Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVas ]

RGS code BVas
Omschrijving Vastgoedbeleggingen
Referentienummer 2.1

Kenmerken RGS code

Sortering C
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3 C.A D
BVasVioVvp - Kostprijs 204010 4 C.A.A D
BVasVioVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204010.1 5 C.A.A010 D
BVasVioVvpIna   > Initiële verkrijgingen 204010.2 5 C.A.A020 D
BVasVioVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204010.11 5 C.A.A030 D
BVasVioVvpAdo   > Investeringen door overnames 204010.5 5 C.A.A040 D
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 C.A.A045 D
BVasVioVvpDes   > Desinvesteringen 204010.6 5 C.A.A050 C
BVasVioVvpDda   > Afstotingen 204010.13 5 C.A.A055 C
BVasVioVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 204010.8 5 C.A.A080 D
BVasVioVvpOve   > Overboekingen 204010.9 5 C.A.A085 D
BVasVioVvpOvm   > Overige mutaties 204010.10 5 C.A.A090 D
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C.A.B C
BVasVioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204020.1 5 C.A.B010 C
BVasVioCaeAfs   > Afschrijvingen 204020.2 5 C.A.B020 C
BVasVioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 204020.3 5 C.A.B030 D
BVasVioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 204020.4 5 C.A.B040 C
BVasVioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 204020.5 5 C.A.B050 D
BVasVioCaeOve   > Overboeking van waardevermindering 204020.6 5 C.A.B060 D
BVasVioCaeDes   > Desinvestering van waardevermindering 204020.7 5 C.A.B070 D
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 C.A.C D
BVasVioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204030.1 5 C.A.C010 D
BVasVioCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 204030.2 5 C.A.C020 D
BVasVioCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 5 C.A.C030 D
BVasVioCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 204030.4 5 C.A.C040 C
BVasVioCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 204030.5 5 C.A.C050 D
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie (Daeb) 205000 3 C.B D
BVasSviVvp - Kostprijs 205010 4 C.B.A D
BVasSviVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205010.1 5 C.B.A010 D
BVasSviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 205010.2 5 C.B.A020 D
BVasSviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 C.B.A030 D
BVasSviVvpAdo   > Investeringen door overnames 205010.5 5 C.B.A040 D
BVasSviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205010.12 5 C.B.A045 D
BVasSviVvpDes   > Desinvesteringen 205010.6 5 C.B.A050 C
BVasSviVvpDda   > Afstotingen 205010.13 5 C.B.A055 C
BVasSviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 205010.8 5 C.B.A080 D
BVasSviVvpOve   > Overboekingen 205010.9 5 C.B.A085 D
BVasSviVvpOvm   > Overige mutaties 205010.10 5 C.B.A090 D
BVasSviVvpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205010.14 5 C.B.A095 D
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C.B.B C
BVasSviCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205020.1 5 C.B.B010 C
BVasSviCaeAfs   > Afschrijvingen 205020.2 5 C.B.B020 C
BVasSviCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 205020.3 5 C.B.B030 D
BVasSviCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 205020.4 5 C.B.B040 C
BVasSviCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 205020.5 5 C.B.B050 D
BVasSviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 205020.6 5 C.B.B060 D
BVasSviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 205020.7 5 C.B.B070 C
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 C.B.C D
BVasSviCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205030.1 5 C.B.C010 D
BVasSviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 205030.2 5 C.B.C020 D
BVasSviCuhHer   > Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie 205030.3 5 C.B.C030 D
BVasSviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 205030.4 5 C.B.C040 C
BVasSviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 205030.5 5 C.B.C050 D
BVasSviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 205030.6 5 C.B.C060 D
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3 C.C D
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 C.C.A D
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 C.C.A010 D
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 C.C.A020 D
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 C.C.A030 D
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 C.C.A040 D
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 C.C.A045 D
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C.C.A050 C
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C.C.A055 C
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 C.C.A080 D
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 C.C.A085 D
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 C.C.A090 D
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 C.C.A095 D
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C.C.B C
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C.C.B010 C
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C.C.B020 C
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 C.C.B030 D
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C.C.B040 C
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 C.C.B050 D
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 C.C.B060 D
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C.C.B070 C
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 C.C.C D
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 C.C.C010 D
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 C.C.C020 D
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 C.C.C030 D
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C.C.C040 C
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 C.C.C050 D
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 C.C.C060 D
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3 C.D D
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 C.D.A D
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 C.D.A010 D
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 C.D.A020 D
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 C.D.A030 D
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 C.D.A040 D
BVasOzvVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207010.12 5 C.D.A045 D
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C.D.A050 C
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C.D.A055 C
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 C.D.A080 D
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 C.D.A085 D
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 C.D.A090 D
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C.D.B C
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C.D.B010 C
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C.D.B020 C
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 C.D.B030 D
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C.D.B040 C
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 C.D.B050 D
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 C.D.C D
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 C.D.C010 D
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 C.D.C020 D
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 C.D.C030 D
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C.D.C040 C
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 C.D.C050 D
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 C.D.C060 D