Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLim ]

RGS code BLim
Referentienummer 1000000
Omschrijving Liquide middelen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.

2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Kenmerken RGS code

Sortering I
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents Liquide middelen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents Liquide middelen
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:LiquidAssetsTotalFiscal Liquide middelen fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 J J J D N.v.t.
BLimKasKas - Kas 1001010 4 J J J D N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas 1001020 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 J J J D N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank 1002010 4 J J J D N.v.t.
BLimBanRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 1002010.1 5 BSchSakRbaBg1 D N.v.t.
BLimBanRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 1002010.2 5 BSchSakRbaBg2 D N.v.t.
BLimBanRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 1002010.3 5 BSchSakRbaBg3 D N.v.t.
BLimBanRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 1002010.4 5 BSchSakRbaBg4 D N.v.t.
BLimBanRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 1002010.5 5 BSchSakRbaBg5 D N.v.t.
BLimBanRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 1002010.6 5 BSchSakRbaBg6 D N.v.t.
BLimBanRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 1002010.7 5 BSchSakRbaBg7 D N.v.t.
BLimBanRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 1002010.8 5 BSchSakRbaBg8 D N.v.t.
BLimBanRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 1002010.9 5 BSchSakRbaBg9 D N.v.t.
BLimBanRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 5 BSchSakRbaBg10 D N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening 1002020 4 D N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening 1002030 4 J J J D N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening 1002040 4 D N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening 1002060 4 J D N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening 1002050 4 J J J D N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 J J D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 J J J D N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg 1003010 4 J J J D N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 J J J D N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen 1003020 4 J J J D N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening 1003030 4 J J J D N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques 1003040 4 D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 10. Wordt: 1000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:54:27