Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BPro ]

RGS code BPro
Omschrijving Onderhanden projecten (activa)
Referentienummer 3500000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onderhanden projecten zijn projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. In de praktijk worden Onderhanden projecten nog wel eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat deel uitmaakt van de voorraden (artikel 2: 369 BW). 

Bronnen:
Artikel  "Onderhanden werken óf onderhanden projecten?", John Weerdenburg, Accountant.nl, juni 2013

Kenmerken RGS code

Sortering F
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 F.A D
BProOnpGkn - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 4 F.A.A D
BProOnpGknBeg   > Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.1 5 F.A.A010 D
BProOnpGknGeh   > Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.2 5 F.A.A020 D
BProOnpGknArk   > Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.3 5 F.A.A030 D
BProOnpGknOnd   > Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.4 5 F.A.A040 D
BProOnpGknCon   > Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.5 5 F.A.A050 D
BProOnpGknGet   > Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.6 5 F.A.A060 D
BProOnpGknAie   > Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.7 5 F.A.A070 D
BProOnpGknHvi   > Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.8 5 F.A.A080 D
BProOnpGknTvi   > Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.9 5 F.A.A090 D
BProOnpGknOet   > Ontwerp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.10 5 F.A.A100 D
BProOnpGknHeg   > Herstellings- en garantiewerken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.11 5 F.A.A110 D
BProOnpGknCvd   > Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.12 5 F.A.A120 D
BProOnpGknVez   > Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.13 5 F.A.A130 D
BProOnpGknRst   > Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.14 5 F.A.A140 D
BProOnpGknOvh   > Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.15 5 F.A.A150 D
BProOnpGknAko   > Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.16 5 F.A.A160 D
BProOnpGknWin   > Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.17 5 F.A.A170 D
BProOnpGknLbe   > Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.18 5 F.A.A180 D
BProOnpGknLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.19 5 F.A.A190 C
BProOnpGknOpw   > Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.20 5 F.A.A200 C
BProOnpGknOvm   > Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.21 5 F.A.A210 D
BProOnpOpo - Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 4 F.A.B C
BProOnpOpv - Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 3501050 4 F.A.C C
BProOnpGet - Gefactureerde termijnen 3501020 4 F.A.D C
BProOnpGetBeg   > Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.1 5 F.A.D010 C
BProOnpGetBma   > Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.2 5 F.A.D020 C
BProOnpGetBmv   > Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.3 5 F.A.D030 C
BProOnpGetBmo   > Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.4 5 F.A.D040 C
BProOnpGetBmn   > Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.5 5 F.A.D050 C
BProOnpGetNbw   > Niet belast wegens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.6 5 F.A.D060 C
BProOnpGetLii   > Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.7 5 F.A.D070 C
BProOnpGetLiu   > Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.8 5 F.A.D080 C
BProOnpGetLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.9 5 F.A.D090 D
BProOnpGetOpw   > Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.10 5 F.A.D100 D
BProOnpGetOvm   > Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.11 5 F.A.D110 C
BProOnpOpi - Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 4 F.A.E C
BProOnpVzv - Voorziening verliezen 3501030 4 F.A.F C
BProOnpVzvBeg   > Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.1 5 F.A.F010 C
BProOnpVzvToe   > Toename voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.2 5 F.A.F020 C
BProOnpVzvOnt   > Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.3 5 F.A.F030 D
BProOnpVzvVri   > Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.4 5 F.A.F040 D
BProOnpVzvLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.5 5 F.A.F050 D
BProOnpVzvOpw   > Opgeleverde werken voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.6 5 F.A.F060 D
BProOnpVzvOvm   > Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.7 5 F.A.F070 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 35. Wordt: 3500000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:58:34