Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WAfs ]

RGS code WAfs
Referentienummer 4100000
Omschrijving Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering T
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:DepreciationPropertyPlantEquipmentAmortisationIntangibleAssets Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:DepreciationAmortisationAndDecreaseInValueAssets Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 73 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3 J J J J D N.v.t.
WAfsAivOek - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 4101010 4 D N.v.t.
WAfsAivKoe - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling 4101020 4 J J J J D N.v.t.
WAfsAivCev - Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 4101030 4 J J J J D N.v.t.
WAfsAivGoo - Afschrijvingen goodwill 4101070 4 J J J J D N.v.t.
WAfsAivViv - Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4101090 4 D N.v.t.
WAfsAivOiv - Afschrijvingen overige immateriële vaste activa 4101100 4 D N.v.t.
WAfsAivBou - Afschrijvingen bouwclaims 4101200 4 D Wonen
WAfsAivDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101299 4 C N.v.t.
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3 J J J D N.v.t.
WAfsAmvAft - Afschrijvingen Terreinen 4102005 4 D N.v.t.
WAfsAmvBeg - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen 4102010 4 J J J J D N.v.t.
WAfsAmvHuu - Afschrijvingen Huurdersinvesteringen 4102040 4 D N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen 4102020 4 J J J J D N.v.t.
WAfsAmvMei - Afschrijvingen Machines en installaties 4102050 4 J J J D N.v.t.
WAfsAmvObe - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen 4102080 4 J J J J D N.v.t.
WAfsAmvSev - Afschrijvingen Vliegtuigen 4102060 4 D N.v.t.
WAfsAmvAfs - Afschrijvingen Schepen 4102065 4 D N.v.t.
WAfsAmvTev - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen 4102070 4 J J J D N.v.t.
WAfsAmvBei - Afschrijvingen Inventaris 4102090 4 J J J D N.v.t.
WAfsAmvAmp - Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 J J D Agrarisch
WAfsAmvAfg - Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 J J D Agrarisch
WAfsAmvVbi - Afschrijvingen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4102100 4 D N.v.t.
WAfsAmvAvm - Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4102105 4 D N.v.t.
WAfsAmvBgm - Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4102110 4 D N.v.t.
WAfsAmvOrz - Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 4 D Wonen
WAfsAmvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4102199 4 C N.v.t.
WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008 3 D N.v.t.
WAfsAfvAvo - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4103009 4 D N.v.t.
WAfsAfvAve - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie 4103010 4 D N.v.t.
WAfsAfvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen vastgoed 4103099 4 C N.v.t.
WAfsRvi Boekresultaat op immateriële vaste activa 4105000 3 J J J J C N.v.t.
WAfsRviOek - Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 4105010 4 C N.v.t.
WAfsRviKoe - Boekresultaat kosten van ontwikkeling 4105020 4 C N.v.t.
WAfsRviCev - Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 4105030 4 J J J J C N.v.t.
WAfsRviGoo - Boekresultaat goodwill 4105070 4 C N.v.t.
WAfsRviViv - Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4105090 4 C N.v.t.
WAfsRviOiv - Boekresultaat overige immateriële vaste activa 4105100 4 C N.v.t.
WAfsRviBou - Boekresultaat bouwclaims 4105200 4 C Wonen
WAfsRviDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa 4105299 4 C N.v.t.
WAfsRvm Boekresultaat op materiële vaste activa 4106000 3 J J J C N.v.t.
WAfsRvmBrt - Boekresultaat Terreinen 4106005 4 C N.v.t.
WAfsRvmBeg - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen 4106010 4 J J J J C N.v.t.
WAfsRvmHuu - Boekresultaat Huurdersinvesteringen 4106040 4 C N.v.t.
WAfsRvmVeb - Boekresultaat Verbouwingen 4106020 4 J J J J C N.v.t.
WAfsRvmMei - Boekresultaat Machines en installaties 4106050 4 J J J C N.v.t.
WAfsRvmObe - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen 4106080 4 J J J J C N.v.t.
WAfsRvmSev - Boekresultaat Vliegtuigen 4106060 4 C N.v.t.
WAfsRvmSch - Boekresultaat Schepen 4106065 4 C N.v.t.
WAfsRvmTev - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen 4106070 4 J J J C N.v.t.
WAfsRvmBei - Boekresultaat Inventaris 4106090 4 J J J C N.v.t.
WAfsRvmBmp - Boekresultaat Meerjaren plantopstanden 4106095 4 J J C Agrarisch
WAfsRvmBgv - Boekresultaat Gebruiksvee 4106096 4 J J C Agrarisch
WAfsRvmVbi - Boekresultaat Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4106100 4 C N.v.t.
WAfsRvmBvm - Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4106105 4 C N.v.t.
WAfsRvmBgm - Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4106110 4 C N.v.t.
WAfsRvmOrz - Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 4 C Wonen
WAfsRvmDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa 4106199 4 C N.v.t.
WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000 3 C N.v.t.
WAfsBovBvo - Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4107010 4 C N.v.t.
WAfsBovBve - Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie 4107020 4 C N.v.t.
WAfsBovDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat vastgoed 4107099 4 C N.v.t.
WAfsDae Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199000 3 C N.v.t.
WAfsDaeDaf - Doorberekende afschrijvingen 4199010 4 C N.v.t.
WAfsDaeDafDai   > Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa 4199010.1 5 C N.v.t.
WAfsDaeDafDam   > Doorberekende afschrijvingen materiële vaste activa 4199010.2 5 C N.v.t.
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen 4199020 4 C N.v.t.
WAfsDaeDowDwi   > Doorberekende waardeveranderingen immateriële vaste activa 4199020.1 5 C N.v.t.
WAfsDaeDowDwm   > Doorberekende waardeveranderingen materiële vaste activa 4199020.2 5 C N.v.t.
WAfsDaeDve - Doorberekende verkoopresultaten 4199030 4 C N.v.t.
WAfsDaeDveDvi   > Doorberekende verkoopresultaten immateriële vaste activa 4199030.1 5 C N.v.t.
WAfsDaeDveDvm   > Doorberekende verkoopresultaten materiële vaste activa 4199030.2 5 C N.v.t.
WAfsDaeDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen 4199099 4 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 41. Wordt: 4100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:59:47