Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WAfs ]

RGS code WAfs
Omschrijving Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Referentienummer 4100000

Kenmerken RGS code

Sortering T
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3 T.A D
WAfsAivOek - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 4101010 4 T.A.A D
WAfsAivKoe - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling 4101020 4 T.A.B D
WAfsAivCev - Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 4101030 4 T.A.C D
WAfsAivGoo - Afschrijvingen goodwill 4101070 4 T.A.D D
WAfsAivViv - Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4101090 4 T.A.E D
WAfsAivOiv - Afschrijvingen overige immateriële vaste activa 4101100 4 T.A.F D
WAfsAivBou - Afschrijvingen bouwclaims 4101200 4 T.A.G D
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3 T.B D
WAfsAmvAft - Afschrijvingen Terreinen 4102005 4 T.B.A D
WAfsAmvBeg - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen 4102010 4 T.B.B D
WAfsAmvHuu - Afschrijvingen Huurdersinvesteringen 4102040 4 T.B.C D
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen 4102020 4 T.B.D D
WAfsAmvMei - Afschrijvingen Machines en installaties 4102050 4 T.B.E D
WAfsAmvObe - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen 4102080 4 T.B.F D
WAfsAmvSev - Afschrijvingen Vliegtuigen 4102060 4 T.B.G D
WAfsAmvAfs - Afschrijvingen Schepen 4102065 4 T.B.H D
WAfsAmvTev - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen 4102070 4 T.B.I D
WAfsAmvBei - Afschrijvingen Inventaris 4102090 4 T.B.J D
WAfsAmvAmp - Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 T.B.K D
WAfsAmvAfg - Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 T.B.L D
WAfsAmvVbi - Afschrijvingen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4102100 4 T.B.M D
WAfsAmvAvm - Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4102105 4 T.B.N D
WAfsAmvBgm - Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4102110 4 T.B.O D
WAfsAmvOrz - Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 4 T.B.P D
WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008 3 T.C D
WAfsAfvAvo - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4103009 4 T.C.A D
WAfsAfvAve - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie 4103010 4 T.C.B D
WAfsRvi Boekresultaat op immateriële vaste activa 4105000 3 T.D C
WAfsRviOek - Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 4105010 4 T.D.A C
WAfsRviKoe - Boekresultaat kosten van ontwikkeling 4105020 4 T.D.B C
WAfsRviCev - Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 4105030 4 T.D.C C
WAfsRviGoo - Boekresultaat goodwill 4105070 4 T.D.D C
WAfsRviViv - Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4105090 4 T.D.E C
WAfsRviOiv - Boekresultaat overige immateriële vaste activa 4105100 4 T.D.F C
WAfsRviBou - Boekresultaat bouwclaims 4105200 4 T.D.G C
WAfsRvm Boekresultaat op materiële vaste activa 4106000 3 T.E C
WAfsRvmBrt - Boekresultaat Terreinen 4106005 4 T.E.A C
WAfsRvmBeg - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen 4106010 4 T.E.B C
WAfsRvmHuu - Boekresultaat Huurdersinvesteringen 4106040 4 T.E.C C
WAfsRvmVeb - Boekresultaat Verbouwingen 4106020 4 T.E.D C
WAfsRvmMei - Boekresultaat Machines en installaties 4106050 4 T.E.E C
WAfsRvmObe - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen 4106080 4 T.E.F C
WAfsRvmSev - Boekresultaat Vliegtuigen 4106060 4 T.E.G C
WAfsRvmSch - Boekresultaat Schepen 4106065 4 T.E.H C
WAfsRvmTev - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen 4106070 4 T.E.I C
WAfsRvmBei - Boekresultaat Inventaris 4106090 4 T.E.J C
WAfsRvmBmp - Boekresultaat Meerjaren plantopstanden 4106095 4 T.E.K C
WAfsRvmBgv - Boekresultaat Gebruiksvee 4106096 4 T.E.L C
WAfsRvmVbi - Boekresultaat Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4106100 4 T.E.M C
WAfsRvmBvm - Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4106105 4 T.E.N C
WAfsRvmBgm - Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4106110 4 T.E.O C
WAfsRvmOrz - Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 4 T.E.P C
WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000 3 T.F C
WAfsBovBvo - Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4107010 4 T.F.A C
WAfsBovBve - Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie 4107020 4 T.F.B C
WAfsDae Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199000 3 T.G C
WAfsDaeDaf - Doorberekende afschrijvingen 4199010 4 T.G.A C
WAfsDaeDafDai   > Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa 4199010.1 5 T.G.A010 C
WAfsDaeDafDam   > Doorberekende afschrijvingen materiële vaste activa 4199010.2 5 T.G.A020 C
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen 4199020 4 T.G.B C
WAfsDaeDowDwi   > Doorberekende waardeveranderingen immateriële vaste activa 4199020.1 5 T.G.B010 C
WAfsDaeDowDwm   > Doorberekende waardeveranderingen materiële vaste activa 4199020.2 5 T.G.B020 C
WAfsDaeDve - Doorberekende verkoopresultaten 4199030 4 T.G.C C
WAfsDaeDveDvi   > Doorberekende verkoopresultaten immateriële vaste activa 4199030.1 5 T.G.C010 C
WAfsDaeDveDvm   > Doorberekende verkoopresultaten materiële vaste activa 4199030.2 5 T.G.C020 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 41. Wordt: 4100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:59:47