Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBed ]

RGS code WBed
Referentienummer 4200000
Omschrijving Overige bedrijfskosten

Kenmerken RGS code

Sortering W
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingExpensesOther Overige bedrijfskosten
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:OperatingExpensesOther Overige bedrijfskosten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 405 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000 3 C N.v.t.
WBedBnoBno - Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216010 4 C N.v.t.
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100 3 D N.v.t.
WBedLnoLno - Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216110 4 D N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3 J J D N.v.t.
WBedWkrWkf - Werkkosten vrije ruimte 4004000 4 J J D N.v.t.
WBedWkrWkfVtw   > Verteer werknemers (buiten werkplek, extern) 4004010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfMow   > Maaltijden op de werkplek 4004020 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVcn   > Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer) 4004030 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfRvn   > Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter) 4004040 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfHei   > Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) niet ter vervulling dienstbetrekking 4004050 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVmn   > Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk) 4004060 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVtb   > Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk) 4004070 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVvt   > Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk) 4004080 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVlp   > Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk) 4004090 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVdt   > Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk) 4004100 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVcp   > Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk) 4004110 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfIwt   > Inrichting werkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen) 4004120 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVrh   > Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer 4004130 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVpb   > Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer 4004140 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVww   > Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken 4004150 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVka   > Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek 4004160 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVog   > Verstrekking/vergoeding van overige kleding 4004170 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfEho   > Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon) 4004180 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfZve   > Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling) 4004190 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfPfe   > Personeelsfeesten (buiten de werkplek) 4004200 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfKrs   > Kerstpakket aan personeel en postactieven 4004210 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfGmi   > Geschenken met in hoofzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea 4004220 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfAgn   > Andere geschenken in natura 4004230 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfAgg   > Andere geschenken in de vorm van een geldsom 4004240 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfFie   > Fietsvergoeding 4004250 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfBbd   > Bedrijfsfitness buiten de werkplek 4004260 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfKpu   > Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld 4004270 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfWep   > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging 4004280 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVbp   > Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging 4004290 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfVev   > Vergoeding vakbondscontributie 4004300 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfPrz   > Personeelsreizen 4004310 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfPwn   > Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning) 4004320 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfPvn   > Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak) 4004330 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfPev   > Persoonlijke verzorging 4004340 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfRaw   > Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers 4004350 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfEbd   > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang) 4004360 5 C N.v.t.
WBedWkrWkfEbb   > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso) 4004370 5 C N.v.t.
WBedWkrWkfKbd   > Kinderopvang buiten de werkplek (factuurwaarde incl. btw of WEV) 4004380 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfEbw   > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek 4004390 5 C N.v.t.
WBedWkrWkfDkd   > Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (dagopvang) 4004400 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfDkb   > Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (bso) 4004410 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfOwr   > Overige werkkosten vrije ruimte 4004420 5 D N.v.t.
WBedWkrWkfDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten vrije ruimte 4004499 5 C N.v.t.
WBedWkrWkn - Werkkosten met nihilwaardering 4005000 4 D N.v.t.
WBedWkrWknVwo   > Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden) 4005010 5 D N.v.t.
WBedWkrWknHit   > Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) ter vervulling dienstbetrekking 4005020 5 D N.v.t.
WBedWkrWknRve   > Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter 4005030 5 D N.v.t.
WBedWkrWknTbs   > Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek 4005040 5 D N.v.t.
WBedWkrWknLwe   > Inrichting werkplek (niet thuis) 4005050 5 D N.v.t.
WBedWkrWknLwa   > Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis) 4005060 5 D N.v.t.
WBedWkrWknPwp   > Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever) 4005070 5 D N.v.t.
WBedWkrWknTbg   > Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruikt) 4005080 5 D N.v.t.
WBedWkrWknVbm   > Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever 4005090 5 D N.v.t.
WBedWkrWknVwk   > Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever 4005100 5 D N.v.t.
WBedWkrWknVvk   > Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek 4005110 5 D N.v.t.
WBedWkrWknVkl   > Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm² 4005120 5 D N.v.t.
WBedWkrWknArv   > Arbovoorzieningen 4005130 5 D N.v.t.
WBedWkrWknPfw   > Personeelsfeesten (op de werkplek) 4005140 5 D N.v.t.
WBedWkrWknBod   > Bedrijfsfitness op de werkplek 4005150 5 D N.v.t.
WBedWkrWknOwn   > Overige werkkosten nihilwaardering 4005160 5 D N.v.t.
WBedWkrWknDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten met nihilwaardering 4005199 5 C N.v.t.
WBedWkrWkg - Werkkosten gericht vrijgesteld 4006000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkgVro   > Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer 4006010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgCem   > Consumpties en maaltijden dienstreis 4006020 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgMbo   > Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden 4006030 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgVca   > Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer) 4006040 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgOsc   > Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen 4006050 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgVak   > Werkkosten gericht vrijgesteld, waarvan vakliteratuur 4006060 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgIwr   > Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers 4006070 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgDuh   > Dubbele huisvestingskosten 4006080 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgEkl   > Extra kosten levensonderhoud 4006090 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgKap   > Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen) 4006100 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgKmk   > Kosten medische keuringen, vaccinaties 4006110 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgRnl   > Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging) 4006120 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgCtw   > Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin) 4006130 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgEhb   > Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon) 4006140 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgEtk   > Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst 4006150 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgOkb   > Opslagkosten boedel 4006160 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgKkw   > Kosten kennismakingsreis werkland 4006170 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgK3r   > Kosten 30% regeling 4006180 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgZvk   > Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel 4006190 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgZvo   > Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel 4006200 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgOut   > Outplacementkosten 4006210 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgHow   > (Hotel)overnachtingen in verband met werk 4006220 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgVpr   > Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld) 4006230 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgOwv   > Overige werkkosten gericht vrijgesteld 4006240 5 D N.v.t.
WBedWkrWkgDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten gericht vrijgesteld 4006299 5 C N.v.t.
WBedWkrWkc - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium 4007000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkcVmt   > Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk) 4007010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkcVtn   > Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk) 4007020 5 D N.v.t.
WBedWkrWkcVln   > Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk) 4007030 5 D N.v.t.
WBedWkrWkcVdn   > Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk) 4007040 5 D N.v.t.
WBedWkrWkcVcm   > Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk) 4007050 5 D N.v.t.
WBedWkrWkcOwm   > Overige werkkosten noodzakelijkheidscriterium 4007060 5 D N.v.t.
WBedWkrWkcDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten noodzakelijkscriterium 4007099 5 C N.v.t.
WBedWkrWki - Werkkosten intermediair 4008000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkiMmz   > Maaltijden met zakelijke relaties 4008010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkiPva   > Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak) 4008020 5 D N.v.t.
WBedWkrWkiPwa   > Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning) 4008030 5 D N.v.t.
WBedWkrWkiOwi   > Overige werkkosten intermediair 4008040 5 D N.v.t.
WBedWkrWkiDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten intermediair 4008099 5 C N.v.t.
WBedWkrWkb - Werkkosten belast loon 4009000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkbPga   > Werkkosten belast loon t.a.v. privé-gebruik auto's 4009010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbGed   > Genot dienstwoning 4009020 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbGbu   > Geldboetes buitenlandse autoriteiten 4009030 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbGbi   > Geldboetes binnenlandse autoriteiten 4009040 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbVzm   > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven 4009050 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbVwm   > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie 4009060 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbVdr   > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren 4009070 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbOwb   > Overige werkkosten belast loon 4009080 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbBas   > Bestuurdersaansprakelijkheid 4009090 5 D N.v.t.
WBedWkrWkbDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten belast loon 4009099 5 C N.v.t.
WBedWkrWkv - Werkkosten geen of vrijgesteld loon 4010000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkvFrb   > Fruitmand, rouwkrans, bloemetje 4010010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvKgs   > Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25 4010020 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvEub   > Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover = kleiner dan 1 x maandloon) 4010030 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvWpv   > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv) 4010040 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvUtv   > Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken 4010050 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvEuo   > Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover kleiner dan 3 x maandloon) 4010060 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvUue   > Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds 4010070 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvMpi   > Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000) 4010080 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvOwg   > Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon 4010090 5 D N.v.t.
WBedWkrWkvDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten geen of vrijgesteld 4010099 5 C N.v.t.
WBedWkrWko - Werkkosten overig 4011000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkoWee   > Werkkosten eindheffing 4011010 5 D N.v.t.
WBedWkrWkoCib   > Correctie inzake BTW 4011020 5 C N.v.t.
WBedWkrWkoObw   > Overboeking werkkosten 4011030 5 C N.v.t.
WBedWkrWkoDwk   > Doorberekende werkkosten 4011990 5 C N.v.t.
WBedWkrWkoDfw   > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten overig 4011999 5 C N.v.t.
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 4012000 3 J J D N.v.t.
WBedOvpUik - Uitzendkrachten 4012010 4 D N.v.t.
WBedOvpUikUik   > Uitzendkrachten 4012010.1 5 D Wonen
WBedOvpUikFor   > Uitzendkrachten formatief 4012010.2 5 D Wonen
WBedOvpUikPrj   > Uitzendkrachten projectmatig 4012010.3 5 D Wonen
WBedOvpUikBfo   > Uitzendkrachten boven formatief 4012010.4 5 D Wonen
WBedOvpUikPro   > Uitzendkrachten programma's 4012010.5 5 D Wonen
WBedOvpUit - Uitzendbedrijven 4012020 4 J J D N.v.t.
WBedOvpMaf - Management fee 4012030 4 D N.v.t.
WBedOvpZzp - Ingehuurde ZZP-ers 4012040 4 J J D N.v.t.
WBedOvpPay - Ingehuurde payrollers 4012050 4 D N.v.t.
WBedOvpOip - Overig ingeleend personeel 4012060 4 D N.v.t.
WBedOvpWer - Wervingskosten 4012070 4 J J D N.v.t.
WBedOvpAbd - Arbodienst 4012080 4 J J D N.v.t.
WBedOvpDdd - Diensten door derden 4012090 4 D N.v.t.
WBedOvpZie - Ziekengeldverzekering 4012100 4 J J D N.v.t.
WBedOvpOzi - Ontvangen ziekengelden 4012110 4 J J C N.v.t.
WBedOvpDvr - Dotatie voorziening in verband met reorganisaties 4012120 4 D N.v.t.
WBedOvpVvr - Vrijval voorziening in verband met reorganisaties 4012130 4 C N.v.t.
WBedOvpDoa - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening 4012140 4 D N.v.t.
WBedOvpDoj - Dotatie jubileumvoorziening 4012150 4 D N.v.t.
WBedOvpVva - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening 4012160 4 C N.v.t.
WBedOvpVrj - Vrijval jubileumvoorziening 4012170 4 C N.v.t.
WBedOvpObp - Overige belastingen inzake personeel 4012180 4 D N.v.t.
WBedOvpOvp - Overige personeelskosten niet elders genoemd 4012190 4 J J D N.v.t.
WBedOvpDop - Doorberekende overige personeelskosten 4012990 4 C N.v.t.
WBedOvpLbo - Loopbaanontwikkeling 4012200 4 D N.v.t.
WBedOvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 4012999 4 C N.v.t.
WBedHui Huisvestingskosten 4201000 3 J J J D N.v.t.
WBedHuiErf - Erfpacht 4201010 4 D Wonen
WBedHuiLee - Leefbaarheid 4201020 4 D Wonen
WBedHuiLas - Lasten servicecontracten 4201030 4 D N.v.t.
WBedHuiBeh - Betaalde huur 4201040 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiOhu - Ontvangen huursuppletie 4201050 4 C N.v.t.
WBedHuiHuw - Huurwaarde woongedeelte 4201060 4 J J J C N.v.t.
WBedHuiOnt - Onderhoud terreinen 4201070 4 D N.v.t.
WBedHuiOng - Onderhoud gebouwen 4201080 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiSch - Schoonmaakkosten 4201090 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiSer - Servicekosten 4201100 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiGwe - Gas,water en elektra 4201105 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiGweGas   > Gas 4201110 5 J J D Wonen
WBedHuiGweElk   > Elektra 4201120 5 J J D Wonen
WBedHuiGweWat   > Water 4201130 5 J J D Wonen
WBedHuiGweNed   > Netdiensten 4201140 5 J J D N.v.t.
WBedHuiPre - Privé-gebruik energie 4201150 4 J J J C N.v.t.
WBedHuiAoz - Assurantiepremies onroerende zaak 4201160 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiOnz - Onroerende zaakbelasting 4201170 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiMez - Milieuheffingen en zuiveringsleges 4201180 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiObh - Overige belastingen inzake huisvesting 4201190 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiOvh - Overige vaste huisvestingslasten 4201200 4 D N.v.t.
WBedHuiDrg - Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen 4201210 4 D N.v.t.
WBedHuiVrg - Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen 4201220 4 C N.v.t.
WBedHuiDvg - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 4201230 4 J D N.v.t.
WBedHuiVgb - Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen 4201240 4 J C N.v.t.
WBedHuiDkg - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201250 4 J J D N.v.t.
WBedHuiVkg - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201260 4 J J C N.v.t.
WBedHuiOhv - Overige huisvestingskosten 4201270 4 J J J D N.v.t.
WBedHuiOhvOhv   > Overige huisvestingskosten 4201270.1 5 D Wonen
WBedHuiOhvGbw   > Overige huisvestingskosten glasbewassing 4201270.2 5 D Wonen
WBedHuiOhvSav   > Overige huisvestingskosten sanitaire voorzieningen 4201270.3 5 D Wonen
WBedHuiOhvOgb   > Overige huisvestingskosten ongedierte bestrijding 4201270.4 5 D Wonen
WBedHuiOhvRvb   > Overige huisvestingskosten reinigen vloer en buiten 4201270.5 5 D Wonen
WBedHuiOhvBev   > Overige huisvestingskosten beveiliging 4201270.6 5 D Wonen
WBedHuiOhvKap   > Overige huisvestingskosten kleine aanpassingen 4201270.7 5 D Wonen
WBedHuiOhvBlm   > Overige huisvestingskosten bloemen 4201270.8 5 D Wonen
WBedHuiOhvIhh   > Overige huisvestingskosten interne huur huismeesterruimte 4201270.9 5 D Wonen
WBedHuiOhvEhr   > Overige huisvestingskosten elektra huismeesterruimte 4201270.10 5 D Wonen
WBedHuiDoh - Doorberekende huisvestingskosten 4201990 4 C N.v.t.
WBedHuiDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten 4201999 4 C N.v.t.
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 4202000 3 J J J D N.v.t.
WBedEemRoi - Reparatie en onderhoud inventaris 4202010 4 D N.v.t.
WBedEemOls - Operational leasing inventaris 4202020 4 D N.v.t.
WBedEemHui - Huur inventaris 4202030 4 D N.v.t.
WBedEemKai - Kleine aanschaffingen inventaris 4202040 4 D N.v.t.
WBedEemGsk - Gereedschapskosten 4202050 4 J J J D N.v.t.
WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris 4202060 4 D N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris 4202070 4 C N.v.t.
WBedEemDki - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 4202080 4 D N.v.t.
WBedEemVki - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 4202090 4 C N.v.t.
WBedEemOki - Overige kosten inventaris 4202100 4 D N.v.t.
WBedEemRom - Reparatie en onderhoud machines 4202110 4 D N.v.t.
WBedEemOlm - Operational leasing machines 4202120 4 J J D N.v.t.
WBedEemHum - Huur machines 4202130 4 D N.v.t.
WBedEemOme - Onderhoud machines en installaties 4202140 4 J J J D N.v.t.
WBedEemBrm - Brandstof / energiekosten machines 4202150 4 D N.v.t.
WBedEemKam - Kleine aanschaffingen machines 4202160 4 J J D N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines 4202170 4 J J J D N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines 4202180 4 J J J C N.v.t.
WBedEemDkm - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202190 4 J J J D N.v.t.
WBedEemVkm - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202200 4 J J J C N.v.t.
WBedEemObm - Overige belastingen inzake exploitatie en machines 4202210 4 D N.v.t.
WBedEemOkm - Overige kosten machines 4202220 4 D N.v.t.
WBedEemWdi - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten 4202225 4 D N.v.t.
WBedEemWdd - Werk door derden, overig 4202230 4 D N.v.t.
WBedEemDrm - Dotatie reserve assurantie eigen risico machines 4202240 4 D N.v.t.
WBedEemVrm - Vrijval reserve assurantie eigen risico machines 4202250 4 C N.v.t.
WBedEemAme - Assurantiepremie machines en inventaris 4202260 4 D N.v.t.
WBedEemVpm - Verpakkingsmaterialen 4202270 4 D N.v.t.
WBedEemOee - Overige exploitatie- en machinekosten 4202280 4 J J J D N.v.t.
WBedEemDem - Doorberekende exploitatie- en machinekosten 4202990 4 C N.v.t.
WBedEemDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling exploitatie- en machinekosten 4202999 4 C N.v.t.
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 4203000 3 J J J D N.v.t.
WBedVkkRea - Reclame- en advertentiekosten 4203010 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkKos - Kosten sponsoring 4203020 4 J J D N.v.t.
WBedVkkBeu - Beurskosten 4203030 4 D N.v.t.
WBedVkkRel - Relatiegeschenken 4203040 4 J J D N.v.t.
WBedVkkKer - Kerstpakketten relaties 4203050 4 D N.v.t.
WBedVkkRep - Representatiekosten 4203060 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkRev - Reis- en verblijfkosten 4203070 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkEta - Etalagekosten 4203080 4 D N.v.t.
WBedVkkVrk - Vrachtkosten 4203090 4 J J D N.v.t.
WBedVkkInc - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten 4203100 4 J J D N.v.t.
WBedVkkKmz - Kilometervergoeding zakelijke reizen 4203110 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkKmw - Kilometervergoeding woon-werkverkeer 4203120 4 D N.v.t.
WBedVkkVkp - Verkoopprovisie 4203130 4 D N.v.t.
WBedVkkCom - Commissies 4203140 4 D N.v.t.
WBedVkkFra - Franchisekosten 4203150 4 D N.v.t.
WBedVkkDvd - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 4203160 4 D N.v.t.
WBedVkkAdd - Afboeking dubieuze debiteuren 4203170 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkDog - Dotatie garantievoorziening 4203180 4 J J D N.v.t.
WBedVkkVgv - Vrijval garantievoorziening 4203190 4 J J C N.v.t.
WBedVkkWeb - Websitekosten 4203200 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkObs - Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten 4203210 4 D N.v.t.
WBedVkkOvr - Overige verkoopkosten 4203220 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkDbv - Doorberekende verkoopkosten 4203990 4 C N.v.t.
WBedVkkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 4203999 4 C N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3 J J J D N.v.t.
WBedAutBra - Brandstofkosten auto's 4204010 4 J J J D N.v.t.
WBedAutRoa - Reparatie en onderhoud auto's 4204020 4 J J J D N.v.t.
WBedAutAsa - Assurantiepremie auto's 4204030 4 J J J D N.v.t.
WBedAutMot - Motorrijtuigenbelasting auto's 4204040 4 J J J D N.v.t.
WBedAutOpa - Operational leasing auto's 4204050 4 J J J D N.v.t.
WBedAutBwl - Bijdrage werknemers leaseregeling 4204060 4 J J C N.v.t.
WBedAutPga - Privé-gebruik auto's 4204070 4 J J J C N.v.t.
WBedAutBop - BTW op privé-gebruik auto's 4204080 4 J J J D N.v.t.
WBedAutHua - Huur auto's 4204090 4 J J J D N.v.t.
WBedAutKil - Kilometervergoeding 4204100 4 J J D N.v.t.
WBedAutBeb - Boetes en bekeuringen 4204110 4 J J J D N.v.t.
WBedAutObv - Overige belastingen inzake auto's 4204120 4 D N.v.t.
WBedAutDrv - Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's 4204130 4 D N.v.t.
WBedAutVrv - Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's 4204140 4 C N.v.t.
WBedAutDkv - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 4204150 4 D N.v.t.
WBedAutVkv - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 4204160 4 C N.v.t.
WBedAutDvv - Dotatie voorziening groot onderhoud auto's 4204170 4 D N.v.t.
WBedAutVoa - Vrijval voorziening groot onderhoud auto's 4204180 4 C N.v.t.
WBedAutPar - Parkeerkosten auto's 4204190 4 J J J D N.v.t.
WBedAutOak - Overige autokosten 4204200 4 J J J D N.v.t.
WBedAutDau - Doorberekende autokosten 4204990 4 C N.v.t.
WBedAutDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling autokosten 4204999 4 C N.v.t.
WBedTra Transportkosten 4205000 3 D N.v.t.
WBedTraBrr - Brandstofkosten transportmiddelen 4205010 4 D N.v.t.
WBedTraRot - Reparatie en onderhoud transportmiddelen 4205020 4 D N.v.t.
WBedTraAst - Assurantiepremie transportmiddelen 4205030 4 D N.v.t.
WBedTraMot - Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen 4205040 4 D N.v.t.
WBedTraOpt - Operational leasing transportmiddelen 4205050 4 D N.v.t.
WBedTraPgt - Privé-gebruik transportmiddelen 4205060 4 C N.v.t.
WBedTraBot - BTW op privé-gebruik transportmiddelen 4205070 4 D N.v.t.
WBedTraHut - Huur transportmiddelen 4205080 4 D N.v.t.
WBedTraObt - Overige belastingen inzake transportmiddelen 4205090 4 D N.v.t.
WBedTraDrt - Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 4205100 4 D N.v.t.
WBedTraVrt - Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 4205110 4 C N.v.t.
WBedTraDkt - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 4205120 4 D N.v.t.
WBedTraVkt - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 4205130 4 C N.v.t.
WBedTraDvt - Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen 4205140 4 D N.v.t.
WBedTraVot - Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen 4205150 4 C N.v.t.
WBedTraPar - Parkeerkosten transportmiddelen 4205160 4 D N.v.t.
WBedTraOtr - Overige transportkosten 4205170 4 D N.v.t.
WBedTraDot - Doorberekende transportkosten 4205990 4 C N.v.t.
WBedTraDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling transportkosten 4205999 4 C N.v.t.
WBedKan Kantoorkosten 4206000 3 J J J D N.v.t.
WBedKanKan - Kantoorbenodigdheden 4206010 4 J J J D N.v.t.
WBedKanPor - Porti 4206020 4 J J J D N.v.t.
WBedKanTef - Telefoonkosten 4206030 4 J J J D N.v.t.
WBedKanPrt - Privé-gebruik telefoon 4206040 4 J J J C N.v.t.
WBedKanDru - Drukwerk 4206050 4 J J J D N.v.t.
WBedKanKak - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris 4206060 4 J J J D N.v.t.
WBedKanCea - Contributies en abonnementen 4206070 4 J J J D N.v.t.
WBedKanVak - Vakliteratuur 4206080 4 J J J D N.v.t.
WBedKanBoe - Boekhouding 4206090 4 J J J D N.v.t.
WBedKanInc - Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten 4206100 4 D N.v.t.
WBedKanKoa - Kosten automatisering 4206110 4 J J J D N.v.t.
WBedKanAss - Assurantiepremie 4206120 4 D N.v.t.
WBedKanOba - Overige administratieve belastingen 4206130 4 D N.v.t.
WBedKanRok - Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 4206140 4 D N.v.t.
WBedKanOka - Overige kantoorkosten 4206150 4 J J J D N.v.t.
WBedKanDka - Doorberekende kantoorkosten 4206990 4 C N.v.t.
WBedKanCom - Communicatie 4206160 4 D N.v.t.
WBedKanDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kantoorkosten 4206999 4 C N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3 J J J D N.v.t.
WBedOrgHol - Holdingkosten 4207010 4 D N.v.t.
WBedOrgDmf - Doorberekende management fee 4207020 4 C N.v.t.
WBedOrgFra - Franchisefee 4207025 4 D N.v.t.
WBedOrgOeo - Onderzoek en ontwikkeling 4207030 4 J J J D N.v.t.
WBedOrgLgv - Leges / vergunningen 4207040 4 D N.v.t.
WBedOrgOct - Octrooi en licentiekosten 4207050 4 D N.v.t.
WBedOrgOok - Overige organisatiekosten 4207060 4 D N.v.t.
WBedOrgDoo - Doorberekende organisatiekosten 4207990 4 C N.v.t.
WBedOrgWrc - Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer 4207995 4 J J D N.v.t.
WBedOrgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten 4207999 4 C N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3 J J J D N.v.t.
WBedAssBea - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 4208010 4 J J J D N.v.t.
WBedAssOva - Overige assurantiepremies 4208020 4 J J J D N.v.t.
WBedAssScb - Schadevergoedingen betaald 4208030 4 D N.v.t.
WBedAssSco - Schadevergoedingen ontvangen 4208040 4 C N.v.t.
WBedAssDas - Doorberekende assurantiekosten 4208990 4 C N.v.t.
WBedAssAvk - Overige advieskosten 4208950 4 D N.v.t.
WBedAssBhk - Overige beheerskosten 4208960 4 D N.v.t.
WBedAssDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten 4208999 4 C N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3 J J J D N.v.t.
WBedAeaAea - Accountants- en advieskosten 4209005 4 J J J D N.v.t.
WBedAeaAeaAov   > Accountantshonoraria inzake het onderzoek van de jaarrekening 4209010 5 D N.v.t.
WBedAeaAeaAac   > Accountantshonoraria inzake andere controleopdrachten 4209020 5 D N.v.t.
WBedAeaAeaAao   > Accountantshonoraria inzake adviesdiensten op fiscaal terrein 4209030 5 D N.v.t.
WBedAeaAeaAnc   > Accountantshonoraria inzake andere niet-controlediensten 4209040 5 D N.v.t.
WBedAeaPda - Privé-gedeelte accountant 4209050 4 C N.v.t.
WBedAeaNot - Notariskosten 4209060 4 D N.v.t.
WBedAeaAej - Advocaat en juridisch advies 4209070 4 J J J D N.v.t.
WBedAeaAdv - Overige advieskosten 4209080 4 D N.v.t.
WBedAeaDae - Doorberekende accountants- en advieskosten 4209990 4 C N.v.t.
WBedAeaDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling accountants- en advieskosten 4209999 4 C N.v.t.
WBedAdl Administratieve lasten 4210000 3 J J J D N.v.t.
WBedAdlHef - Heffingen 4210010 4 D N.v.t.
WBedAdlOvb - Overige belastingen 4210020 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlKav - Kasverschillen 4210030 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlBan - Bankkosten 4210040 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlVal - Valutaomrekeningsverschillen 4210050 4 D N.v.t.
WBedAdlBov - Boekingsverschillen 4210060 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlBet - Betalingsverschillen 4210070 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlBev - Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 4210080 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlNao - Naheffing omzetbelasting 4210090 4 J J D N.v.t.
WBedAdlNbo - Niet-verrekenbare BTW op kosten 4210100 4 D N.v.t.
WBedAdlBtk - BTW kleine-ondernemers-regeling 4210110 4 J J C N.v.t.
WBedAdlOad - Overige administratieve lasten 4210120 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlDal - Doorberekende administratieve lasten 4210990 4 C N.v.t.
WBedAdlKlv - Kluisverschillen 4210995 4 D N.v.t.
WBedAdlOpr - Opbrengst pro rata 4210997 4 C N.v.t.
WBedAdlDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling administratieve lasten 4210999 4 C N.v.t.
WBedKof Kosten fondsenwerving 4211000 3 D Wonen
WBedKofBad - Bestedingen aan doelstelling 4211010 4 D Wonen
WBedKofKef - Kosten eigen fondsenwerwing 4211020 4 D Wonen
WBedKofKgf - Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties 4211030 4 D Wonen
WBedKofKfv - Kosten fondsenwervingsacties van derden 4211040 4 D Wonen
WBedKofKvs - Kosten verkrijging subsidies overheden 4211050 4 D Wonen
WBedKofDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten fondsenwerving 4211099 4 C Wonen
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 4212000 3 D N.v.t.
WBedKseAbs - Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen 4212010 4 C N.v.t.
WBedKseLiu - Lijfrente-uitkeringen 4212020 4 D N.v.t.
WBedKseDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 4212099 4 C N.v.t.
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213000 3 D N.v.t.
WBedDvrDfr - Dotatie (fiscale) reserves 4213130 4 D N.v.t.
WBedDvrVfr - Vrijval (fiscale) reserves 4213140 4 C N.v.t.
WBedDvrDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213199 4 C N.v.t.
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 4214000 3 J J J J D N.v.t.
WBedDvvDvu - Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214010 4 J J J J D N.v.t.
WBedDvvDvh - Dotatie voorziening voor herstelkosten 4214020 4 J J J J D N.v.t.
WBedDvvDvo - Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214030 4 D N.v.t.
WBedDvvDvc - Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten 4214040 4 D N.v.t.
WBedDvvDvw - Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214050 4 D N.v.t.
WBedDvvDov - Dotatie overige voorzieningen 4214060 4 J J J J D N.v.t.
WBedDvvVvu - Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214070 4 J J J J C N.v.t.
WBedDvvVvh - Vrijval voorziening voor herstelkosten 4214080 4 J J J J C N.v.t.
WBedDvvVvm - Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214090 4 C N.v.t.
WBedDvvVvc - Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten 4214100 4 C N.v.t.
WBedDvvVvw - Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214110 4 C N.v.t.
WBedDvvVov - Vrijval overige voorzieningen 4214120 4 J J J J C N.v.t.
WBedDvvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval voorzieningen 4214199 4 C N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 4215000 3 J J J D N.v.t.
WBedAlkOal - Algemene kosten 4215010 4 J J J D N.v.t.
WBedAlkDak - Doorberekende kosten 4215020 4 C N.v.t.
WBedAlkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten 4215099 4 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 42. Wordt: 4200000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:00:16