Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVor ]

RGS code BVor
Omschrijving Vorderingen
Referentienummer 1100000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:

  1. vorderingen op handelsdebiteuren;
  2. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  3. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  4. opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal;
  5. overige vorderingen, met uitzondering van die waarop de artikelen 371 en 372 van toepassing zijn, en met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

2. Bij elk van de in lid 1 vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.

Kenmerken RGS code

Sortering G
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3 G.A D
BVorDebHad - Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 G.A.010 D
BVorDebHdi - Handelsdebiteuren intercompany 1101020 4 G.A.020 D
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 G.A.030 C
BVorDebHdb - Huurdebiteuren 1101040 4 G.A.040 D
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 G.A.050 D
BVorDebVhd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op huurdebiteuren 1101060 4 G.A.060 C
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3 G.B D
BVorVogVr1 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 1103100 4 G.B.A BSchSagSg1 D
BVorVogVr1Rec   > Rekening courant 1103100.1 5 G.B.A010 D
BVorVogVr1Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103100.2 5 G.B.A020 C
BVorVogVr1Doo   > Doorbelastingen 1103100.3 5 G.B.A030 D
BVorVogVr1Tvd   > Te vorderen dividend 1103100.4 5 G.B.A040 D
BVorVogVr1Wve   > Waardeveranderingen 1103100.5 5 G.B.A050 C
BVorVogVr1Ovm   > Overige mutaties 1103100.6 5 G.B.A060 D
BVorVogVr2 - Rekening-courant groepsmaatschappij 2 1103101 4 G.B.B BSchSagSg2 D
BVorVogVr2Rec   > Rekening courant 1103101.1 5 G.B.B010 D
BVorVogVr2Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103101.2 5 G.B.B020 C
BVorVogVr2Doo   > Doorbelastingen 1103101.3 5 G.B.B030 D
BVorVogVr2Tvd   > Te vorderen dividend 1103101.4 5 G.B.B040 D
BVorVogVr2Wve   > Waardeveranderingen 1103101.5 5 G.B.B050 C
BVorVogVr2Ovm   > Overige mutaties 1103101.6 5 G.B.B060 D
BVorVogVr3 - Rekening-courant groepsmaatschappij 3 1103102 4 G.B.C BSchSagSg3 D
BVorVogVr3Rec   > Rekening courant 1103102.1 5 G.B.C010 D
BVorVogVr3Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103102.2 5 G.B.C020 C
BVorVogVr3Doo   > Doorbelastingen 1103102.3 5 G.B.C030 D
BVorVogVr3Tvd   > Te vorderen dividend 1103102.4 5 G.B.C040 D
BVorVogVr3Wve   > Waardeveranderingen 1103102.5 5 G.B.C050 C
BVorVogVr3Ovm   > Overige mutaties 1103102.6 5 G.B.C060 D
BVorVogVr4 - Rekening-courant groepsmaatschappij 4 1103103 4 G.B.D BSchSagSg4 D
BVorVogVr4Rec   > Rekening courant 1103103.1 5 G.B.D010 D
BVorVogVr4Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103103.2 5 G.B.D020 C
BVorVogVr4Doo   > Doorbelastingen 1103103.3 5 G.B.D030 D
BVorVogVr4Tvd   > Te vorderen dividend 1103103.4 5 G.B.D040 D
BVorVogVr4Wve   > Waardeveranderingen 1103103.5 5 G.B.D050 C
BVorVogVr4Ovm   > Overige mutaties 1103103.6 5 G.B.D060 D
BVorVogVr5 - Rekening-courant groepsmaatschappij 5 1103104 4 G.B.E BSchSagSg5 D
BVorVogVr5Rec   > Rekening courant 1103104.1 5 G.B.E010 D
BVorVogVr5Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103104.2 5 G.B.E020 C
BVorVogVr5Doo   > Doorbelastingen 1103104.3 5 G.B.E030 D
BVorVogVr5Tvd   > Te vorderen dividend 1103104.4 5 G.B.E040 D
BVorVogVr5Wve   > Waardeveranderingen 1103104.5 5 G.B.E050 C
BVorVogVr5Ovm   > Overige mutaties 1103104.6 5 G.B.E060 D
BVorVogVg1 - Vordering / lening groepsmaatschappij 1 1103105 4 G.B.P D
BVorVogVg1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103105.1 5 G.B.P010 D
BVorVogVg1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103105.2 5 G.B.P020 C
BVorVogVg1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103105.3 5 G.B.P030 D
BVorVogDae - Rekening-courant DAEB 1103106 4 G.B.Q BSchSagDae D
BVorVogDaeRec   > Rekening courant 1103106.1 5 G.B.Q010 D
BVorVogDaeCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 5 G.B.Q020 C
BVorVogDaeDoo   > Doorbelastingen 1103106.3 5 G.B.Q030 D
BVorVogDaeTvd   > Te vorderen dividend 1103106.4 5 G.B.Q040 D
BVorVogDaeWve   > Waardeveranderingen 1103106.5 5 G.B.Q050 C
BVorVogDaeOvm   > Overige mutaties 1103106.6 5 G.B.Q060 D
BVorVogNda - Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 G.B.R BSchSagNda D
BVorVogNdaRec   > Rekening courant 1103107.1 5 G.B.R010 D
BVorVogNdaCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 5 G.B.R020 C
BVorVogNdaDoo   > Doorbelastingen 1103107.3 5 G.B.R030 D
BVorVogNdaTvd   > Te vorderen dividend 1103107.4 5 G.B.R040 D
BVorVogNdaWve   > Waardeveranderingen 1103107.5 5 G.B.R050 C
BVorVogNdaOvm   > Overige mutaties 1103107.6 5 G.B.R060 D
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3 G.C D
BVorVovVr1 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 G.C.A BSchSaoSo1 D
BVorVovVr1Rec   > Rekening courant 1103110.1 5 G.C.A010 D
BVorVovVr1Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103110.2 5 G.C.A020 C
BVorVovVr1Doo   > Doorbelastingen 1103110.3 5 G.C.A030 D
BVorVovVr1Tvd   > Te vorderen dividend 1103110.4 5 G.C.A040 D
BVorVovVr1Wve   > Waardeveranderingen 1103110.5 5 G.C.A050 C
BVorVovVr1Ovm   > Overige mutaties 1103110.6 5 G.C.A060 D
BVorVovVr2 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 1103111 4 G.C.B BSchSaoSo2 D
BVorVovVr2Rec   > Rekening courant 1103111.1 5 G.C.B010 D
BVorVovVr2Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103111.2 5 G.C.B020 C
BVorVovVr2Doo   > Doorbelastingen 1103111.3 5 G.C.B030 D
BVorVovVr2Tvd   > Te vorderen dividend 1103111.4 5 G.C.B040 D
BVorVovVr2Wve   > Waardeveranderingen 1103111.5 5 G.C.B050 C
BVorVovVr2Ovm   > Overige mutaties 1103111.6 5 G.C.B060 D
BVorVovVr3 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 1103112 4 G.C.C BSchSaoSo3 D
BVorVovVr3Rec   > Rekening courant 1103112.1 5 G.C.C010 D
BVorVovVr3Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103112.2 5 G.C.C020 C
BVorVovVr3Doo   > Doorbelastingen 1103112.3 5 G.C.C030 D
BVorVovVr3Tvd   > Te vorderen dividend 1103112.4 5 G.C.C040 D
BVorVovVr3Wve   > Waardeveranderingen 1103112.5 5 G.C.C050 C
BVorVovVr3Ovm   > Overige mutaties 1103112.6 5 G.C.C060 D
BVorVovVr4 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 1103113 4 G.C.D BSchSaoSo4 D
BVorVovVr4Rec   > Rekening courant 1103113.1 5 G.C.D010 D
BVorVovVr4Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103113.2 5 G.C.D020 C
BVorVovVr4Doo   > Doorbelastingen 1103113.3 5 G.C.D030 D
BVorVovVr4Tvd   > Te vorderen dividend 1103113.4 5 G.C.D040 D
BVorVovVr4Wve   > Waardeveranderingen 1103113.5 5 G.C.D050 C
BVorVovVr4Ovm   > Overige mutaties 1103113.6 5 G.C.D060 D
BVorVovVr5 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 1103114 4 G.C.E BSchSaoSo5 D
BVorVovVr5Rec   > Rekening courant 1103114.1 5 G.C.E010 D
BVorVovVr5Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103114.2 5 G.C.E020 C
BVorVovVr5Doo   > Doorbelastingen 1103114.3 5 G.C.E030 D
BVorVovVr5Tvd   > Te vorderen dividend 1103114.4 5 G.C.E040 D
BVorVovVr5Wve   > Waardeveranderingen 1103114.5 5 G.C.E050 C
BVorVovVr5Ovm   > Overige mutaties 1103114.6 5 G.C.E060 D
BVorVovVo1 - Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1 1103115 4 G.C.P D
BVorVovVo1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103115.1 5 G.C.P010 D
BVorVovVo1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103115.2 5 G.C.P020 C
BVorVovVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103115.3 5 G.C.P030 D
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3 G.D D
BVorVopVr1 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) 1103120 4 G.D.A BSchSapSp1 D
BVorVopVr1Rec   > Rekening courant 1103120.1 5 G.D.A010 D
BVorVopVr1Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103120.2 5 G.D.A020 C
BVorVopVr1Doo   > Doorbelastingen 1103120.3 5 G.D.A030 D
BVorVopVr1Tvd   > Te vorderen dividend 1103120.4 5 G.D.A040 D
BVorVopVr1Wve   > Waardeveranderingen 1103120.5 5 G.D.A050 C
BVorVopVr1Ovm   > Overige vorderingen 1103120.6 5 G.D.A060 D
BVorVopVr2 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) 1103121 4 G.D.B BSchSapSp2 D
BVorVopVr2Rec   > Rekening courant 1103121.1 5 G.D.B010 D
BVorVopVr2Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103121.2 5 G.D.B020 C
BVorVopVr2Doo   > Doorbelastingen 1103121.3 5 G.D.B030 D
BVorVopVr2Tvd   > Te vorderen dividend 1103121.4 5 G.D.B040 D
BVorVopVr2Wve   > Waardeveranderingen 1103121.5 5 G.D.B050 C
BVorVopVr2Ovm   > Overige vorderingen 1103121.6 5 G.D.B060 D
BVorVopVr3 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) 1103122 4 G.D.C BSchSapSp3 D
BVorVopVr3Rec   > Rekening courant 1103122.1 5 G.D.C010 D
BVorVopVr3Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103122.2 5 G.D.C020 C
BVorVopVr3Doo   > Doorbelastingen 1103122.3 5 G.D.C030 D
BVorVopVr3Tvd   > Te vorderen dividend 1103122.4 5 G.D.C040 D
BVorVopVr3Wve   > Waardeveranderingen 1103122.5 5 G.D.C050 C
BVorVopVr3Ovm   > Overige vorderingen 1103122.6 5 G.D.C060 D
BVorVopVr4 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) 1103123 4 G.D.D BSchSapSp4 D
BVorVopVr4Rec   > Rekening courant 1103123.1 5 G.D.D010 D
BVorVopVr4Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103123.2 5 G.D.D020 C
BVorVopVr4Doo   > Doorbelastingen 1103123.3 5 G.D.D030 D
BVorVopVr4Tvd   > Te vorderen dividend 1103123.4 5 G.D.D040 D
BVorVopVr4Wve   > Waardeveranderingen 1103123.5 5 G.D.D050 C
BVorVopVr4Ovm   > Overige vorderingen 1103123.6 5 G.D.D060 D
BVorVopVr5 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) 1103124 4 G.D.E BSchSapSp5 D
BVorVopVr5Rec   > Rekening courant 1103124.1 5 G.D.E010 D
BVorVopVr5Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103124.2 5 G.D.E020 C
BVorVopVr5Doo   > Doorbelastingen 1103124.3 5 G.D.E030 D
BVorVopVr5Tvd   > Te vorderen dividend 1103124.4 5 G.D.E040 D
BVorVopVr5Wve   > Waardeveranderingen 1103124.5 5 G.D.E050 C
BVorVopVr5Ovm   > Overige vorderingen 1103124.6 5 G.D.E060 D
BVorVopVo1 - Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1103125 4 G.D.P D
BVorVopVo1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103125.1 5 G.D.P010 D
BVorVopVo1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103125.2 5 G.D.P020 C
BVorVopVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103125.3 5 G.D.P030 D
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3 G.F D
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen 1103130 4 G.F.010 D
BVorVaoVuh - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) 1103135 4 G.F.020 D
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3 G.G D
BVorVbkVbk - Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103160 4 G.G.A D
BVorVbkTvo - Terug te vorderen Omzetbelasting 1102010 4 G.G.B BSchBepBtw D
BVorVbkTvoToi   > Terug te ontvangen binnenlandse omzetbelasting 1102010.1 5 G.G.B010 D
BVorVbkTvoTou   > Terug te ontvangen buitenlandse omzetbelasting 1102010.2 5 G.G.B020 D
BVorVbkTvl - Terug te vorderen Loonheffing 1102020 4 G.G.E BSchBepLhe D
BVorVbkTvv - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 1102030 4 G.G.F BSchBepVpb D
BVorVbkTtv - Terug te vorderen Dividendbelasting 1102040 4 G.G.G BSchBepOvbTdb D
BVorVbkInd - Ingehouden dividendbelasting 1102050 4 G.G.H D
BVorVbkTtb - Terug te vorderen overige belastingen 1102060 4 G.G.I BSchBepOvbOvb D
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3 G.H D
BVorLbvBlk - Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 G.H.A D
BVorLbvCba - Te verrekenen met verliezen uit het verleden 1103171 4 G.H.B D
BVorLbvCfo - Te verrekenen met toekomstige verliezen 1103172 4 G.H.C D
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3 G.I D
BVorTskTos - Te vorderen overheidssubsidies 1103040 4 G.I.A D
BVorTskTls - Te vorderen loonsubsidie 1103050 4 G.I.B D
BVorTskTvs - Te vorderen overige subsidies 1103060 4 G.I.C D
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3 G.J D
BVorVpkTto - Terug te ontvangen pensioenpremies 1103150 4 G.J.A BSchStzPen D
BVorVpkTop - Te ontvangen pensioenuitkeringen 1103155 4 G.J.B D
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3 G.K D
BVorOvrLvb - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders 1103005 4 G.K.A D
BVorOvrLvc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen 1103006 4 G.K.B D
BVorOvrLek - Ledenrekeningen 1103180 4 G.K.C D
BVorOvrRcb - Rekening-courant bestuurders 1103140 4 G.K.D BSchOvsRcb D
BVorOvrRcbRb1   > Rekening-courant bestuurder 1 1103140.1 5 G.K.D010 BSchOvsRcbRb1 D
BVorOvrRcbRb2   > Rekening-courant bestuurder 2 1103140.2 5 G.K.D020 BSchOvsRcbRb2 D
BVorOvrRcbRb3   > Rekening-courant bestuurder 3 1103140.3 5 G.K.D030 BSchOvsRcbRb3 D
BVorOvrRcbRb4   > Rekening-courant bestuurder 4 1103140.4 5 G.K.D040 BSchOvsRcbRb4 D
BVorOvrRcbRb5   > Rekening-courant bestuurder 5 1103140.5 5 G.K.D050 BSchOvsRcbRb5 D
BVorOvrRcc - Rekening-courant commissarissen 1103141 4 G.K.E BSchOvsRcc D
BVorOvrRccRc1   > Rekening-courant commissaris 1 1103141.1 5 G.K.E010 BSchOvsRccRc1 D
BVorOvrRccRc2   > Rekening-courant commissaris 2 1103141.2 5 G.K.E020 BSchOvsRccRc2 D
BVorOvrRccRc3   > Rekening-courant commissaris 3 1103141.3 5 G.K.E030 BSchOvsRccRc3 D
BVorOvrRccRc4   > Rekening-courant commissaris 4 1103141.4 5 G.K.E040 BSchOvsRccRc4 D
BVorOvrRccRc5   > Rekening-courant commissaris 5 1103141.5 5 G.K.E050 BSchOvsRccRc5 D
BVorOvrRco - Rekening-courant overigen 1103142 4 G.K.F BSchOvsRco D
BVorOvrRcoRo1   > Rekening-courant overige 1 1103142.1 5 G.K.F010 BSchOvsRcoRo1 D
BVorOvrRcoRo2   > Rekening-courant overige 2 1103142.2 5 G.K.F020 BSchOvsRcoRo2 D
BVorOvrRcoRo3   > Rekening-courant overige 3 1103142.3 5 G.K.F030 BSchOvsRcoRo3 D
BVorOvrRcoRo4   > Rekening-courant overige 4 1103142.4 5 G.K.F040 BSchOvsRcoRo4 D
BVorOvrRcoRo5   > Rekening-courant overige 5 1103142.5 5 G.K.F050 BSchOvsRcoRo5 D
BVorOvrRca - Rekening-courant overigen 1103143 4 G.K.G BSchOvsSaa D
BVorOvrRcaRa1   > Rekening-courant aandeelhouder 1 1103143.1 5 G.K.G010 BSchOvsSaaRa1 D
BVorOvrRcaRa2   > Rekening-courant aandeelhouder 2 1103143.2 5 G.K.G020 BSchOvsSaaRa2 D
BVorOvrRcaRa3   > Rekening-courant aandeelhouder 3 1103143.3 5 G.K.G030 BSchOvsSaaRa3 D
BVorOvrRcaRa4   > Rekening-courant aandeelhouder 4 1103143.4 5 G.K.G040 BSchOvsSaaRa4 D
BVorOvrRcaRa5   > Rekening-courant aandeelhouder 5 1103143.5 5 G.K.G050 BSchOvsSaaRa5 D
BVorOvrWbs - Waarborgsommen 1103010 4 G.K.H D
BVorOvrVrb - Vooruitbetalingen 1103090 4 G.K.I D
BVorOvrTvr - Te vorderen rente lening 1103070 4 G.K.J D
BVorOvrTvo - Te vorderen overige rente 1103080 4 G.K.K D
BVorOvrOvk - Overige vorderingen 1103190 4 G.K.T BSchOvsOvs D
BVorOvrLen - Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 G.K.U D
BVorOvrLenLn1   > Lening u/g 1 (kortlopend) 1103200.1 5 G.K.U010 D
BVorOvrLenLn2   > Lening u/g 2 (kortlopend) 1103200.2 5 G.K.U020 D
BVorOvrLenLn3   > Lening u/g 3 (kortlopend) 1103200.3 5 G.K.U030 D
BVorOvrLenLn4   > Lening u/g 4 (kortlopend) 1103200.4 5 G.K.U040 D
BVorOvrLenLn5   > Lening u/g 5 (kortlopend) 1103200.5 5 G.K.U050 D
BVorOvrIln - Interne lening (kortlopend) 1103300 4 G.K.V D
BVorOvrMcd - Margin-call deposito 1103400 4 G.K.W D
BVorOvrOvd - Overige vorderingen daeb 1104115 4 G.K.X BSchSdnDae D
BVorOvrOvn - Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 G.K.Y BSchSdnNda D
BVorOva Overlopende activa 1104000 3 G.L D
BVorOvaVof - Vooruitbetaalde facturen 1104010 4 G.L.A D
BVorOvaVbs - Vooruitverzonden op bestellingen 1104020 4 G.L.B D
BVorOvaNtf - Nog te factureren of nog te verzenden facturen 1104030 4 G.L.C D
BVorOvaNoo - Nog te ontvangen omzetbonificaties 1104070 4 G.L.D D
BVorOvaNtp - Nog te ontvangen provisies 1104080 4 G.L.E D
BVorOvaNth - Nog te ontvangen huren 1104090 4 G.L.F D
BVorOvaNov - Nog te ontvangen vergoedingen 1104100 4 G.L.G D
BVorOvaNob - Nog te ontvangen bijdragen 1104110 4 G.L.H D
BVorOvaVop - Vooruitbetaalde personeelskosten 1104120 4 G.L.I BSchOpaNpe D
BVorOvaVoh - Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1104130 4 G.L.J BSchOpaNhv D
BVorOvaVem - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten 1104140 4 G.L.K BSchOpaNee D
BVorOvaVov - Vooruitbetaalde verkoopkosten 1104150 4 G.L.L BSchOpaNvk D
BVorOvaVak - Vooruitbetaalde autokosten 1104160 4 G.L.M BSchOpaNak D
BVorOvaVtr - Vooruitbetaalde transportkosten 1104170 4 G.L.N BSchOpaNtk D
BVorOvaVok - Vooruitbetaalde kantoorkosten 1104180 4 G.L.O BSchOpaNkk D
BVorOvaVoo - Vooruitbetaalde organisatiekosten 1104190 4 G.L.P BSchOpaNok D
BVorOvaVas - Vooruitbetaalde assurantiekosten 1104200 4 G.L.Q BSchOpaNas D
BVorOvaVae - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten 1104210 4 G.L.R BSchOpaNaa D
BVorOvaVoa - Vooruitbetaalde administratiekosten 1104220 4 G.L.S BSchOpaNad D
BVorOvaVkf - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving 1104230 4 G.L.T BSchOpaNkf D
BVorOvaVan - Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 G.L.U BSchOpaNtb D
BVorOvaTor - Te ontvangen rente 1104040 4 G.L.V BSchOpaTbr D
BVorOvaVbr - Vooruitbetaalde rente 1104050 4 G.L.W BSchOpaVor D
BVorOvaOoa - Overige overlopende activa 1104060 4 G.L.X BSchOpaOop D
BVorOvaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 G.L.Y BSchOpaErf D
BVorOvaNos - Nog te ontvangen servicekosten 1104085 4 G.L.Z.Z010 BSchOpaNbs D
BVorOvaNtr - Nog toe rekenen rente swaps 1104095 4 G.L.Z.Z020 D
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 G.M D
BVorTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 G.M.A BSchTusTbt D
BVorTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1105110 5 G.M.A010 BSchTusTbtTca D
BVorTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1105120 5 G.M.A020 BSchTusTbtTcb D
BVorTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1105200 4 G.M.B BSchTusTsa D
BVorTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1105210 5 G.M.B010 BSchTusTsaTbn D
BVorTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1105220 5 G.M.B020 BSchTusTsaTgb D
BVorTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1105230 5 G.M.B030 BSchTusTsaTnl D
BVorTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1105240 5 G.M.B040 BSchTusTsaTni D
BVorTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 G.M.C BSchTusTin D
BVorTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1105310 5 G.M.C010 BSchTusTinTog D
BVorTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1105320 5 G.M.C020 BSchTusTinTof D
BVorTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1105330 5 G.M.C030 BSchTusTinTiv D
BVorTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1105400 4 G.M.D BSchTusTpj D
BVorTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1105410 5 G.M.D010 BSchTusTpjTpk D
BVorTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1105420 5 G.M.D020 BSchTusTpjTpo D
BVorTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1105430 5 G.M.D030 BSchTusTpjTpv D
BVorTusTpr - Tussenrekeningen productie 1105500 4 G.M.E BSchTusTpr D
BVorTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1105510 5 G.M.E010 BSchTusTprTmv D
BVorTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1105520 5 G.M.E020 BSchTusTprTmu D
BVorTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1105530 5 G.M.E030 BSchTusTprTau D
BVorTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1105540 5 G.M.E040 BSchTusTprTbu D
BVorTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1105550 5 G.M.E050 BSchTusTprTbg D
BVorTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1105600 4 G.M.F BSchTusTdv D
BVorTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1105610 5 G.M.F010 BSchTusTdvTcp D
BVorTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1105620 5 G.M.F020 BSchTusTdvTma D
BVorTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1105630 5 G.M.F030 BSchTusTdvTuu D
BVorTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1105640 5 G.M.F040 BSchTusTdvInv D
BVorTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1105650 5 G.M.F050 BSchTusTdvVso D
BVorTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1105660 5 G.M.F060 BSchTusTdvVsb D
BVorTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1105670 5 G.M.F070 BSchTusTdvDvo D
BVorTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1105680 5 G.M.F080 BSchTusTdvDvb D
BVorTusTvr - Tussenrekening voorraden 1105700 4 G.M.G BSchTusTvr D
BVorTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1105710 5 G.M.G010 BSchTusTvrTvn D
BVorTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 G.M.H BSchTusTvk D
BVorTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1105810 5 G.M.H010 BSchTusTvkTnf D
BVorTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1105820 5 G.M.H020 BSchTusTvkTng D
BVorTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1105830 5 G.M.H030 BSchTusTvkTve D
BVorTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1105900 4 G.M.I BSchTusTon D
BVorTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1105910 5 G.M.I010 BSchTusTonTco D
BVorTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1105920 5 G.M.I020 BSchTusTonTcv D
BVorTusTov - Tussenrekeningen overig 1106000 4 G.M.J BSchTusTov D
BVorTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1106010 5 G.M.J010 BSchTusTovTbb D
BVorTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1106020 5 G.M.J020 BSchTusTovTvp D
BVorTusTovTov   > Tussenrekening overige 1106030 5 G.M.J030 BSchTusTovTov D
BVorTusLen - Tussenrekeningen leningen 1107000 4 G.M.K BSchTusLen D
BVorTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1107010 5 G.M.K010 BSchTusLenLog D
BVorTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1107020 5 G.M.K020 BSchTusLenLug D
BVorTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1107030 5 G.M.K030 BSchTusLenKog D
BVorTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1107040 5 G.M.K040 BSchTusLenKug D
BVorTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1107050 5 G.M.K050 BSchTusLenSde D
BVorTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1107060 5 G.M.K060 BSchTusLenDer D
BVorTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1107070 5 G.M.K070 BSchTusLenCfv D
BVorOvh Overheid 1104105 3 G.N D
BVorOvhVor - Overheid 1104205 4 G.N.A BSchSohSoh D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 11. Wordt: 1100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:56:39