Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVas
Referentienummer 2.1
Omschrijving (kort) Vastgoedbeleggingen
Omschrijving lang Vastgoedbeleggingen
Wiki uitleg RGS en Vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen

Deze uitleg is met name gericht op de BV en NV.
Bij vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoed voor eigen gebruik (gebouw en bijbehorende grond) en vastgoedbeleggingen. In dit laatste geval wordt vastgoed verhuurd of aangehouden voor waardeontwikkeling. Soms is er sprake van gemengd gebruik. Bijvoorbeeld een kleine onderneming die een gedeelte van een bedrijfspand verhuurt aan een ondernemer in privé (is niet verder uitgewerkt in deze uitleg). En er is sprake van een fiscale en commerciële waardering van vastgoed.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Vastgoedbeleggingen komen we niet tegen als balansrubriek in Burgerlijk Wetboek Boek 2.
We beschouwen (tot anders wordt vastgesteld) vastgiedbeleggingen als onderdeel van "Materiële vaste activa" volgens Artikel 366 Burgerlijk Wetboek Boek 2. En wel als "Niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.".

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) behandeld "Materiële vaste activa en vastgoedleggingen" en maakt daarbinnen wel onderscheid tussen 1) Materiële vaste activa en 2) Vastgoedbeleggingen. De RJ duidt een vastgoedbelegging aan als

  1. Een onroerende zaak (of deel daarvan) die wordt aangehouden of ontwikkeld om huuropbrengsten, waardestijging, of beide, te realiseren. 
  2. Een vastgoedbelegging kan aangehouden worden voor eigen gebruik; voor productie, levering van goederen of diensten, in het kader van gewone bedrijfsuitoefening.

 

Kenmerken RGS code

Sortering C
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein rj-i:InvestmentProperties Vastgoedbeleggingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK klein rj-i:InvestmentProperties Vastgoedbeleggingen
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 153 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3 D N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs 204010 4 D N.v.t.
BVasVioVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204010.1 5 D N.v.t.
BVasVioVvpIna   > Initiële verkrijgingen 204010.2 5 D N.v.t.
BVasVioVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204010.11 5 D N.v.t.
BVasVioVvpAdo   > Investeringen door overnames 204010.5 5 D N.v.t.
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 D N.v.t.
BVasVioVvpDes   > Desinvesteringen 204010.6 5 C N.v.t.
BVasVioVvpDda   > Afstotingen 204010.13 5 C N.v.t.
BVasVioVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 204010.8 5 D N.v.t.
BVasVioVvpOve   > Overboekingen 204010.9 5 D N.v.t.
BVasVioVvpOvm   > Overige mutaties 204010.10 5 D N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs 204015 4 D N.v.t.
BVasVioAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204015.1 5 D N.v.t.
BVasVioAkpIna   > Initiële verkrijgingen 204015.2 5 D N.v.t.
BVasVioAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204015.11 5 D N.v.t.
BVasVioAkpAdo   > Investeringen door overnames 204015.5 5 D N.v.t.
BVasVioAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 5 D N.v.t.
BVasVioAkpDes   > Desinvesteringen 204015.6 5 C N.v.t.
BVasVioAkpDda   > Afstotingen 204015.13 5 C N.v.t.
BVasVioAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 204015.8 5 D N.v.t.
BVasVioAkpOve   > Overboekingen 204015.9 5 D N.v.t.
BVasVioAkpOvm   > Overige mutaties 204015.10 5 D N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
BVasVioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204020.1 5 C N.v.t.
BVasVioCaeAfs   > Afschrijvingen 204020.2 5 C N.v.t.
BVasVioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 204020.3 5 D N.v.t.
BVasVioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 204020.4 5 C N.v.t.
BVasVioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 204020.5 5 D N.v.t.
BVasVioCaeOve   > Overboeking van waardevermindering 204020.6 5 D N.v.t.
BVasVioCaeDes   > Desinvestering van waardevermindering 204020.7 5 D N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 D N.v.t.
BVasVioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204030.1 5 D N.v.t.
BVasVioCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 204030.2 5 D N.v.t.
BVasVioCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 5 D N.v.t.
BVasVioCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 204030.4 5 C N.v.t.
BVasVioCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 204030.5 5 D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3 D N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs 205010 4 D N.v.t.
BVasSviVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205010.1 5 D N.v.t.
BVasSviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 205010.2 5 D N.v.t.
BVasSviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 D N.v.t.
BVasSviVvpAdo   > Investeringen door overnames 205010.5 5 D N.v.t.
BVasSviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205010.12 5 D N.v.t.
BVasSviVvpDes   > Desinvesteringen 205010.6 5 C N.v.t.
BVasSviVvpDda   > Afstotingen 205010.13 5 C N.v.t.
BVasSviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 205010.8 5 D N.v.t.
BVasSviVvpOve   > Overboekingen 205010.9 5 D N.v.t.
BVasSviVvpOvm   > Overige mutaties 205010.10 5 D N.v.t.
BVasSviVvpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205010.14 5 D N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs 205015 4 D N.v.t.
BVasSviAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205015.1 5 D N.v.t.
BVasSviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 205015.2 5 D N.v.t.
BVasSviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205015.11 5 D N.v.t.
BVasSviAkpAdo   > Investeringen door overnames 205015.5 5 D N.v.t.
BVasSviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 5 D N.v.t.
BVasSviAkpDes   > Desinvesteringen 205015.6 5 C N.v.t.
BVasSviAkpDda   > Afstotingen 205015.13 5 C N.v.t.
BVasSviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 205015.8 5 D N.v.t.
BVasSviAkpOve   > Overboekingen 205015.9 5 D N.v.t.
BVasSviAkpOvm   > Overige mutaties 205015.10 5 D N.v.t.
BVasSviAkpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 5 D N.v.t.
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C N.v.t.
BVasSviCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205020.1 5 C N.v.t.
BVasSviCaeAfs   > Afschrijvingen 205020.2 5 C N.v.t.
BVasSviCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 205020.3 5 D N.v.t.
BVasSviCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 205020.4 5 C N.v.t.
BVasSviCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 205020.5 5 D N.v.t.
BVasSviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 205020.6 5 D N.v.t.
BVasSviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 205020.7 5 C N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D N.v.t.
BVasSviCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205030.1 5 D N.v.t.
BVasSviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 205030.2 5 D N.v.t.
BVasSviCuhHer   > Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie 205030.3 5 D N.v.t.
BVasSviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 205030.4 5 C N.v.t.
BVasSviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 205030.5 5 D N.v.t.
BVasSviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 205030.6 5 D N.v.t.
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3 D Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 D Wonen
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 D Wonen
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 D Wonen
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 D Wonen
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 D Wonen
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 D Wonen
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C Wonen
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C Wonen
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 D Wonen
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 D Wonen
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 D Wonen
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 4 D Wonen
BVasCviAkpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 5 D Wonen
BVasCviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 206015.2 5 D Wonen
BVasCviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206015.11 5 D Wonen
BVasCviAkpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 5 D Wonen
BVasCviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 5 D Wonen
BVasCviAkpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 5 C Wonen
BVasCviAkpDda   > Afstotingen 206015.13 5 C Wonen
BVasCviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 5 D Wonen
BVasCviAkpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 5 D Wonen
BVasCviAkpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 5 D Wonen
BVasCviAkpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 5 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C Wonen
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C Wonen
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C Wonen
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 D Wonen
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C Wonen
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 D Wonen
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 D Wonen
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 D Wonen
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 D Wonen
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 D Wonen
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 D Wonen
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C Wonen
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 D Wonen
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3 D Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 D Wonen
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 D Wonen
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 D Wonen
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207010.11 5 D Wonen
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 D Wonen
BVasOzvVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207010.12 5 D Wonen
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C Wonen
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C Wonen
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 D Wonen
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 D Wonen
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 D Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 4 D Wonen
BVasOzvAkpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 5 D Wonen
BVasOzvAkpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 5 D Wonen
BVasOzvAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207015.11 5 D Wonen
BVasOzvAkpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 5 D Wonen
BVasOzvAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 5 D Wonen
BVasOzvAkpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 5 C Wonen
BVasOzvAkpDda   > Afstotingen 207015.13 5 C Wonen
BVasOzvAkpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 5 D Wonen
BVasOzvAkpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 5 D Wonen
BVasOzvAkpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 5 D Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C Wonen
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C Wonen
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C Wonen
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 D Wonen
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C Wonen
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 D Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 D Wonen
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 D Wonen
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 D Wonen
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 D Wonen
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C Wonen
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 D Wonen
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 D Wonen