Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BSch
Referentienummer 12
Rekeningnummer (decimaal) 16000
Omschrijving (kort) Kortlopende schulden
Omschrijving lang Kortlopende schulden

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Geldt zowel voor langlopende- als kortlopende schulden.

Onder Kortlopende schulden wordt verstaan schulden met een looptijd korter dan een jaar. Bekende voorbeelden van kortlopende schulden  zijn schulden aan leveranciers (crediteuren) en te betalen BTW aan de Belastingdienst. 

Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
  2. schulden aan banken;
  3. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
  4. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  5. te betalen wissels en cheques;
  6. schulden aan groepsmaatschappijen;
  7. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
  8. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
  9. schulden ter zake van pensioenen;
  10. overige schulden.

 

Kenmerken RGS code

Sortering M
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar
Jaarrekening micro inrichtingsmodel Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar
Jaarrekening klein publicatie KVK Kortlopende schulden

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 325 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 C N.v.t.
BSchKolAlk - Achtergestelde schulden 1201010 4 C N.v.t.
BSchKolClk - Converteerbare leningen 1201020 4 C N.v.t.
BSchKolAok - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 1201030 4 C N.v.t.
BSchKolAov - Aangegane verplichtingen overig 1201040 4 C Wonen
BSchKolDer - Derivaten 1201050 4 C Wonen
BSchKolDerNmd   > Negatieve marktwaarde derivaten 1201050.1 5 C Wonen
BSchKolDerNed   > Negatieve marktwaarde embedded derivaten 1201050.2 5 C Wonen
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211000 3 C Wonen
BSchSohSoh - Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 BVorOvhVor C Wonen
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 J J J J C N.v.t.
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 4 J J J J BLimBanRba C N.v.t.
BSchSakRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 1209030.1 5 BLimBanRbaBg1 C N.v.t.
BSchSakRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 1209030.2 5 BLimBanRbaBg2 C N.v.t.
BSchSakRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 1209030.3 5 BLimBanRbaBg3 C N.v.t.
BSchSakRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 1209030.4 5 BLimBanRbaBg4 C N.v.t.
BSchSakRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 1209030.5 5 BLimBanRbaBg5 C N.v.t.
BSchSakRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 1209030.6 5 BLimBanRbaBg6 C N.v.t.
BSchSakRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 1209030.7 5 BLimBanRbaBg7 C N.v.t.
BSchSakRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 1209030.8 5 BLimBanRbaBg8 C N.v.t.
BSchSakRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 1209030.9 5 BLimBanRbaBg9 C N.v.t.
BSchSakRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 1209030.10 5 BLimBanRbaBg10 C N.v.t.
BSchSakRbb - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A 1209031 4 J J J J BLimBanRbb C N.v.t.
BSchSakRbc - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B 1209032 4 J J J J BLimBanRbc C N.v.t.
BSchSakRbd - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam C 1209033 4 BLimBanRbd C N.v.t.
BSchSakRbe - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam D 1209034 4 BLimBanRbe C N.v.t.
BSchSakRbf - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam E 1209035 4 BLimBanRbf C N.v.t.
BSchVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1209040 3 J J J J J C N.v.t.
BSchVobVgf - Vooruitgezonden facturen 1209041 4 J J J J J C N.v.t.
BSchVobVob - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1209042 4 J J J J J C N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 J J J J C N.v.t.
BSchCreHac - Handelscrediteuren nominaal 1203010 4 J J J J C N.v.t.
BSchCreHci - Handelscrediteuren intercompany 1203020 4 J J C N.v.t.
BSchCreVbk - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1203030 4 C N.v.t.
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 1203040 4 J J C N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 J J J J C N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 J J J J C N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3 C N.v.t.
BSchTbwAvp - Aflossingsverplichtingen 1209081 4 C N.v.t.
BSchTbwTbr - Te betalen rente 1209082 4 C N.v.t.
BSchTbwOvs - Overige schulden 1209080 4 C N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3 J J C N.v.t.
BSchSagSg1 - Schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110 4 J J BVorVogVr1 C N.v.t.
BSchSagSg1Klg   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110.1 5 C N.v.t.
BSchSagSg1Tbr   > Te betalen rente 1208110.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg1Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 1 1208110.3 5 C N.v.t.
BSchSagSg2 - Schuld aan groepsmaatschappij 2 1208120 4 BVorVogVr2 C N.v.t.
BSchSagSg2Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208120.1 5 C N.v.t.
BSchSagSg2Tbr   > Te betalen rente 1208120.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg2Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 2 1208120.3 5 C N.v.t.
BSchSagSg3 - Schuld aan groepsmaatschappij 3 1208130 4 BVorVogVr3 C N.v.t.
BSchSagSg3Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208130.1 5 C N.v.t.
BSchSagSg3Tbr   > Te betalen rente 1208130.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg3Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 3 1208130.3 5 C N.v.t.
BSchSagSg4 - Schuld aan groepsmaatschappij 4 1208140 4 BVorVogVr4 C N.v.t.
BSchSagSg4Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208140.1 5 C N.v.t.
BSchSagSg4Tbr   > Te betalen rente 1208140.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg4Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 4 1208140.3 5 C N.v.t.
BSchSagSg5 - Schuld aan groepsmaatschappij 5 1208150 4 BVorVogVr5 C N.v.t.
BSchSagSg5Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208150.1 5 C N.v.t.
BSchSagSg5Tbr   > Te betalen rente 1208150.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg5Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 5 1208150.3 5 C N.v.t.
BSchSagDae - Schuld aan DAEB 1208160 4 BVorVogDae C Wonen
BSchSagDaeKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 5 C Wonen
BSchSagDaeTbr   > Te betalen rente 1208160.2 5 C Wonen
BSchSagDaeRbg   > Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 5 C Wonen
BSchSagNda - Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 BVorVogNda C Wonen
BSchSagNdaKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 5 C Wonen
BSchSagNdaTbr   > Te betalen rente 1208170.2 5 C Wonen
BSchSagNdaRbg   > Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 5 C Wonen
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3 C N.v.t.
BSchSaoSo1 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210 4 BVorVovVr1 C N.v.t.
BSchSaoSo1Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210.1 5 C N.v.t.
BSchSaoSo1Tbr   > Te betalen rente 1208210.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo1Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 1 1208210.3 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220 4 BVorVovVr2 C N.v.t.
BSchSaoSo2Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220.1 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2Tbr   > Te betalen rente 1208220.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 2 1208220.3 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230 4 BVorVovVr3 C N.v.t.
BSchSaoSo3Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230.1 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3Tbr   > Te betalen rente 1208230.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 3 1208230.3 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240 4 BVorVovVr4 C N.v.t.
BSchSaoSo4Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240.1 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4Tbr   > Te betalen rente 1208240.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 4 1208240.3 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250 4 BVorVovVr5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250.1 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Tbr   > Te betalen rente 1208250.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 5 1208250.3 5 C N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3 J J J C N.v.t.
BSchSapSp1 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310 4 J J J BVorVopVr1 C N.v.t.
BSchSapSp1Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310.1 5 C N.v.t.
BSchSapSp1Tbr   > Te betalen rente 1208310.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp1Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310.3 5 C N.v.t.
BSchSapSp2 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320 4 BVorVopVr2 C N.v.t.
BSchSapSp2Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320.1 5 C N.v.t.
BSchSapSp2Tbr   > Te betalen rente 1208320.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp2Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320.3 5 C N.v.t.
BSchSapSp3 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330 4 BVorVopVr3 C N.v.t.
BSchSapSp3Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330.1 5 C N.v.t.
BSchSapSp3Tbr   > Te betalen rente 1208330.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp3Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330.3 5 C N.v.t.
BSchSapSp4 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340 4 BVorVopVr4 C N.v.t.
BSchSapSp4Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340.1 5 C N.v.t.
BSchSapSp4Tbr   > Te betalen rente 1208340.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp4Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340.3 5 C N.v.t.
BSchSapSp5 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350 4 BVorVopVr5 C N.v.t.
BSchSapSp5Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350.1 5 C N.v.t.
BSchSapSp5Tbr   > Te betalen rente 1208350.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp5Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350.3 5 C N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3 C N.v.t.
BSchShbShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208410 4 C N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3 J J J J C N.v.t.
BSchFlkFlk - Financiële lease verplichtingen 1208510 4 J J J J C N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 J J J J C N.v.t.
BSchBepBtw - Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 J J J J BVorVbkTvo C N.v.t.
BSchBepBtwBeg   > Beginbalans af te dragen omzetbelasting 1205010.1 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOla   > 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief 1205010.2 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlv   > 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief 1205010.3 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlt   > Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% 1205010.16 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlo   > 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 1205010.4 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOop   > 1d. Omzetbelasting over privégebruik 1205010.5 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlw   > 2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 1205010.6 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlb   > 4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU 1205010.7 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlu   > 4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU 1205010.8 5 C N.v.t.
BSchBepBtwVoo   > 5b. Voorbelasting 1205010.9 5 D N.v.t.
BSchBepBtwVvd   > 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 1205010.10 5 D N.v.t.
BSchBepBtwSva   > Schatting vorige aangifte(n) 1205010.11 5 C N.v.t.
BSchBepBtwSda   > Schatting deze aangifte 1205010.12 5 C N.v.t.
BSchBepBtwAfo   > Afgedragen omzetbelasting 1205010.13 5 D N.v.t.
BSchBepBtwNah   > Naheffingsaanslagen omzetbelasting 1205010.14 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOvm   > Overige mutaties omzetbelasting 1205010.15 5 C N.v.t.
BSchBepEob - Te betalen EU omzetbelasting 1205020 4 J J J J BVorVbkEob C N.v.t.
BSchBepBaf - Omzetbelasting afdracht 1205030 4 J J J J C N.v.t.
BSchBepLhe - Te betalen Loonheffing 1206010 4 J J J BVorVbkTvl C N.v.t.
BSchBepLheBeg   > Beginbalans af te dragen loonheffing 1206010.1 5 C N.v.t.
BSchBepLheAal   > Aangifte loonheffing 1206010.2 5 C N.v.t.
BSchBepLheAlh   > Afgedragen Loonheffing 1206010.3 5 D N.v.t.
BSchBepLheNah   > Naheffingsaanslagen loonheffing 1206010.4 5 C N.v.t.
BSchBepLheOvm   > Overige mutaties loonheffing 1206010.5 5 C N.v.t.
BSchBepVpb - Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 J J BVorVbkTvv C N.v.t.
BSchBepVpbBeg   > Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting 1207010.1 5 C N.v.t.
BSchBepVpbAav   > Aangifte vennootschapsbelasting 1207010.2 5 C N.v.t.
BSchBepVpbAgv   > Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting huidig boekjaar 1207010.3 5 C N.v.t.
BSchBepVpbVav   > Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 1207010.8 5 C N.v.t.
BSchBepVpbTvv   > Te verrekenen vennootschapsbelasting 1207010.4 5 D N.v.t.
BSchBepVpbAfv   > Afgedragen vennootschapsbelasting 1207010.5 5 D N.v.t.
BSchBepVpbNah   > Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting 1207010.6 5 C N.v.t.
BSchBepVpbOvm   > Overige mutaties vennootschapsbelasting 1207010.7 5 C N.v.t.
BSchBepOvb - Overige belastingen 1208000 4 J J J J C N.v.t.
BSchBepOvbBib   > Binnenlandse belastingen 1208010 5 C N.v.t.
BSchBepOvbBut   > Buitenlandse belastingen 1208020 5 C N.v.t.
BSchBepOvbPrb   > Provinciale belastingen 1208030 5 C N.v.t.
BSchBepOvbGbe   > Gemeentelijke belastingen 1208040 5 C N.v.t.
BSchBepOvbBgd   > Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW 1208050 5 C N.v.t.
BSchBepOvbTdb   > Te betalen Dividendbelasting 1208070 5 BVorVbkTtv C N.v.t.
BSchBepOvbOvb   > Te betalen overige belastingen 1208060 5 BVorVbkTtb C N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3 C N.v.t.
BSchStzPen - Te betalen pensioenuitkeringen 1204090 4 BVorVpkTop C N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3 C N.v.t.
BSchAosHvk - Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 1201060 4 C N.v.t.
BSchAosLvk - Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201080 4 C N.v.t.
BSchAosFvk - Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201070 4 C N.v.t.
BSchAosAos - Aflossingsverplichtingen 1201090 4 C N.v.t.
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 C N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3 C N.v.t.
BSchOppOpp - Onderhanden projecten (passiva) 1209120 4 C N.v.t.
BSchOppOppGkn   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 1209120.1 5 BProOnpGkn C N.v.t.
BSchOppOppOpo   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 1209120.2 5 BProOnpOpo D N.v.t.
BSchOppOppOpv   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 1209120.3 5 BProOnpOpv D N.v.t.
BSchOppOppGet   > Gefactureerde termijnen 1209120.4 5 BProOnpGet D N.v.t.
BSchOppOppOpi   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 1209120.5 5 BProOnpOpi D N.v.t.
BSchOppOppVzv   > Voorziening verliezen 1209120.6 5 BProOnpVzv D N.v.t.
BSchOppOppWin   > Winstopslag onderhanden projecten 1209120.7 5 BProOnpWin D N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 J J J C N.v.t.
BSchSalNet - Netto lonen 1204010 4 J J J C N.v.t.
BSchSalVpe - Voorschotten personeel 1204020 4 J J J C N.v.t.
BSchSalTan - Tantièmes 1204030 4 J J J C N.v.t.
BSchSalTvg - Te betalen vakantiegeld 1204040 4 J J J C N.v.t.
BSchSalTbv - Reservering vakantiedagen 1204050 4 J J J C N.v.t.
BSchSalVab - Vakantiebonnen 1204060 4 J J J J C N.v.t.
BSchSalBls - Bruto lonen en salarissen 1204070 4 C N.v.t.
BSchSalOrn - Overige reserveringen 1204075 4 J J J J C N.v.t.
BSchSalPsv - Premies sociale verzekeringen 1204080 4 C N.v.t.
BSchSalPer - Personeelsfonds / personeelsvereniging 1204100 4 J J J C N.v.t.
BSchSalOna - Overige netto-afdrachten 1204110 4 J J J C N.v.t.
BSchSalGra - Gratificaties 1204120 4 J J J C N.v.t.
BSchSalOsf - Te betalen overige sociale fondsen 1204130 4 J J J C N.v.t.
BSchSalReu - Reservering eindejaarsuitkering 1204140 4 J J J C N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 J J J J C N.v.t.
BSchOvsRcb - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 J J J BVorOvrRcb C N.v.t.
BSchOvsRcbRb1   > Rekening-courant bestuurder 1 1209020.1 5 BVorOvrRcbRb1 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb2   > Rekening-courant bestuurder 2 1209020.2 5 BVorOvrRcbRb2 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb3   > Rekening-courant bestuurder 3 1209020.3 5 BVorOvrRcbRb3 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb4   > Rekening-courant bestuurder 4 1209020.4 5 BVorOvrRcbRb4 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb5   > Rekening-courant bestuurder 5 1209020.5 5 BVorOvrRcbRb5 C N.v.t.
BSchOvsRcc - Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 1209025 4 BVorOvrRcc C N.v.t.
BSchOvsRccRc1   > Rekening-courant commissaris 1 1209025.1 5 BVorOvrRccRc1 C N.v.t.
BSchOvsRccRc2   > Rekening-courant commissaris 2 1209025.2 5 BVorOvrRccRc2 C N.v.t.
BSchOvsRccRc3   > Rekening-courant commissaris 3 1209025.3 5 BVorOvrRccRc3 C N.v.t.
BSchOvsRccRc4   > Rekening-courant commissaris 4 1209025.4 5 BVorOvrRccRc4 C N.v.t.
BSchOvsRccRc5   > Rekening-courant commissaris 5 1209025.5 5 BVorOvrRccRc5 C N.v.t.
BSchOvsRco - Rekening-courant overigen (Kortlopend) 1209045 4 BVorOvrRco C N.v.t.
BSchOvsRcoRo1   > Rekening-courant overige 1 1209045.1 5 BVorOvrRcoRo1 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo2   > Rekening-courant overige 2 1209045.2 5 BVorOvrRcoRo2 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo3   > Rekening-courant overige 3 1209045.3 5 BVorOvrRcoRo3 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo4   > Rekening-courant overige 4 1209045.4 5 BVorOvrRcoRo4 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo5   > Rekening-courant overige 5 1209045.5 5 BVorOvrRcoRo5 C N.v.t.
BSchOvsSaa - Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 J BVorOvrRca C N.v.t.
BSchOvsSaaRa1   > Rekening-courant aandeelhouder 1 1209010.1 5 BVorOvrRcaRa1 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa2   > Rekening-courant aandeelhouder 2 1209010.2 5 BVorOvrRcaRa2 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa3   > Rekening-courant aandeelhouder 3 1209010.3 5 BVorOvrRcaRa3 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa4   > Rekening-courant aandeelhouder 4 1209010.4 5 BVorOvrRcaRa4 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa5   > Rekening-courant aandeelhouder 5 1209010.5 5 BVorOvrRcaRa5 C N.v.t.
BSchOvsOvi - Overige verplichtingen inzake personeel 1209065 4 C N.v.t.
BSchOvsTbd - Te betalen dividenduitkeringen 1209070 4 C N.v.t.
BSchOvsGif - Giftenverplichtingen 1209090 4 C N.v.t.
BSchOvsSuv - Terugbetaling subsidies 1209100 4 J J J J J C N.v.t.
BSchOvsStp - Te betalen pensioenpremies 1209110 4 J J J BVorVpkTto C N.v.t.
BSchOvsVvv - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1209130 4 C Wonen
BSchOvsVpo - Verplichtingen aan overheid 1209140 4 C Wonen
BSchOvsOvs - Overige schulden 1209150 4 J J J J BVorOvrOvk C N.v.t.
BSchOvsWaa - Waarborgsommen 1209135 4 C N.v.t.
BSchOvsLed - Ledenrekeningen 1209145 4 C Wonen
BSchOvsLoy - Loyalty / membersaldo 1209155 4 C Wonen
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 J J J J C N.v.t.
BSchOpaNto - Nog te ontvangen facturen 1210010 4 J J J J C N.v.t.
BSchOpaNtb - Nog te betalen andere kosten 1210020 4 J J J J J BVorOvaVan C N.v.t.
BSchOpaTbr - Te betalen rente 1210030 4 J J J J BVorOvaTor C N.v.t.
BSchOpaVor - Vooruitontvangen rente 1210040 4 BVorOvaVbr C N.v.t.
BSchOpaOop - Overige overlopende passiva 1210050 4 J J J J BVorOvaOoa C N.v.t.
BSchOpaNbs - Nog te betalen servicekosten 1210055 4 J J J J BVorOvaNos C N.v.t.
BSchOpaNom - Nog te betalen omzetbonificaties 1210060 4 C N.v.t.
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies 1210070 4 J J J J J C N.v.t.
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren 1210080 4 C N.v.t.
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen 1210090 4 J J J J C N.v.t.
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen 1210100 4 C N.v.t.
BSchOpaNpe - Nog te betalen personeelskosten 1210110 4 J J J BVorOvaVop C N.v.t.
BSchOpaNhv - Nog te betalen huisvestingskosten 1210120 4 J J J BVorOvaVoh C N.v.t.
BSchOpaNee - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 1210130 4 J J J BVorOvaVem C N.v.t.
BSchOpaNvk - Nog te betalen verkoopkosten 1210140 4 J J J BVorOvaVov C N.v.t.
BSchOpaNak - Nog te betalen autokosten 1210150 4 J J J BVorOvaVak C N.v.t.
BSchOpaNtk - Nog te betalen transportkosten 1210160 4 J J J BVorOvaVtr C N.v.t.
BSchOpaNkk - Nog te betalen kantoorkosten 1210170 4 J J J BVorOvaVok C N.v.t.
BSchOpaNok - Nog te betalen organisatiekosten 1210180 4 BVorOvaVoo C N.v.t.
BSchOpaNas - Nog te betalen assurantiekosten 1210190 4 J J J BVorOvaVas C N.v.t.
BSchOpaNaa - Nog te betalen accountants- en advieskosten 1210200 4 J J BVorOvaVae C N.v.t.
BSchOpaNad - Nog te betalen administratiekosten 1210210 4 J J J J BVorOvaVoa C N.v.t.
BSchOpaNkf - Nog te betalen kosten fondsenwerving 1210220 4 BVorOvaVkf C N.v.t.
BSchOpaErf - Vooruitontvangen erfpacht 1210230 4 BVorOvaErf C Wonen
BSchOpaHur - Vooruitontvangen huren 1210240 4 C Wonen
BSchOpaVhr - Voorstanden huren 1210250 4 C Wonen
BSchOpaKsv - Kosten S&V verrekenbaar 1210256 4 C Wonen
BSchOpaNao - Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 4 C Wonen
BSchOpaVgo - Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 J J J J C N.v.t.
BSchOpaPen - Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 4 BVorOvaPen C N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 J J J J C N.v.t.
BSchTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 J J J J BVorTusTbt C N.v.t.
BSchTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1220010 5 BVorTusTbtTca C Wonen
BSchTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1220030 5 BVorTusTbtTcb C Wonen
BSchTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1221000 4 BVorTusTsa C N.v.t.
BSchTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1221010 5 BVorTusTsaTbn C Wonen
BSchTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1221020 5 BVorTusTsaTgb C Wonen
BSchTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1221030 5 BVorTusTsaTnl C Wonen
BSchTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1221040 5 BVorTusTsaTni C Wonen
BSchTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 J J J BVorTusTin C N.v.t.
BSchTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1222010 5 BVorTusTinTog C Wonen
BSchTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1222020 5 BVorTusTinTof C Wonen
BSchTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1222030 5 BVorTusTinTiv C Wonen
BSchTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1223000 4 BVorTusTpj C N.v.t.
BSchTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1223010 5 BVorTusTpjTpk C Wonen
BSchTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1223020 5 BVorTusTpjTpo C Wonen
BSchTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1223030 5 BVorTusTpjTpv C Wonen
BSchTusTpr - Tussenrekeningen productie 1224000 4 BVorTusTpr C N.v.t.
BSchTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1224010 5 BVorTusTprTmv C Wonen
BSchTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1224020 5 BVorTusTprTmu C Wonen
BSchTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1224030 5 BVorTusTprTau C Wonen
BSchTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1224040 5 BVorTusTprTbu C Wonen
BSchTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1224050 5 BVorTusTprTbg C Wonen
BSchTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1225000 4 BVorTusTdv C N.v.t.
BSchTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1225010 5 BVorTusTdvTcp C Wonen
BSchTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1225020 5 BVorTusTdvTma C Wonen
BSchTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1225030 5 BVorTusTdvTuu C Wonen
BSchTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1225040 5 BVorTusTdvInv C Wonen
BSchTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1225050 5 BVorTusTdvVso C Wonen
BSchTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1225060 5 BVorTusTdvVsb C Wonen
BSchTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1225070 5 BVorTusTdvDvo C Wonen
BSchTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1225080 5 BVorTusTdvDvb C Wonen
BSchTusTvr - Tussenrekening voorraden 1226000 4 BVorTusTvr C N.v.t.
BSchTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1226010 5 BVorTusTvrTvn C Wonen
BSchTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 J J J BVorTusTvk C N.v.t.
BSchTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1227010 5 BVorTusTvkTnf C Wonen
BSchTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1227020 5 BVorTusTvkTng C Wonen
BSchTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1227030 5 BVorTusTvkTve C Wonen
BSchTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1228000 4 BVorTusTon C N.v.t.
BSchTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1228010 5 BVorTusTonTco C Wonen
BSchTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1228030 5 BVorTusTonTcv C Wonen
BSchTusTov - Tussenrekeningen overig (Vraagposten) 1229000 4 J J J J BVorTusTov C N.v.t.
BSchTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1229010 5 BVorTusTovTbb C Wonen
BSchTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1229020 5 BVorTusTovTvp C Wonen
BSchTusTovTov   > Tussenrekening overige 1229030 5 BVorTusTovTov C Wonen
BSchTusLen - Tussenrekeningen leningen 1228500 4 BVorTusLen C N.v.t.
BSchTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1228510 5 BVorTusLenLog C Wonen
BSchTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1228520 5 BVorTusLenLug C Wonen
BSchTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1228530 5 BVorTusLenKog C Wonen
BSchTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1228540 5 BVorTusLenKug C Wonen
BSchTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1228550 5 BVorTusLenSde C Wonen
BSchTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1228560 5 BVorTusLenDer C Wonen
BSchTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1228570 5 BVorTusLenCfv C Wonen
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3 J C N.v.t.
BSchDhaDha - Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1231000 4 J C N.v.t.
BSchDhaVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 4 C N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3 C N.v.t.
BSchDhpDhp - Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1241000 4 C N.v.t.
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3 C Wonen
BSchSdnDae - Schulden aan daeb tak 1251000 4 BVorOvrOvd C Wonen
BSchSdnNda - Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 BVorOvrOvn C Wonen
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 3 J C N.v.t.
BSchSlcLi1 - Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 4 J BVorVlcLi1 C N.v.t.
BSchSlcLi2 - Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 4 J BVorVlcLi2 C N.v.t.
BSchSlcLi3 - Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 4 J BVorVlcLi3 C N.v.t.
BSchSlcLi4 - Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 4 J BVorVlcLi4 C N.v.t.
BSchSlcLi5 - Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 4 J BVorVlcLi5 C N.v.t.