Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrd ]

RGS code BVrd
Omschrijving Voorraden
Referentienummer 3000000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Artikel 369 Burgerlijk Wetboek Boek 2

Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. grond- en hulpstoffen;
  2. onderhanden werk; niet te verwarren met onderhanden projecten.
  3. gereed produkt en handelsgoederen;
  4. vooruitbetalingen op voorraden.

Kenmerken RGS code

Sortering E
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 E.A D
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto 3002010 4 E.A.010 D
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraden 3002015 4 E.A.015 D
BVrdGehVic - Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen 3002020 4 E.A.020 C
BVrdGehHvv - Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen 3002030 4 E.A.030 D
BVrdGehHvi - Herclassificatie van en naar vastgoedbelegging in ontwikkeling 3002040 4 E.A.040 D
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3 E.B D
BVrdHalVoo - Halffabrikaten, bruto 3102010 4 E.B.010 D
BVrdHalVic - Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten 3102020 4 E.B.020 C
BVrdHalHvv - Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten 3102030 4 E.B.030 D
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 E.C D
BVrdOweVoo - Onderhanden werk, bruto 3101010 4 E.C.010 D
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk 3101020 4 E.C.020 C
BVrdOweVzv - Voorziening verliezen onderhanden werk 3101030 4 E.C.030 C
BVrdGep Gereed product 3103000 3 E.D D
BVrdGepVoo - Gereed product, bruto 3103010 4 E.D.010 D
BVrdGepVic - Gereed product, voorziening incourante gereed product 3103020 4 E.D.020 C
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product 3103030 4 E.D.030 D
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 E.E D
BVrdHanVoo - Handelsgoederen, bruto 3001010 4 E.E.010 D
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraden 3001015 4 E.E.015 D
BVrdHanVic - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen 3001020 4 E.E.020 C
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen 3001030 4 E.E.030 D
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 E.F D
BVrdVrvVoo - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto 3004010 4 E.F.010 D
BVrdVrvVic - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden 3004020 4 E.F.020 C
BVrdVrvHvv - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden 3004030 4 E.F.030 D
BVrdEmb Emballage 3003000 3 E.G D
BVrdEmbVoo - Emballage, bruto 3003010 4 E.G.010 D
BVrdEmbVic - Emballage, voorziening incourante emballage 3003020 4 E.G.020 C
BVrdEmbHvv - Emballage, herwaardering voorraden emballage 3003030 4 E.G.030 D
BVrdVas Vastgoed 3104000 3 E.H D
BVrdVasVio - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 3104010 4 E.H.010 D
BVrdVasVbv - Vastgoed bestemd voor de verkoop 3104020 4 E.H.020 D
BVrdVasVic - Vastgoed, voorziening incourant vastgoed 3104030 4 E.H.030 C
BVrdVasHvv - Vastgoed, herwaardering van voorraden vastgoed 3104040 4 E.H.040 D
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3 E.I D
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 E.I.010 D
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 E.I.020 C
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 E.I.030 D
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3 E.J D
BVrdVooVoo - Overige voorraden 3106010 4 E.J.010 D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 30. Wordt: 3000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:57:57