Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSch ]

RGS code BSch
Omschrijving Kortlopende schulden
Referentienummer 1200000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onder Kortlopende schulden wordt verstaan schulden met een looptijd korter dan een jaar. Bekende voorbeelden van kortlopende schulden  zijn schulden aan leveranciers (crediteuren) en te betalen BTW aan de Belastingdienst.

Kenmerken RGS code

Sortering M
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 M.A C
BSchKolAlk - Achtergestelde schulden 1201010 4 M.A.A C
BSchKolClk - Converteerbare leningen 1201020 4 M.A.B C
BSchKolAok - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 1201030 4 M.A.C C
BSchKolAov - Aangegane verplichtingen overig 1201040 4 M.A.D C
BSchKolDer - Derivaten 1201050 4 M.A.E C
BSchKolDerNmd   > Negatieve marktwaarde derivaten 1201050.1 5 M.A.E010 C
BSchKolDerNed   > Negatieve marktwaarde embedded derivaten 1201050.2 5 M.A.E020 C
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211000 3 M.A.F C
BSchSohSoh - Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 M.A.F010 BVorOvhVor C
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 M.B C
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 4 M.B.A C
BSchSakRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 1209030.1 5 M.B.A010 BLimBanRbaBg1 C
BSchSakRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 1209030.2 5 M.B.A020 BLimBanRbaBg2 C
BSchSakRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 1209030.3 5 M.B.A030 BLimBanRbaBg3 C
BSchSakRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 1209030.4 5 M.B.A040 BLimBanRbaBg4 C
BSchSakRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 1209030.5 5 M.B.A050 BLimBanRbaBg5 C
BSchSakRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 1209030.6 5 M.B.A060 BLimBanRbaBg6 C
BSchSakRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 1209030.7 5 M.B.A070 BLimBanRbaBg7 C
BSchSakRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 1209030.8 5 M.B.A080 BLimBanRbaBg8 C
BSchSakRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 1209030.9 5 M.B.A090 BLimBanRbaBg9 C
BSchSakRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 1209030.10 5 M.B.A100 BLimBanRbaBg10 C
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209035 3 M.C C
BSchVobVgf - Vooruitgezonden facturen 1209036 4 M.C.A C
BSchVobVob - Vooruitontvangen op bestellingen 1209037 4 M.C.B C
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 M.D C
BSchCreHac - Handelscrediteuren nominaal 1203010 4 M.D.A C
BSchCreHci - Handelscrediteuren intercompany 1203020 4 M.D.B C
BSchCreVbk - Vooruitontvangen op bestellingen 1203030 4 M.D.C C
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 1203040 4 M.D.D C
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 M.D.E C
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 M.D.F C
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3 M.E C
BSchTbwAvp - Aflossingsverplichtingen 1209081 4 M.E.A C
BSchTbwTbr - Te betalen rente 1209082 4 M.E.B C
BSchTbwOvs - Overige schulden 1209080 4 M.E.C C
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3 M.F C
BSchSagSg1 - Schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110 4 M.F.A BVorVogVr1 C
BSchSagSg1Klg   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110.1 5 M.F.A010 C
BSchSagSg1Tbr   > Te betalen rente 1208110.2 5 M.F.A020 C
BSchSagSg1Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 1 1208110.3 5 M.F.A030 C
BSchSagSg2 - Schuld aan groepsmaatschappij 2 1208120 4 M.F.B BVorVogVr2 C
BSchSagSg2Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208120.1 5 M.F.B010 C
BSchSagSg2Tbr   > Te betalen rente 1208120.2 5 M.F.B020 C
BSchSagSg2Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 2 1208120.3 5 M.F.B030 C
BSchSagSg3 - Schuld aan groepsmaatschappij 3 1208130 4 M.F.C BVorVogVr3 C
BSchSagSg3Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208130.1 5 M.F.C010 C
BSchSagSg3Tbr   > Te betalen rente 1208130.2 5 M.F.C020 C
BSchSagSg3Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 3 1208130.3 5 M.F.C030 C
BSchSagSg4 - Schuld aan groepsmaatschappij 4 1208140 4 M.F.D BVorVogVr4 C
BSchSagSg4Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208140.1 5 M.F.D010 C
BSchSagSg4Tbr   > Te betalen rente 1208140.2 5 M.F.D020 C
BSchSagSg4Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 4 1208140.3 5 M.F.D030 C
BSchSagSg5 - Schuld aan groepsmaatschappij 5 1208150 4 M.F.E BVorVogVr5 C
BSchSagSg5Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 1208150.1 5 M.F.E010 C
BSchSagSg5Tbr   > Te betalen rente 1208150.2 5 M.F.E020 C
BSchSagSg5Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 5 1208150.3 5 M.F.E030 C
BSchSagDae - Schuld aan DAEB 1208160 4 M.F.F BVorVogDae C
BSchSagDaeKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 5 M.F.F010 C
BSchSagDaeTbr   > Te betalen rente 1208160.2 5 M.F.F020 C
BSchSagDaeRbg   > Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 5 M.F.F030 C
BSchSagNda - Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 M.F.G BVorVogNda C
BSchSagNdaKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 5 M.F.G010 C
BSchSagNdaTbr   > Te betalen rente 1208170.2 5 M.F.G020 C
BSchSagNdaRbg   > Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 5 M.F.G030 C
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3 M.G C
BSchSaoSo1 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210 4 M.G.A BVorVovVr1 C
BSchSaoSo1Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210.1 5 M.G.A010 C
BSchSaoSo1Tbr   > Te betalen rente 1208210.2 5 M.G.A020 C
BSchSaoSo1Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 1 1208210.3 5 M.G.A030 C
BSchSaoSo2 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220 4 M.G.B BVorVovVr2 C
BSchSaoSo2Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220.1 5 M.G.B010 C
BSchSaoSo2Tbr   > Te betalen rente 1208220.2 5 M.G.B020 C
BSchSaoSo2Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 2 1208220.3 5 M.G.B030 C
BSchSaoSo3 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230 4 M.G.C BVorVovVr3 C
BSchSaoSo3Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230.1 5 M.G.C010 C
BSchSaoSo3Tbr   > Te betalen rente 1208230.2 5 M.G.C020 C
BSchSaoSo3Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 3 1208230.3 5 M.G.C030 C
BSchSaoSo4 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240 4 M.G.D BVorVovVr4 C
BSchSaoSo4Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240.1 5 M.G.D010 C
BSchSaoSo4Tbr   > Te betalen rente 1208240.2 5 M.G.D020 C
BSchSaoSo4Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 4 1208240.3 5 M.G.D030 C
BSchSaoSo5 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250 4 M.G.E BVorVovVr5 C
BSchSaoSo5Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250.1 5 M.G.E010 C
BSchSaoSo5Tbr   > Te betalen rente 1208250.2 5 M.G.E020 C
BSchSaoSo5Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 5 1208250.3 5 M.G.E030 C
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3 M.H C
BSchSapSp1 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310 4 M.H.A BVorVopVr1 C
BSchSapSp1Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310.1 5 M.H.A010 C
BSchSapSp1Tbr   > Te betalen rente 1208310.2 5 M.H.A020 C
BSchSapSp1Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310.3 5 M.H.A030 C
BSchSapSp2 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320 4 M.H.B BVorVopVr2 C
BSchSapSp2Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320.1 5 M.H.B010 C
BSchSapSp2Tbr   > Te betalen rente 1208320.2 5 M.H.B020 C
BSchSapSp2Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320.3 5 M.H.B030 C
BSchSapSp3 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330 4 M.H.C BVorVopVr3 C
BSchSapSp3Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330.1 5 M.H.C010 C
BSchSapSp3Tbr   > Te betalen rente 1208330.2 5 M.H.C020 C
BSchSapSp3Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330.3 5 M.H.C030 C
BSchSapSp4 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340 4 M.H.D BVorVopVr4 C
BSchSapSp4Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340.1 5 M.H.D010 C
BSchSapSp4Tbr   > Te betalen rente 1208340.2 5 M.H.D020 C
BSchSapSp4Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340.3 5 M.H.D030 C
BSchSapSp5 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350 4 M.H.E BVorVopVr5 C
BSchSapSp5Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350.1 5 M.H.E010 C
BSchSapSp5Tbr   > Te betalen rente 1208350.2 5 M.H.E020 C
BSchSapSp5Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350.3 5 M.H.E030 C
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3 M.I C
BSchShbShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208410 4 M.I.A C
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3 M.J C
BSchFlkFlk - Financiële lease verplichtingen 1208510 4 M.J.A C
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 M.K C
BSchBepBtw - Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 M.K.A BVorVbkTvo C
BSchBepBtwBeg   > Beginbalans af te dragen omzetbelasting 1205010.1 5 M.K.A010 C
BSchBepBtwOla   > 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief 1205010.2 5 M.K.A020 C
BSchBepBtwOlv   > 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief 1205010.3 5 M.K.A030 C
BSchBepBtwOlt   > Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% 1205010.16 5 M.K.A035 C
BSchBepBtwOlo   > 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 1205010.4 5 M.K.A040 C
BSchBepBtwOop   > 1d. Omzetbelasting over privégebruik 1205010.5 5 M.K.A050 C
BSchBepBtwOlw   > 2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 1205010.6 5 M.K.A060 C
BSchBepBtwOlb   > 4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU 1205010.7 5 M.K.A070 C
BSchBepBtwOlu   > 4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU 1205010.8 5 M.K.A080 C
BSchBepBtwVoo   > 5b. Voorbelasting 1205010.9 5 M.K.A090 D
BSchBepBtwVvd   > 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 1205010.10 5 M.K.A100 D
BSchBepBtwSva   > Schatting vorige aangifte(n) 1205010.11 5 M.K.A110 C
BSchBepBtwSda   > Schatting deze aangifte 1205010.12 5 M.K.A120 C
BSchBepBtwAfo   > Afgedragen omzetbelasting 1205010.13 5 M.K.A130 D
BSchBepBtwNah   > Naheffingsaanslagen omzetbelasting 1205010.14 5 M.K.A140 C
BSchBepBtwOvm   > Overige mutaties omzetbelasting 1205010.15 5 M.K.A150 C
BSchBepLhe - Te betalen Loonheffing 1206010 4 M.K.B BVorVbkTvl C
BSchBepLheBeg   > Beginbalans af te dragen loonheffing 1206010.1 5 M.K.B010 C
BSchBepLheAal   > Aangifte loonheffing 1206010.2 5 M.K.B020 C
BSchBepLheAlh   > Afgedragen Loonheffing 1206010.3 5 M.K.B030 D
BSchBepLheNah   > Naheffingsaanslagen loonheffing 1206010.4 5 M.K.B040 C
BSchBepLheOvm   > Overige mutaties loonheffing 1206010.5 5 M.K.B050 C
BSchBepVpb - Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 M.K.C BVorVbkTvv C
BSchBepVpbBeg   > Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting 1207010.1 5 M.K.C010 C
BSchBepVpbAav   > Aangifte vennootschapsbelasting 1207010.2 5 M.K.C020 C
BSchBepVpbAgv   > Aanslag vennootschapsbelasting 1207010.3 5 M.K.C030 C
BSchBepVpbTvv   > Te verrekenen vennootschapsbelasting 1207010.4 5 M.K.C040 D
BSchBepVpbAfv   > Afgedragen vennootschapsbelasting 1207010.5 5 M.K.C050 D
BSchBepVpbNah   > Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting 1207010.6 5 M.K.C060 C
BSchBepVpbOvm   > Overige mutaties vennootschapsbelasting 1207010.7 5 M.K.C070 C
BSchBepOvb - Overige belastingen 1208000 4 M.K.D C
BSchBepOvbBib   > Binnenlandse belastingen 1208010 5 M.K.D010 C
BSchBepOvbBut   > Buitenlandse belastingen 1208020 5 M.K.D020 C
BSchBepOvbPrb   > Provinciale belastingen 1208030 5 M.K.D030 C
BSchBepOvbGbe   > Gemeentelijke belastingen 1208040 5 M.K.D040 C
BSchBepOvbBgd   > Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW 1208050 5 M.K.D050 C
BSchBepOvbTdb   > Te betalen Dividendbelasting 1208070 5 M.K.D060 BVorVbkTtv C
BSchBepOvbOvb   > Te betalen overige belastingen 1208060 5 M.K.D070 BVorVbkTtb C
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3 M.L C
BSchStzPen - Te betalen pensioenuitkeringen 1204090 4 M.L.A BVorVpkTto C
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3 M.M C
BSchAosHvk - Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 1201060 4 M.M.A C
BSchAosLvk - Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201080 4 M.M.B C
BSchAosFvk - Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201070 4 M.M.C C
BSchAosAos - Aflossingsverplichtingen 1201090 4 M.M.D C
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 M.M.E C
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3 M.N C
BSchOppOpp - Onderhanden projecten (passiva) 1209120 4 M.N.A C
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 M.O C
BSchSalNet - Netto lonen 1204010 4 M.O.A C
BSchSalVpe - Voorschotten personeel 1204020 4 M.O.B C
BSchSalTan - Tantièmes 1204030 4 M.O.C C
BSchSalTvg - Te betalen vakantiegeld 1204040 4 M.O.D C
BSchSalTbv - Reservering vakantiedagen 1204050 4 M.O.E C
BSchSalVab - Vakantiebonnen 1204060 4 M.O.F C
BSchSalBls - Bruto lonen en salarissen 1204070 4 M.O.G C
BSchSalOrn - Overige reserveringen 1204075 4 M.O.H C
BSchSalPsv - Premies sociale verzekeringen 1204080 4 M.O.I C
BSchSalPer - Personeelsfonds 1204100 4 M.O.J C
BSchSalOna - Overige netto-afdrachten 1204110 4 M.O.K C
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 M.P C
BSchOvsRcb - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 M.P.A BVorOvrRcb C
BSchOvsRcbRb1   > Rekening-courant bestuurder 1 1209020.1 5 M.P.A010 BVorOvrRcbRb1 C
BSchOvsRcbRb2   > Rekening-courant bestuurder 2 1209020.2 5 M.P.A020 BVorOvrRcbRb2 C
BSchOvsRcbRb3   > Rekening-courant bestuurder 3 1209020.3 5 M.P.A030 BVorOvrRcbRb3 C
BSchOvsRcbRb4   > Rekening-courant bestuurder 4 1209020.4 5 M.P.A040 BVorOvrRcbRb4 C
BSchOvsRcbRb5   > Rekening-courant bestuurder 5 1209020.5 5 M.P.A050 BVorOvrRcbRb5 C
BSchOvsRcc - Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 1209025 4 M.P.B BVorOvrRcc C
BSchOvsRccRc1   > Rekening-courant commissaris 1 1209025.1 5 M.P.B010 BVorOvrRccRc1 C
BSchOvsRccRc2   > Rekening-courant commissaris 2 1209025.2 5 M.P.B020 BVorOvrRccRc2 C
BSchOvsRccRc3   > Rekening-courant commissaris 3 1209025.3 5 M.P.B030 BVorOvrRccRc3 C
BSchOvsRccRc4   > Rekening-courant commissaris 4 1209025.4 5 M.P.B040 BVorOvrRccRc4 C
BSchOvsRccRc5   > Rekening-courant commissaris 5 1209025.5 5 M.P.B050 BVorOvrRccRc5 C
BSchOvsRco - Rekening-courant overigen (Kortlopend) 1209045 4 M.P.C BVorOvrRco C
BSchOvsRcoRo1   > Rekening-courant overige 1 1209045.1 5 M.P.C010 BVorOvrRcoRo1 C
BSchOvsRcoRo2   > Rekening-courant overige 2 1209045.2 5 M.P.C020 BVorOvrRcoRo2 C
BSchOvsRcoRo3   > Rekening-courant overige 3 1209045.3 5 M.P.C030 BVorOvrRcoRo3 C
BSchOvsRcoRo4   > Rekening-courant overige 4 1209045.4 5 M.P.C040 BVorOvrRcoRo4 C
BSchOvsRcoRo5   > Rekening-courant overige 5 1209045.5 5 M.P.C050 BVorOvrRcoRo5 C
BSchOvsSaa - Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 M.P.D BVorOvrRca C
BSchOvsSaaRa1   > Rekening-courant aandeelhouder 1 1209010.1 5 M.P.D010 BVorOvrRcaRa1 C
BSchOvsSaaRa2   > Rekening-courant aandeelhouder 2 1209010.2 5 M.P.D020 BVorOvrRcaRa2 C
BSchOvsSaaRa3   > Rekening-courant aandeelhouder 3 1209010.3 5 M.P.D030 BVorOvrRcaRa3 C
BSchOvsSaaRa4   > Rekening-courant aandeelhouder 4 1209010.4 5 M.P.D040 BVorOvrRcaRa4 C
BSchOvsSaaRa5   > Rekening-courant aandeelhouder 5 1209010.5 5 M.P.D050 BVorOvrRcaRa5 C
BSchOvsOvi - Overige verplichtingen inzake personeel 1209065 4 M.P.E C
BSchOvsTbd - Te betalen dividenduitkeringen 1209070 4 M.P.F C
BSchOvsGif - Giftenverplichtingen 1209090 4 M.P.G C
BSchOvsSuv - Terugbetaling subsidies 1209100 4 M.P.H C
BSchOvsStp - Te betalen pensioenpremies 1209110 4 M.P.I C
BSchOvsVvv - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1209130 4 M.P.K C
BSchOvsVpo - Verplichtingen aan overheid 1209140 4 M.P.L C
BSchOvsOvs - Overige schulden 1209150 4 M.P.M BVorOvrOvk C
BSchOvsWaa - Waarborgsommen 1209135 4 M.P.N C
BSchOvsLed - Ledenrekeningen 1209145 4 M.P.O C
BSchOvsLoy - Loyalty / membersaldo 1209155 4 M.P.P C
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 M.Q C
BSchOpaNto - Nog te ontvangen facturen 1210010 4 M.Q.A C
BSchOpaNtb - Nog te betalen andere kosten 1210020 4 M.Q.B BVorOvaVan C
BSchOpaTbr - Overige te betalen rente 1210030 4 M.Q.C BVorOvaTor C
BSchOpaVor - Overige vooruitontvangen rente 1210040 4 M.Q.D BVorOvaVbr C
BSchOpaOop - Overige overlopende activa 1210050 4 M.Q.E BVorOvaOoa C
BSchOpaNbs - Nog te betalen servicekosten 1210055 4 M.Q.F BVorOvaNos C
BSchOpaNom - Nog te betalen omzetbonificaties 1210060 4 M.Q.H C
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies 1210070 4 M.Q.I C
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren 1210080 4 M.Q.J C
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen 1210090 4 M.Q.K C
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen 1210100 4 M.Q.L C
BSchOpaNpe - Nog te betalen personeelskosten 1210110 4 M.Q.M BVorOvaVop C
BSchOpaNhv - Nog te betalen huisvestingskosten 1210120 4 M.Q.N BVorOvaVoh C
BSchOpaNee - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 1210130 4 M.Q.O BVorOvaVem C
BSchOpaNvk - Nog te betalen verkoopkosten 1210140 4 M.Q.P BVorOvaVov C
BSchOpaNak - Nog te betalen autokosten 1210150 4 M.Q.Q BVorOvaVak C
BSchOpaNtk - Nog te betalen transportkosten 1210160 4 M.Q.R BVorOvaVtr C
BSchOpaNkk - Nog te betalen kantoorkosten 1210170 4 M.Q.S BVorOvaVok C
BSchOpaNok - Nog te betalen organisatiekosten 1210180 4 M.Q.T BVorOvaVoo C
BSchOpaNas - Nog te betalen assurantiekosten 1210190 4 M.Q.U BVorOvaVas C
BSchOpaNaa - Nog te betalen accountants- en advieskosten 1210200 4 M.Q.V BVorOvaVae C
BSchOpaNad - Nog te betalen administratiekosten 1210210 4 M.Q.W BVorOvaVoa C
BSchOpaNkf - Nog te betalen kosten fondsenwerving 1210220 4 M.Q.X BVorOvaVkf C
BSchOpaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1210230 4 M.Q.Y BVorOvaErf C
BSchOpaHur - Vooruitontvangen huren 1210240 4 M.Q.Z C
BSchOpaVhr - Voorstanden huren 1210250 4 M.Q.Z010 C
BSchOpaKsv - Kosten S&V verrekenbaar 1210256 4 M.Q.Z016 C
BSchOpaNao - Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 4 M.Q.Z017 C
BSchOpaVgo - Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 M.Q.Z020 C
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 M.R C
BSchTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 M.R.A BVorTusTbt C
BSchTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1220010 5 M.R.A010 BVorTusTbtTca C
BSchTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1220030 5 M.R.A020 BVorTusTbtTcb C
BSchTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1221000 4 M.R.B BVorTusTsa C
BSchTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1221010 5 M.R.B010 BVorTusTsaTbn C
BSchTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1221020 5 M.R.B020 BVorTusTsaTgb C
BSchTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1221030 5 M.R.B030 BVorTusTsaTnl C
BSchTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1221040 5 M.R.B040 BVorTusTsaTni C
BSchTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 M.R.C BVorTusTin C
BSchTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1222010 5 M.R.C010 BVorTusTinTog C
BSchTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1222020 5 M.R.C020 BVorTusTinTof C
BSchTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1222030 5 M.R.C030 BVorTusTinTiv C
BSchTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1223000 4 M.R.D BVorTusTpj C
BSchTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1223010 5 M.R.D010 BVorTusTpjTpk C
BSchTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1223020 5 M.R.D020 BVorTusTpjTpo C
BSchTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1223030 5 M.R.D030 BVorTusTpjTpv C
BSchTusTpr - Tussenrekeningen productie 1224000 4 M.R.E BVorTusTpr C
BSchTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1224010 5 M.R.E010 BVorTusTprTmv C
BSchTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1224020 5 M.R.E020 BVorTusTprTmu C
BSchTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1224030 5 M.R.E030 BVorTusTprTau C
BSchTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1224040 5 M.R.E040 BVorTusTprTbu C
BSchTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1224050 5 M.R.E050 BVorTusTprTbg C
BSchTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1225000 4 M.R.F BVorTusTdv C
BSchTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1225010 5 M.R.F010 BVorTusTdvTcp C
BSchTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1225020 5 M.R.F020 BVorTusTdvTma C
BSchTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1225030 5 M.R.F030 BVorTusTdvTuu C
BSchTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1225040 5 M.R.F040 BVorTusTdvInv C
BSchTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1225050 5 M.R.F050 BVorTusTdvVso C
BSchTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1225060 5 M.R.F060 BVorTusTdvVsb C
BSchTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1225070 5 M.R.F070 BVorTusTdvDvo C
BSchTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1225080 5 M.R.F080 BVorTusTdvDvb C
BSchTusTvr - Tussenrekening voorraden 1226000 4 M.R.G BVorTusTvr C
BSchTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1226010 5 M.R.G010 BVorTusTvrTvn C
BSchTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 M.R.H BVorTusTvk C
BSchTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1227010 5 M.R.H010 BVorTusTvkTnf C
BSchTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1227020 5 M.R.H020 BVorTusTvkTng C
BSchTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1227030 5 M.R.H030 BVorTusTvkTve C
BSchTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1228000 4 M.R.I BVorTusTon C
BSchTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1228010 5 M.R.I010 BVorTusTonTco C
BSchTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1228030 5 M.R.I020 BVorTusTonTcv C
BSchTusTov - Tussenrekeningen overig 1229000 4 M.R.J BVorTusTov C
BSchTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1229010 5 M.R.J010 BVorTusTovTbb C
BSchTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1229020 5 M.R.J020 BVorTusTovTvp C
BSchTusTovTov   > Tussenrekening overige 1229030 5 M.R.J030 BVorTusTovTov C
BSchTusLen - Tussenrekeningen leningen 1228500 4 M.R.K BVorTusLen C
BSchTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1228510 5 M.R.K010 BVorTusLenLog C
BSchTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1228520 5 M.R.K020 BVorTusLenLug C
BSchTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1228530 5 M.R.K030 BVorTusLenKog C
BSchTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1228540 5 M.R.K040 BVorTusLenKug C
BSchTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1228550 5 M.R.K050 BVorTusLenSde C
BSchTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1228560 5 M.R.K060 BVorTusLenDer C
BSchTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1228570 5 M.R.K070 BVorTusLenCfv C
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3 M.S C
BSchDhaDha - Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1231000 4 M.S.A C
BSchDhaVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 4 M.S.B C
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3 M.T C
BSchDhpDhp - Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1241000 4 M.T.A C
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3 M.U C
BSchSdnDae - Schulden aan daeb tak 1251000 4 M.U.A BVorOvrOvd C
BSchSdnNda - Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 M.U.B BVorOvrOvn C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 12. Wordt: 1200000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:57:17