutaties 803010.7 5 L.C.A050 C
BLasAoeAolOwv   > Overige waardeveranderingen 803010.12 5 L.C.A060 C
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen 803020 4 L.C.B D
BLasAoeClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 803020.1 5 L.C.B010 D
BLasAoeClaAfl   > Aflossingen in boekjaar 803020.2 5 L.C.B015 D
BLasAoeClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 803020.5 5 L.C.B020 D
BLasFlv Financiƫle lease verplichtingen 804000 3 L.D C
BLasFlvFlv - Hoofdsom 804010 4 L.D.A C
BLasFlvFlvBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 804010.1 5 L.D.A010 C
BLasFlvFlvToe   > Aanvullend opgenomen 804010.3 5 L.D.A020 C
BLasFlvFlvOvs   > Bij overname verkregen schulden 804010.10 5 L.D.A021 C
BLasFlvFlvAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 804010.11 5 L.D.A022 D
BLasFlvFlvBir   > Bijschrijving rente / oprenting 804010.8 5 L.D.A030 C
BLasFlvFlvOmv   > Omrekeningsverschillen 804010.6 5 L.D.A040 C
BLasFlvFlvOvm   > Overige mutaties 804010.7 5 L.D.A050 C
BLasFlvFlvOwv   > Overige waardeveranderingen 804010.12 5 L.D.A060 C
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen 804020 4 L.D.B D
BLasFlvClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 804020.1 5 L.D.B010 D
BLasFlvClaAfl   > Aflossingen in boekjaar 804020.2 5 L.D.B015 D
BLasFlvClaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 804020.5 5 L.D.B020 D
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 L.E C
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken 805010 4 L.E.A0 C
BLasSakHvlBeg   > Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.1 5 L.E.A010 C
BLasSakHvlToe   > Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.3 5 L.E.A030 C
BLasSakHvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805010.10 5 L.E.A031 C
BLasSakHvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805010.11 5 L.E.A032 D
BLasSakHvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805010.8 5 L.E.A033 C
BLasSakHvlOmv   > Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.6 5 L.E.A060 C
BLasSakHvlOvm   > Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010.7 5 L.E.A070 C
BLasSakHvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805010.12 5 L.E.A080 C
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken 805015 4 L.E.A1 D
BLasSakClaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805015.1 5 L.E.A110 D
BLasSakClaAfl   > Aflossingen in boekjaar 805015.4 5 L.E.A120 D
BLasSakClaAvp   > Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805015.5 5 L.E.A130 D
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 L.E.B0 C
BLasSakFvlBeg   > Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.1 5 L.E.B010 C
BLasSakFvlToe   > Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.3 5 L.E.B030 C
BLasSakFvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805020.10 5 L.E.B031 C
BLasSakFvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805020.11 5 L.E.B032 D
BLasSakFvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805020.8 5 L.E.B033 C
BLasSakFvlOmv   > Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.6 5 L.E.B060 C
BLasSakFvlOvm   > Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020.7 5 L.E.B070 C
BLasSakFvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805020.12 5 L.E.B080 C
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 L.E.B1 D
BLasSakFcaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805025.1 5 L.E.B110 D
BLasSakFcaAfl   > Aflossingen in boekjaar 805025.4 5 L.E.B120 D
BLasSakFcaAvp   > Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805025.5 5 L.E.B130 D
BLasSakLvl - Hoodsom leningen (langlopend) 805030 4 L.E.C0 C
BLasSakLvlBeg   > Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.1 5 L.E.C010 C
BLasSakLvlToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.3 5 L.E.C030 C
BLasSakLvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805030.10 5 L.E.C031 C
BLasSakLvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805030.11 5 L.E.C032 D
BLasSakLvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805030.8 5 L.E.C033 C
BLasSakLvlOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.6 5 L.E.C060 C
BLasSakLvlOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.7 5 L.E.C070 C
BLasSakLvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805030.12 5 L.E.C080 C
BLasSakLvlMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805030.13 5 L.E.C090 C
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen 805035 4 L.E.C1 D
BLasSakLcaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805035.1 5 L.E.C110 D
BLasSakLcaAfl   > Aflossingen in boekjaar 805035.4 5 L.E.C120 D
BLasSakLcaAvp   > Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805035.5 5 L.E.C130 D
BLasSakLcaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805035.6 5 L.E.C140 D
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen 805040 4 L.E.D0 C
BLasSakOvlBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805040.1 5 L.E.D010 C
BLasSakOvlToe   > Aanvullend opgenomen 805040.3 5 L.E.D030 C
BLasSakOvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805040.10 5 L.E.D031 C
BLasSakOvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805040.11 5 L.E.D032 D
BLasSakOvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805040.8 5 L.E.D033 C
BLasSakOvlOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805040.6 5 L.E.D060 C
BLasSakOvlOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805040.7 5 L.E.D070 C
BLasSakOvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805040.12 5 L.E.D080 C
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen 805045 4 L.E.D1 D
BLasSakOcaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805045.1 5 L.E.D110 D
BLasSakOcaAfl   > Aflossingen in boekjaar 805045.4 5 L.E.D120 D
BLasSakOcaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 805045.5 5 L.E.D130 D
BLasSakWsl - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805050 4 L.E.E0 C
BLasSakWslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805050.1 5 L.E.E010 C
BLasSakWslToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.3 5 L.E.E030 C
BLasSakWslOvs   > Bij overname verkregen schulden 805050.10 5 L.E.E031 C
BLasSakWslAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805050.11 5 L.E.E032 D
BLasSakWslBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805050.8 5 L.E.E033 C
BLasSakWslOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.6 5 L.E.E060 C
BLasSakWslOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.7 5 L.E.E070 C
BLasSakWslOwv   > Overige waardeveranderingen 805050.12 5 L.E.E080 C
BLasSakWslMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805050.13 5 L.E.E090 C
BLasSakWsa - Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) 805055 4 L.E.E1 D
BLasSakWsaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805055.1 5 L.E.E110 D
BLasSakWsaAfl   > Aflossingen in boekjaar 805055.4 5 L.E.E120 D
BLasSakWsaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 805055.5 5 L.E.E130 D
BLasSakWsaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805055.6 5 L.E.E140 D
BLasSakGol - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden 805060 4 L.E.F0 C
BLasSakGolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805060.1 5 L.E.F010 C
BLasSakGolToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.3 5 L.E.F030 C
BLasSakGolOvs   > Bij overname verkregen schulden 805060.10 5 L.E.F031 C
BLasSakGolAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805060.11 5 L.E.F032 D
BLasSakGolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805060.8 5 L.E.F033 C
BLasSakGolOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.6 5 L.E.F060 C
BLasSakGolOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.7 5 L.E.F070 C
BLasSakGolOwv   > Overige waardeveranderingen 805060.12 5 L.E.F080 C
BLasSakGolMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805060.13 5 L.E.F090 C
BLasSakGoa - Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) 805065 4 L.E.F1 D
BLasSakGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805065.1 5 L.E.F110 D
BLasSakGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar 805065.4 5 L.E.F120 D
BLasSakGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 805065.5 5 L.E.F130 D
BLasSakGoaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805065.6 5 L.E.F140 D
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3 L.F C
BLasVobVob - Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806060 4 L.F.A C
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 L.G C
BLasSalSal - Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 L.G.A C
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 L.H C
BLasTbwTbw - Te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 L.H.A C
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 L.I C
BLasSagHoo - Hoofdsom 806010 4 L.I.A C
BLasSagHooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806010.1 5 L.I.A010 C
BLasSagHooAao   > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering 806010.3 5 L.I.A020 C
BLasSagHooBir   > Bijschrijving oprenting /amorisatie 806010.8 5 L.I.A030 C
BLasSagHooOmr   > Omrekeningsverschillen 806010.6 5 L.I.A040 C
BLasSagHooOvm   > Overige mutaties 806010.7 5 L.I.A050 C
BLasSagAfl - Aflossingen 806015 4 L.I.B D
BLasSagAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806015.1 5 L.I.B010 D
BLasSagAflAfl   > Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806015.2 5 L.I.B015 D
BLasSagAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806015.3 5 L.I.B020 D
BLasSagAflTer   > Terugboekingen 806015.4 5 L.I.B030 D
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 L.J C
BLasSaoHoo - Hoofdsom 806020 4 L.J.A C
BLasSaoHooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806020.1 5 L.J.A010 C
BLasSaoHooAao   > Aanvullend opgenomen 806020.3 5 L.J.A020 C
BLasSaoHooBir   > Bijschrijving rente 806020.8 5 L.J.A030 C
BLasSaoHooOmr   > Omrekeningsverschillen 806020.6 5 L.J.A040 C
BLasSaoHooOvm   > Overige mutaties 806020.7 5 L.J.A050 D
BLasSaoAfl - Aflossingen 806025 4 L.J.B D
BLasSaoAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806025.1 5 L.J.B010 D
BLasSaoAflAfl   > Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806020.4 5 L.J.B015 C
BLasSaoAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806025.3 5 L.J.B020 D
BLasSaoAflTer   > Terugboekingen 806025.4 5 L.J.B030 D
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 L.K C
BLasSapHoo - Hoofdsom 806030 4 L.K.A C
BLasSapHooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806030.1 5 L.K.A010 C
BLasSapHooAao   > Aanvullend opgenomen 806030.3 5 L.K.A020 C
BLasSapHooBir   > Bijschrijving rente 806030.8 5 L.K.A030 C
BLasSapHooOmr   > Omrekeningsverschillen 806030.6 5 L.K.A040 C
BLasSapHooOvm   > Overige mutaties 806030.7 5 L.K.A050 C
BLasSapAfl - Aflossingen 806035 4 L.K.B D
BLasSapAflBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806035.1 5 L.K.B010 D
BLasSapAflAfl   > Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806030.4 5 L.K.B015 D
BLasSapAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806035.3 5 L.K.B020 D
BLasSapAflTer   > Terugboekingen 806035.4 5 L.K.B030 D
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3 L.L C
BLasBepBep - Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 L.L.A C
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 L.M C
BLasSuhSuh - Schulden uit hoofde van belastingen 806045 4 L.M.A C
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 L.N C
BLasStzStz - Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 L.N.A C
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 L.O C
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 L.O.A C
BLasNegBrwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 705010.1 5 L.O.A010 C
BLasNegBrwAao   > Aanvullend opgenomen 705010.2 5 L.O.A020 C
BLasNegBrwAag   > Aanpassing als gevolg van later geĆÆdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 705010.3 5 L.O.A030 D
BLasNegBrwAga   > Afboeking als gevolg van afstotingen 705010.4 5 L.O.A040 D
BLasNegBrwOvm   > Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill 705010.8 5 L.O.A050 C
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 L.O.B C
BLasNegCbdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 705015.1 5 L.O.B010 C
BLasNegCbdTgv   > Ten gunste van winst- en verliesrekening gebracht 705015.2 5 L.O.B020 C
BLasNegCbdVtg   > Vrijval ten gunste van winst- en verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten 705015.3 5 L.O.B030 C
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149 3 L.P C
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806150 4 L.P.A C
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3 L.S C
BLasSohSoh - Schulden aan overheid (langlopend) 806120 4 L.S.A C
BLasSohSohBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806120.1 5 L.S.A010 C
BLasSohSohToe   > Toename schulden van overheid (langlopend) 806120.2 5 L.S.A020 C
BLasSohSohOvs   > Bij overname verkregen schulden 806120.3 5 L.S.A030 C
BLasSohSohAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806120.4 5 L.S.A040 D
BLasSohSohBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806120.5 5 L.S.A050 C
BLasSohSohOmv   > Omrekeningsverschillen schulden van overheid (langlopend) 806120.6 5 L.S.A060 C
BLasSohSohOvm   > Overige mutaties schulden van overheid (langlopend) 806120.7 5 L.S.A070 C
BLasSohSohOwv   > Overige waardeveranderingen 806120.8 5 L.S.A080 C
BLasSohAso - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend) 806125 4 L.S.A1 D
BLasSohAsoBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806125.1 5 L.S.A110 D
BLasSohAsoAfl   > Aflossingen in boekjaar 806125.2 5 L.S.A120 D
BLasSohAsoAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806125.3 5 L.S.A130 D
BLasSohWsw - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW 806150 4 L.S.B0 C
BLasSohWswBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806150.1 5 L.S.B010 C
BLasSohWswToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806150.2 5 L.S.B020 C
BLasSohWswOvs   > Bij overname verkregen schulden 806150.3 5 L.S.B030 C
BLasSohWswAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806150.4 5 L.S.B040 D
BLasSohWswBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806150.5 5 L.S.B050 C
BLasSohWswOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806150.6 5 L.S.B060 C
BLasSohWswOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806150.7 5 L.S.B070 C
BLasSohWswOwv   > Overige waardeveranderingen 806150.8 5 L.S.B080 C
BLasSohAws - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806155 4 L.S.B1 D
BLasSohAwsBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806155.1 5 L.S.B110 D
BLasSohAwsAfl   > Aflossingen in boekjaar 806155.2 5 L.S.B120 D
BLasSohAwsAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806155.3 5 L.S.B130 D
BLasSohGos - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid 806160 4 L.S.C0 C
BLasSohGosBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806160.1 5 L.S.C010 C
BLasSohGosToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806160.2 5 L.S.C020 C
BLasSohGosOvs   > Bij overname verkregen schulden 806160.3 5 L.S.C030 C
BLasSohGosAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806160.4 5 L.S.C040 D
BLasSohGosBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806160.5 5 L.S.C050 C
BLasSohGosOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806160.6 5 L.S.C060 C
BLasSohGosOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806160.7 5 L.S.C070 C
BLasSohGosOwv   > Overige waardeveranderingen 806160.8 5 L.S.C080 C
BLasSohGoa - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806165 4 L.S.C1 D
BLasSohGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806165.1 5 L.S.C110 D
BLasSohGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar 806165.2 5 L.S.C120 D
BLasSohGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806165.3 5 L.S.C130 D
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806109 3 L.T C
BLasVhzVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110 4 L.T.A C
BLasVhzVhzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806110.1 5 L.T.A010 C
BLasVhzVhzAan   > Aankoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.2 5 L.T.A020 C
BLasVhzVhzVer   > Verkoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.3 5 L.T.A030 D
BLasVhzVhzWaa   > Waardestijging verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.4 5 L.T.A040 C
BLasVhzVhzAfw   > Afwaardering verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verekocht onder voorwaarden 806110.5 5 L.T.A050 D
BLasVhzVhzOve   > Overige mutaties verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.6 5 L.T.A060 C
BLasOls Overige schulden 806129 3 L.U C
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 L.U.A C
BLasOlsOslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806130.1 5 L.U.A010 C
BLasOlsOslToe   > Aanvullend opgenomen overige schulden 806130.3 5 L.U.A030 C
BLasOlsOslOvm   > Overige mutaties overige schulden (langlopend) 806130.6 5 L.U.A060 C
BLasOlsAfl - Aflossingen 806135 4 L.U.A1 D
BLasOlsAflAfl   > Aflossingen overige schulden (langlopend) 806135.4 5 L.U.A110 D
BLasOlsAflAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806135.5 5 L.U.A120 D
BLasOlsIlg - Intern lening 806133 4 L.U.B C
BLasOlsWbs - Waarborgsommen 806137 4 L.U.C C
BLasOlsDer - Derivaten 806138 4 L.U.D C
BLasOvp Overlopende passiva 806139 3 L.V C
BLasOvpOvp - Overlopende passiva (langlopend) 806140 4 L.V.A C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 8. Wordt: 800000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:53:35