Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaMep ]

Kenmerken RGS code

RGS code BMvaMep
Omschrijving Meerjaren plantopstand
Referentienummer 221000
Sortering B.Q
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht Agrarisch

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 221010 4 B.Q.A D
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 B.Q.A010 D
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 B.Q.A020 D
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 B.Q.A030 D
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 B.Q.A040 C
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 B.Q.A050 C
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 B.Q.A080 D
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 B.Q.A085 D
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 B.Q.A090 D
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 221020 4 B.Q.B C
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 B.Q.B010 C
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 B.Q.B020 C
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 B.Q.B030 D
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 B.Q.B040 C
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 B.Q.B050 D
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen 221030 4 B.Q.C D
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 B.Q.C010 D
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 B.Q.C020 D
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 B.Q.C030 C
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 B.Q.C040 C