Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLim ]

RGS code BLim
Omschrijving Liquide middelen
Referentienummer 1000000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.

2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Kenmerken RGS code

Sortering I
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 I.A D
BLimKasKas - Kas 1001010 4 I.A010 D
BLimKasKlk - Kleine kas 1001020 4 I.A020 D
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 I.B D
BLimBanRba - Rekening-courant bank 1002010 4 I.B.A D
BLimBanRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 1002010.1 5 I.B.A010 BSchSakRbaBg1 D
BLimBanRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 1002010.2 5 I.B.A020 BSchSakRbaBg2 D
BLimBanRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 1002010.3 5 I.B.A030 BSchSakRbaBg3 D
BLimBanRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 1002010.4 5 I.B.A040 BSchSakRbaBg4 D
BLimBanRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 1002010.5 5 I.B.A050 BSchSakRbaBg5 D
BLimBanRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 1002010.6 5 I.B.A060 BSchSakRbaBg6 D
BLimBanRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 1002010.7 5 I.B.A070 BSchSakRbaBg7 D
BLimBanRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 1002010.8 5 I.B.A080 BSchSakRbaBg8 D
BLimBanRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 1002010.9 5 I.B.A090 BSchSakRbaBg9 D
BLimBanRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 5 I.B.A100 BSchSakRbaBg10 D
BLimBanDrk - Depotrekening 1002020 4 I.B.B D
BLimBanDep - Depositorekening 1002030 4 I.B.C D
BLimBanBel - Beleggingsrekening 1002040 4 I.B.D D
BLimBanGrb - G-rekening 1002060 4 I.B.E D
BLimBanInb - Internetrekening 1002050 4 I.B.F D
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 I.B.G D
BLimKru Kruisposten 1003000 3 I.C D
BLimKruSto - Stortingen onderweg 1003010 4 I.C010 D
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 I.C015 D
BLimKruPib - PIN betalingen 1003020 4 I.C020 D
BLimKruCra - Creditcard afrekening 1003030 4 I.C030 D
BLimKruWec - Wissels en cheques 1003040 4 I.C040 D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 10. Wordt: 1000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:54:27