Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrd
Referentienummer 30
Rekeningnummer (decimaal) 30000
Omschrijving (kort) Voorraden
Omschrijving lang Voorraden

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Artikel 369 Burgerlijk Wetboek Boek 2

Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. grond- en hulpstoffen;
  2. onderhanden werk; niet te verwarren met onderhanden projecten.
  3. gereed produkt en handelsgoederen;
  4. vooruitbetalingen op voorraden.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) omschrijft voorraden als volgt:
"Voorraden omvatten onder meer goederen die worden gekocht en aangehouden om te worden verkocht, bijvoorbeeld handelswaar aangekocht door een detaillist en aangehouden voor verkoop, of grond en andere onroerende zaken die worden aangehouden voor verkoop. Voorraden omvatten ook gereed product of onderhanden werk zijnde halffabricaten en grond- en hulpstoffen die bestemd zijn voor verwerking in het productieproces en agrarische voorraden.

De classificatie van goederen als voorraden is afhankelijk van de aanwending ervan. Goederen die worden aangehouden voor de in het eigen bedrijf duurzaam aangewende materiële vaste activa, behoren tot de materiële vaste activa."

Waardering van voorraad (Artikel 385 Burgerlijk Wetboek Boek 2 lid 2) 
"De waardering van gelijksoortige bestanddelen van voorraden en effecten mag geschieden met toepassing van gewogen gemiddelde prijzen, van de regels 'eerst-in, eerst-uit' (Fifo), 'laatst-in, eerst-uit' (Lifo), of van soortgelijke regels."

"De toepassing van Lifo leidt ertoe dat voorraden tegen relatief oude prijzen worden gewaardeerd, waardoor het eigen vermogen te laag wordt weergegeven, uitgaande van een algemene prijsstijging. Ook zal bij een vermindering van voorraden het resultaat hoger worden weergegeven dan op grond van de van toepassing zijnde kostprijs van dat moment", aldus de RJ. 

De toepassing van de Fifo-methode (First-in, first-out) of de methode waarbij gemiddelde inkoopprijzen (GIP) gelden, wordt dan ook aanbevolen.

Voor grond- en hulpstoffen wordt nog verwezen naar Artikel 385 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3) 
"Materiële vaste activa en voorraden van grond- en hulpstoffen die geregeld worden vervangen en waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen, indien de hoeveelheid, samenstelling en waarde slechts aan geringe veranderingen onderhevig zijn.".

Zie ook het begrip "Voorraadwaardering" met voorbeelden van de vaste verrekenprijs (VVP), gemiddelde inkoopprijs (GIP), First-in First-out (FIFO) en Last-in First-out (LIFO).
   

Kenmerken RGS code

Sortering E
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel Overige vlottende activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Voorraden

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 43 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 J J J J D N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto 3002010 4 J J J J D N.v.t.
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraden 3002015 4 D N.v.t.
BVrdGehVic - Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen 3002020 4 J J J C N.v.t.
BVrdGehHvv - Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen 3002030 4 D N.v.t.
BVrdGehHvi - Herclassificatie van en naar vastgoedbelegging in ontwikkeling 3002040 4 D Wonen
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3 J J J J J D N.v.t.
BVrdHalVoo - Halffabrikaten, bruto 3102010 4 J J J J J D N.v.t.
BVrdHalVic - Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten 3102020 4 J J J C N.v.t.
BVrdHalHvv - Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten 3102030 4 D N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 J J J J J D N.v.t.
BVrdOweVoo - Onderhanden werk, bruto 3101010 4 J J J J J D N.v.t.
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk 3101020 4 C N.v.t.
BVrdOweVzv - Voorziening verliezen onderhanden werk 3101030 4 C N.v.t.
BVrdGep Gereed product 3103000 3 J J J J D N.v.t.
BVrdGepVoo - Gereed product, bruto 3103010 4 J J J J D N.v.t.
BVrdGepVic - Gereed product, voorziening incourante gereed product 3103020 4 J J J C N.v.t.
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product 3103030 4 D N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 J J J J D N.v.t.
BVrdHanVoo - Handelsgoederen, bruto 3001010 4 J J J J D N.v.t.
BVrdHanMgr - Handelsgoederen, marge-voorraden 3001011 4 J J J J D N.v.t.
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraden 3001015 4 D N.v.t.
BVrdHanVic - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen 3001020 4 J J J C N.v.t.
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen 3001030 4 D N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 J J J J D N.v.t.
BVrdVrvVoo - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto 3004010 4 J J J J D N.v.t.
BVrdVrvVic - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden 3004020 4 C N.v.t.
BVrdVrvHvv - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden 3004030 4 D N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3 J J J J J D N.v.t.
BVrdEmbVoo - Voorraad emballage, bruto 3003010 4 J J J J J D N.v.t.
BVrdEmbVic - Emballage, voorziening incourante emballage 3003020 4 C N.v.t.
BVrdEmbHvv - Emballage, herwaardering voorraden emballage 3003030 4 D N.v.t.
BVrdVas Vastgoed 3104000 3 D Wonen
BVrdVasVio - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 3104010 4 D Wonen
BVrdVasVbv - Vastgoed bestemd voor de verkoop 3104020 4 D Wonen
BVrdVasVic - Vastgoed, voorziening incourant vastgoed 3104030 4 C Wonen
BVrdVasHvv - Vastgoed, herwaardering van voorraden vastgoed 3104040 4 D Wonen
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3 J J D Agrarisch
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 J J D Agrarisch
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 C Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 D Agrarisch
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3 D Wonen
BVrdVooVoo - Overige voorraden 3106010 4 D Wonen