Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaGeb ]

Kenmerken RGS code

RGS code BMvaGeb
Omschrijving Gebruiksvee
Referentienummer 222000
Sortering B.S
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht Agrarisch

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 222010 4 B.S.A D
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 B.S.A010 D
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 B.S.A020 D
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 B.S.A030 D
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 B.S.A040 C
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 B.S.A050 C
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 B.S.A080 D
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 B.S.A085 D
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 B.S.A090 D
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 222020 4 B.S.B C
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 B.S.B010 C
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 B.S.B020 C
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 B.S.B030 D
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 B.S.B040 C
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 B.S.B050 D
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen 222030 4 B.S.C D
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 B.S.C010 D
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 B.S.C020 D
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 B.S.C030 C
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 B.S.C040 C