Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBed ]

RGS code WBed
Omschrijving Overige bedrijfskosten
Referentienummer 4200000

Kenmerken RGS code

Sortering W
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3 W.A D
WBedWkrWkf - Werkkosten vrije ruimte 4004000 4 W.A.A D
WBedWkrWkfVtw   > Verteer werknemers (buiten werkplek, extern) 4004010 5 W.A.A010 D
WBedWkrWkfMow   > Maaltijden op de werkplek 4004020 5 W.A.A020 D
WBedWkrWkfVcn   > Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer) 4004030 5 W.A.A030 D
WBedWkrWkfRvn   > Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter) 4004040 5 W.A.A040 D
WBedWkrWkfHei   > Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) niet ter vervulling dienstbetrekking 4004050 5 W.A.A050 D
WBedWkrWkfVmn   > Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk) 4004060 5 W.A.A060 D
WBedWkrWkfVtb   > Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk) 4004070 5 W.A.A070 D
WBedWkrWkfVvt   > Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk) 4004080 5 W.A.A080 D
WBedWkrWkfVlp   > Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk) 4004090 5 W.A.A090 D
WBedWkrWkfVdt   > Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk) 4004100 5 W.A.A100 D
WBedWkrWkfVcp   > Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk) 4004110 5 W.A.A110 D
WBedWkrWkfIwt   > Inrichting werkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen) 4004120 5 W.A.A120 D
WBedWkrWkfVrh   > Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer 4004130 5 W.A.A130 D
WBedWkrWkfVpb   > Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer 4004140 5 W.A.A140 D
WBedWkrWkfVww   > Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken 4004150 5 W.A.A150 D
WBedWkrWkfVka   > Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek 4004160 5 W.A.A160 D
WBedWkrWkfVog   > Verstrekking/vergoeding van overige kleding 4004170 5 W.A.A170 D
WBedWkrWkfEho   > Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon) 4004180 5 W.A.A180 D
WBedWkrWkfZve   > Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling) 4004190 5 W.A.A190 D
WBedWkrWkfPfe   > Personeelsfeesten (buiten de werkplek) 4004200 5 W.A.A200 D
WBedWkrWkfKrs   > Kerstpakket aan personeel en postactieven 4004210 5 W.A.A210 D
WBedWkrWkfGmi   > Geschenken met in hoofzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea 4004220 5 W.A.A220 D
WBedWkrWkfAgn   > Andere geschenken in natura 4004230 5 W.A.A230 D
WBedWkrWkfAgg   > Andere geschenken in de vorm van een geldsom 4004240 5 W.A.A240 D
WBedWkrWkfFie   > Fietsvergoeding 4004250 5 W.A.A250 D
WBedWkrWkfBbd   > Bedrijfsfitness buiten de werkplek 4004260 5 W.A.A260 D
WBedWkrWkfKpu   > Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld 4004270 5 W.A.A270 D
WBedWkrWkfWep   > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging 4004280 5 W.A.A280 D
WBedWkrWkfVbp   > Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging 4004290 5 W.A.A290 D
WBedWkrWkfVev   > Vergoeding vakbondscontributie 4004300 5 W.A.A300 D
WBedWkrWkfPrz   > Personeelsreizen 4004310 5 W.A.A310 D
WBedWkrWkfPwn   > Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning) 4004320 5 W.A.A320 D
WBedWkrWkfPvn   > Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak) 4004330 5 W.A.A330 D
WBedWkrWkfPev   > Persoonlijke verzorging 4004340 5 W.A.A340 D
WBedWkrWkfRaw   > Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers 4004350 5 W.A.A350 D
WBedWkrWkfEbd   > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang) 4004360 5 W.A.A360 C
WBedWkrWkfEbb   > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso) 4004370 5 W.A.A370 C
WBedWkrWkfKbd   > Kinderopvang buiten de werkplek (factuurwaarde incl. btw of WEV) 4004380 5 W.A.A380 D
WBedWkrWkfEbw   > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek 4004390 5 W.A.A390 C
WBedWkrWkfDkd   > Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (dagopvang) 4004400 5 W.A.A400 D
WBedWkrWkfDkb   > Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (bso) 4004410 5 W.A.A410 D
WBedWkrWkfOwr   > Overige werkkosten vrije ruimte 4004420 5 W.A.A420 D
WBedWkrWkn - Werkkosten met nihilwaardering 4005000 4 W.A.B D
WBedWkrWknVwo   > Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden) 4005010 5 W.A.B010 D
WBedWkrWknHit   > Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) ter vervulling dienstbetrekking 4005020 5 W.A.B020 D
WBedWkrWknRve   > Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter 4005030 5 W.A.B030 D
WBedWkrWknTbs   > Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek 4005040 5 W.A.B040 D
WBedWkrWknLwe   > Inrichting werkplek (niet thuis) 4005050 5 W.A.B050 D
WBedWkrWknLwa   > Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis) 4005060 5 W.A.B060 D
WBedWkrWknPwp   > Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever) 4005070 5 W.A.B070 D
WBedWkrWknTbg   > Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruikt) 4005080 5 W.A.B080 D
WBedWkrWknVbm   > Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever 4005090 5 W.A.B090 D
WBedWkrWknVwk   > Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever 4005100 5 W.A.B100 D
WBedWkrWknVvk   > Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek 4005110 5 W.A.B110 D
WBedWkrWknVkl   > Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm² 4005120 5 W.A.B120 D
WBedWkrWknArv   > Arbovoorzieningen 4005130 5 W.A.B130 D
WBedWkrWknPfw   > Personeelsfeesten (op de werkplek) 4005140 5 W.A.B140 D
WBedWkrWknBod   > Bedrijfsfitness op de werkplek 4005150 5 W.A.B150 D
WBedWkrWknOwn   > Overige werkkosten nihilwaardering 4005160 5 W.A.B160 D
WBedWkrWkg - Werkkosten gericht vrijgesteld 4006000 4 W.A.C D
WBedWkrWkgVro   > Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer 4006010 5 W.A.C010 D
WBedWkrWkgCem   > Consumpties en maaltijden dienstreis 4006020 5 W.A.C020 D
WBedWkrWkgMbo   > Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden 4006030 5 W.A.C030 D
WBedWkrWkgVca   > Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer) 4006040 5 W.A.C040 D
WBedWkrWkgOsc   > Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen 4006050 5 W.A.C050 D
WBedWkrWkgVak   > Werkkosten gericht vrijgesteld, waarvan vakliteratuur 4006060 5 W.A.C060 D
WBedWkrWkgIwr   > Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers 4006070 5 W.A.C070 D
WBedWkrWkgDuh   > Dubbele huisvestingskosten 4006080 5 W.A.C080 D
WBedWkrWkgEkl   > Extra kosten levensonderhoud 4006090 5 W.A.C090 D
WBedWkrWkgKap   > Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen) 4006100 5 W.A.C100 D
WBedWkrWkgKmk   > Kosten medische keuringen, vaccinaties 4006110 5 W.A.C110 D
WBedWkrWkgRnl   > Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging) 4006120 5 W.A.C120 D
WBedWkrWkgCtw   > Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin) 4006130 5 W.A.C130 D
WBedWkrWkgEhb   > Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon) 4006140 5 W.A.C140 D
WBedWkrWkgEtk   > Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst 4006150 5 W.A.C150 D
WBedWkrWkgOkb   > Opslagkosten boedel 4006160 5 W.A.C160 D
WBedWkrWkgKkw   > Kosten kennismakingsreis werkland 4006170 5 W.A.C170 D
WBedWkrWkgK3r   > Kosten 30% regeling 4006180 5 W.A.C180 D
WBedWkrWkgZvk   > Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel 4006190 5 W.A.C190 D
WBedWkrWkgZvo   > Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel 4006200 5 W.A.C200 D
WBedWkrWkgOut   > Outplacementkosten 4006210 5 W.A.C210 D
WBedWkrWkgHow   > (Hotel)overnachtingen in verband met werk 4006220 5 W.A.C220 D
WBedWkrWkgVpr   > Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld) 4006230 5 W.A.C230 D
WBedWkrWkgOwv   > Overige werkkosten gericht vrijgesteld 4006240 5 W.A.C240 D
WBedWkrWkc - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium 4007000 4 W.A.D D
WBedWkrWkcVmt   > Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk) 4007010 5 W.A.D010 D
WBedWkrWkcVtn   > Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk) 4007020 5 W.A.D020 D
WBedWkrWkcVln   > Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk) 4007030 5 W.A.D030 D
WBedWkrWkcVdn   > Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk) 4007040 5 W.A.D040 D
WBedWkrWkcVcm   > Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk) 4007050 5 W.A.D050 D
WBedWkrWkcOwm   > Overige werkkosten noodzakelijkheidscriterium 4007060 5 W.A.D060 D
WBedWkrWki - Werkkosten intermediair 4008000 4 W.A.E D
WBedWkrWkiMmz   > Maaltijden met zakelijke relaties 4008010 5 W.A.E010 D
WBedWkrWkiPva   > Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak) 4008020 5 W.A.E020 D
WBedWkrWkiPwa   > Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning) 4008030 5 W.A.E030 D
WBedWkrWkiOwi   > Overige werkkosten intermediair 4008040 5 W.A.E040 D
WBedWkrWkb - Werkkosten belast loon 4009000 4 W.A.F D
WBedWkrWkbPga   > Werkkosten belast loon t.a.v. privé-gebruik auto's 4009010 5 W.A.F010 D
WBedWkrWkbGed   > Genot dienstwoning 4009020 5 W.A.F020 D
WBedWkrWkbGbu   > Geldboetes buitenlandse autoriteiten 4009030 5 W.A.F030 D
WBedWkrWkbGbi   > Geldboetes binnenlandse autoriteiten 4009040 5 W.A.F040 D
WBedWkrWkbVzm   > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven 4009050 5 W.A.F050 D
WBedWkrWkbVwm   > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie 4009060 5 W.A.F060 D
WBedWkrWkbVdr   > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren 4009070 5 W.A.F070 D
WBedWkrWkbOwb   > Overige werkkosten belast loon 4009080 5 W.A.F080 D
WBedWkrWkbBas   > Bestuurdersaansprakelijkheid 4009090 5 W.A.F090 D
WBedWkrWkv - Werkkosten geen of vrijgesteld loon 4010000 4 W.A.G D
WBedWkrWkvFrb   > Fruitmand, rouwkrans, bloemetje 4010010 5 W.A.G010 D
WBedWkrWkvKgs   > Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25 4010020 5 W.A.G020 D
WBedWkrWkvEub   > Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover = kleiner dan 1 x maandloon) 4010030 5 W.A.G030 D
WBedWkrWkvWpv   > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv) 4010040 5 W.A.G040 D
WBedWkrWkvUtv   > Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken 4010050 5 W.A.G050 D
WBedWkrWkvEuo   > Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover kleiner dan 3 x maandloon) 4010060 5 W.A.G060 D
WBedWkrWkvUue   > Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds 4010070 5 W.A.G070 D
WBedWkrWkvMpi   > Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000) 4010080 5 W.A.G080 D
WBedWkrWkvOwg   > Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon 4010090 5 W.A.G090 D
WBedWkrWko - Werkkosten overig 4011000 4 W.A.H D
WBedWkrWkoWee   > Werkkosten eindheffing 4011010 5 W.A.H010 D
WBedWkrWkoCib   > Correctie inzake BTW 4011020 5 W.A.H020 C
WBedWkrWkoObw   > Overboeking werkkosten 4011030 5 W.A.H030 C
WBedWkrWkoDwk   > Doorberekende werkkosten 4011990 5 W.A.H040 C
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 4012000 3 W.B D
WBedOvpUik - Uitzendkrachten 4012010 4 W.B.A D
WBedOvpUikUik   > Uitzendkrachten 4012010.1 5 W.B.A010 D
WBedOvpUikFor   > Uitzendkrachten formatief 4012010.2 5 W.B.A020 D
WBedOvpUikPrj   > Uitzendkrachten projectmatig 4012010.3 5 W.B.A030 D
WBedOvpUikBfo   > Uitzendkrachten boven formatief 4012010.4 5 W.B.A040 D
WBedOvpUikPro   > Uitzendkrachten programma's 4012010.5 5 W.B.A050 D
WBedOvpUit - Uitzendbedrijven 4012020 4 W.B.C D
WBedOvpMaf - Management fee 4012030 4 W.B.D D
WBedOvpZzp - Ingehuurde ZZP-ers 4012040 4 W.B.E D
WBedOvpPay - Ingehuurde payrollers 4012050 4 W.B.F D
WBedOvpOip - Overig ingeleend personeel 4012060 4 W.B.G D
WBedOvpWer - Wervingskosten 4012070 4 W.B.H D
WBedOvpAbd - Arbodienst 4012080 4 W.B.I D
WBedOvpDdd - Diensten door derden 4012090 4 W.B.J D
WBedOvpZie - Ziekengeldverzekering 4012100 4 W.B.K D
WBedOvpOzi - Ontvangen ziekengelden 4012110 4 W.B.L C
WBedOvpDvr - Dotatie voorziening in verband met reorganisaties 4012120 4 W.B.M D
WBedOvpVvr - Vrijval voorziening in verband met reorganisaties 4012130 4 W.B.N C
WBedOvpDoa - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening 4012140 4 W.B.O D
WBedOvpDoj - Dotatie jubileumvoorziening 4012150 4 W.B.P D
WBedOvpVva - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening 4012160 4 W.B.Q C
WBedOvpVrj - Vrijval jubileumvoorziening 4012170 4 W.B.R C
WBedOvpObp - Overige belastingen inzake personeel 4012180 4 W.B.S D
WBedOvpOvp - Overige personeelskosten niet elders genoemd 4012190 4 W.B.T D
WBedOvpDop - Doorberekende overige personeelskosten 4012990 4 W.B.U C
WBedOvpLbo - Loopbaanontwikkeling 4012200 4 W.B.V D
WBedHui Huisvestingskosten 4201000 3 W.C D
WBedHuiErf - Erfpacht 4201010 4 W.C.A D
WBedHuiLee - Leefbaarheid 4201020 4 W.C.C D
WBedHuiLas - Lasten servicecontracten 4201030 4 W.C.D D
WBedHuiBeh - Betaalde huur 4201040 4 W.C.E D
WBedHuiOhu - Ontvangen huursuppletie 4201050 4 W.C.F C
WBedHuiHuw - Huurwaarde woongedeelte 4201060 4 W.C.G C
WBedHuiOnt - Onderhoud terreinen 4201070 4 W.C.H D
WBedHuiOng - Onderhoud gebouwen 4201080 4 W.C.I D
WBedHuiSch - Schoonmaakkosten 4201090 4 W.C.J D
WBedHuiSer - Servicekosten 4201100 4 W.C.K D
WBedHuiGwe - Gas,water en elektra 4201105 4 W.C.L D
WBedHuiGweGas   > Gas 4201110 5 W.C.L010 D
WBedHuiGweElk   > Elektra 4201120 5 W.C.L020 D
WBedHuiGweWat   > Water 4201130 5 W.C.L030 D
WBedHuiGweNed   > Netdiensten 4201140 5 W.C.L040 D
WBedHuiPre - Privé-gebruik energie 4201150 4 W.C.P C
WBedHuiAoz - Assurantiepremies onroerende zaak 4201160 4 W.C.Q D
WBedHuiOnz - Onroerende zaakbelasting 4201170 4 W.C.R D
WBedHuiMez - Milieuheffingen en zuiveringsleges 4201180 4 W.C.S D
WBedHuiObh - Overige belastingen inzake huisvesting 4201190 4 W.C.T D
WBedHuiOvh - Overige vaste huisvestingslasten 4201200 4 W.C.U D
WBedHuiDrg - Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen 4201210 4 W.C.V D
WBedHuiVrg - Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen 4201220 4 W.C.W C
WBedHuiDvg - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 4201230 4 W.C.X D
WBedHuiVgb - Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen 4201240 4 W.C.Y C
WBedHuiDkg - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201250 4 W.C.Z D
WBedHuiVkg - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201260 4 W.C.Z.01 C
WBedHuiOhv - Overige huisvestingskosten 4201270 4 W.C.Z.02 D
WBedHuiOhvOhv   > Overige huisvestingskosten 4201270.1 5 W.C.Z.0210 D
WBedHuiOhvGbw   > Overige huisvestingskosten glasbewassing 4201270.2 5 W.C.Z.0220 D
WBedHuiOhvSav   > Overige huisvestingskosten sanitaire voorzieningen 4201270.3 5 W.C.Z.0230 D
WBedHuiOhvOgb   > Overige huisvestingskosten ongedierte bestrijding 4201270.4 5 W.C.Z.0240 D
WBedHuiOhvRvb   > Overige huisvestingskosten reinigen vloer en buiten 4201270.5 5 W.C.Z.0250 D
WBedHuiOhvBev   > Overige huisvestingskosten beveiliging 4201270.6 5 W.C.Z.0260 D
WBedHuiOhvKap   > Overige huisvestingskosten kleine aanpassingen 4201270.7 5 W.C.Z.0270 D
WBedHuiOhvBlm   > Overige huisvestingskosten bloemen 4201270.8 5 W.C.Z.0280 D
WBedHuiOhvIhh   > Overige huisvestingskosten interne huur huismeesterruimte 4201270.9 5 W.C.Z.0290 D
WBedHuiOhvEhr   > Overige huisvestingskosten elektra huismeesterruimte 4201270.10 5 W.C.Z.0295 D
WBedHuiDoh - Doorberekende huisvestingskosten 4201990 4 W.C.Z.03 C
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 4202000 3 W.D D
WBedEemRoi - Reparatie en onderhoud inventaris 4202010 4 W.D.A D
WBedEemOls - Operational leasing inventaris 4202020 4 W.D.C D
WBedEemHui - Huur inventaris 4202030 4 W.D.D D
WBedEemKai - Kleine aanschaffingen inventaris 4202040 4 W.D.E D
WBedEemGsk - Gereedschapskosten 4202050 4 W.D.F D
WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris 4202060 4 W.D.G D
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris 4202070 4 W.D.H C
WBedEemDki - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 4202080 4 W.D.I D
WBedEemVki - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 4202090 4 W.D.J C
WBedEemOki - Overige kosten inventaris 4202100 4 W.D.K D
WBedEemRom - Reparatie en onderhoud machines 4202110 4 W.D.L D
WBedEemOlm - Operational leasing machines 4202120 4 W.D.M D
WBedEemHum - Huur machines 4202130 4 W.D.N D
WBedEemOme - Onderhoud machines en installaties 4202140 4 W.D.O D
WBedEemBrm - Brandstof / energiekosten machines 4202150 4 W.D.P D
WBedEemKam - Kleine aanschaffingen machines 4202160 4 W.D.Q D
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines 4202170 4 W.D.R D
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines 4202180 4 W.D.S C
WBedEemDkm - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202190 4 W.D.T D
WBedEemVkm - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202200 4 W.D.U C
WBedEemObm - Overige belastingen inzake exploitatie en machines 4202210 4 W.D.V D
WBedEemOkm - Overige kosten machines 4202220 4 W.D.W D
WBedEemWdi - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten 4202225 4 W.D.X D
WBedEemWdd - Werk door derden, overig 4202230 4 W.D.Z D
WBedEemDrm - Dotatie reserve assurantie eigen risico machines 4202240 4 W.D.Z.01 D
WBedEemVrm - Vrijval reserve assurantie eigen risico machines 4202250 4 W.D.Z.02 C
WBedEemAme - Assurantiepremie machines en inventaris 4202260 4 W.D.Z.03 D
WBedEemVpm - Verpakkingsmaterialen 4202270 4 W.D.Z.04 D
WBedEemOee - Overige exploitatie- en machinekosten 4202280 4 W.D.Z.05 D
WBedEemDem - Doorberekende exploitatie- en machinekosten 4202990 4 W.D.Z.06 C
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 4203000 3 W.E D
WBedVkkRea - Reclame- en advertentiekosten 4203010 4 W.E.A D
WBedVkkKos - Kosten sponsoring 4203020 4 W.E.C D
WBedVkkBeu - Beurskosten 4203030 4 W.E.D D
WBedVkkRel - Relatiegeschenken 4203040 4 W.E.E D
WBedVkkKer - Kerstpakketten relaties 4203050 4 W.E.F D
WBedVkkRep - Representatiekosten 4203060 4 W.E.G D
WBedVkkRev - Reis- en verblijfkosten 4203070 4 W.E.H D
WBedVkkEta - Etalagekosten 4203080 4 W.E.I D
WBedVkkVrk - Vrachtkosten 4203090 4 W.E.J D
WBedVkkInc - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten 4203100 4 W.E.K D
WBedVkkKmz - Kilometervergoeding zakelijke reizen 4203110 4 W.E.L D
WBedVkkKmw - Kilometervergoeding woon-werkverkeer 4203120 4 W.E.M D
WBedVkkVkp - Verkoopprovisie 4203130 4 W.E.N D
WBedVkkCom - Commissies 4203140 4 W.E.O D
WBedVkkFra - Franchisekosten 4203150 4 W.E.P D
WBedVkkDvd - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 4203160 4 W.E.Q D
WBedVkkAdd - Afboeking dubieuze debiteuren 4203170 4 W.E.R D
WBedVkkDog - Dotatie garantievoorziening 4203180 4 W.E.S D
WBedVkkVgv - Vrijval garantievoorziening 4203190 4 W.E.T C
WBedVkkWeb - Websitekosten 4203200 4 W.E.U D
WBedVkkObs - Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten 4203210 4 W.E.V D
WBedVkkOvr - Overige verkoopkosten 4203220 4 W.E.W D
WBedVkkDbv - Doorberekende verkoopkosten 4203990 4 W.E.X C
WBedAut Autokosten 4204000 3 W.F D
WBedAutBra - Brandstofkosten auto's 4204010 4 W.F.A D
WBedAutRoa - Reparatie en onderhoud auto's 4204020 4 W.F.C D
WBedAutAsa - Assurantiepremie auto's 4204030 4 W.F.D D
WBedAutMot - Motorrijtuigenbelasting auto's 4204040 4 W.F.E D
WBedAutOpa - Operational leasing auto's 4204050 4 W.F.F D
WBedAutBwl - Bijdrage werknemers leaseregeling 4204060 4 W.F.G C
WBedAutPga - Privé-gebruik auto's 4204070 4 W.F.H C
WBedAutBop - BTW op privé-gebruik auto's 4204080 4 W.F.I D
WBedAutHua - Huur auto's 4204090 4 W.F.J D
WBedAutKil - Kilometervergoeding 4204100 4 W.F.K D
WBedAutBeb - Boetes en bekeuringen 4204110 4 W.F.L D
WBedAutObv - Overige belastingen inzake auto's 4204120 4 W.F.M D
WBedAutDrv - Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's 4204130 4 W.F.N D
WBedAutVrv - Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's 4204140 4 W.F.O C
WBedAutDkv - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 4204150 4 W.F.P D
WBedAutVkv - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 4204160 4 W.F.Q C
WBedAutDvv - Dotatie voorziening groot onderhoud auto's 4204170 4 W.F.R D
WBedAutVoa - Vrijval voorziening groot onderhoud auto's 4204180 4 W.F.S C
WBedAutPar - Parkeerkosten auto's 4204190 4 W.F.T D
WBedAutOak - Overige autokosten 4204200 4 W.F.U D
WBedAutDau - Doorberekende autokosten 4204990 4 W.F.V C
WBedTra Transportkosten 4205000 3 W.G D
WBedTraBrr - Brandstofkosten transportmiddelen 4205010 4 W.G.A D
WBedTraRot - Reparatie en onderhoud transportmiddelen 4205020 4 W.G.C D
WBedTraAst - Assurantiepremie transportmiddelen 4205030 4 W.G.D D
WBedTraMot - Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen 4205040 4 W.G.E D
WBedTraOpt - Operational leasing transportmiddelen 4205050 4 W.G.F D
WBedTraPgt - Privé-gebruik transportmiddelen 4205060 4 W.G.G C
WBedTraBot - BTW op privé-gebruik transportmiddelen 4205070 4 W.G.H D
WBedTraHut - Huur transportmiddelen 4205080 4 W.G.I D
WBedTraObt - Overige belastingen inzake transportmiddelen 4205090 4 W.G.J D
WBedTraDrt - Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 4205100 4 W.G.K D
WBedTraVrt - Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 4205110 4 W.G.L C
WBedTraDkt - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 4205120 4 W.G.M D
WBedTraVkt - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 4205130 4 W.G.N C
WBedTraDvt - Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen 4205140 4 W.G.O D
WBedTraVot - Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen 4205150 4 W.G.P C
WBedTraPar - Parkeerkosten transportmiddelen 4205160 4 W.G.Q D
WBedTraOtr - Overige transportkosten 4205170 4 W.G.R D
WBedTraDot - Doorberekende transportkosten 4205990 4 W.G.S C
WBedKan Kantoorkosten 4206000 3 W.H D
WBedKanKan - Kantoorbenodigdheden 4206010 4 W.H.A D
WBedKanPor - Porti 4206020 4 W.H.C D
WBedKanTef - Telefoonkosten 4206030 4 W.H.D D
WBedKanPrt - Privé-gebruik telefoon 4206040 4 W.H.E C
WBedKanDru - Drukwerk 4206050 4 W.H.F D
WBedKanKak - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris 4206060 4 W.H.G D
WBedKanCea - Contributies en abonnementen 4206070 4 W.H.H D
WBedKanVak - Vakliteratuur 4206080 4 W.H.I D
WBedKanBoe - Boekhouding 4206090 4 W.H.J D
WBedKanInc - Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten 4206100 4 W.H.K D
WBedKanKoa - Kosten automatisering 4206110 4 W.H.L D
WBedKanAss - Assurantiepremie 4206120 4 W.H.M D
WBedKanOba - Overige administratieve belastingen 4206130 4 W.H.N D
WBedKanRok - Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 4206140 4 W.H.O D
WBedKanOka - Overige kantoorkosten 4206150 4 W.H.P D
WBedKanDka - Doorberekende kantoorkosten 4206990 4 W.H.Q C
WBedKanCom - Communicatie 4206160 4 W.H.R D
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3 W.I D
WBedOrgHol - Holdingkosten 4207010 4 W.I.A D
WBedOrgDmf - Doorberekende management fee 4207020 4 W.I.C C
WBedOrgFra - Franchisefee 4207025 4 W.I.D D
WBedOrgOeo - Onderzoek en ontwikkeling 4207030 4 W.I.E D
WBedOrgLgv - Leges / vergunningen 4207040 4 W.I.F D
WBedOrgOct - Octrooi en licentiekosten 4207050 4 W.I.G D
WBedOrgOok - Overige organisatiekosten 4207060 4 W.I.H D
WBedOrgDoo - Doorberekende organisatiekosten 4207990 4 W.I.I C
WBedOrgWrc - Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer 4207995 4 W.I.J D
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3 W.J D
WBedAssBea - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 4208010 4 W.J.A D
WBedAssOva - Overige assurantiepremies 4208020 4 W.J.C D
WBedAssScb - Schadevergoedingen betaald 4208030 4 W.J.D D
WBedAssSco - Schadevergoedingen ontvangen 4208040 4 W.J.E C
WBedAssDas - Doorberekende assurantiekosten 4208990 4 W.J.F C
WBedAssAvk - Overige advieskosten 4208950 4 W.J.G D
WBedAssBhk - Overige beheerskosten 4208960 4 W.J.H D
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3 W.K D
WBedAeaAea - Accountants- en advieskosten 4209005 4 W.K.A D
WBedAeaAeaAov   > Accountantshonoraria inzake het onderzoek van de jaarrekening 4209010 5 W.K.A010 D
WBedAeaAeaAac   > Accountantshonoraria inzake andere controleopdrachten 4209020 5 W.K.A020 D
WBedAeaAeaAao   > Accountantshonoraria inzake adviesdiensten op fiscaal terrein 4209030 5 W.K.A030 D
WBedAeaAeaAnc   > Accountantshonoraria inzake andere niet-controlediensten 4209040 5 W.K.A040 D
WBedAeaPda - Privé-gedeelte accountant 4209050 4 W.K.F C
WBedAeaNot - Notariskosten 4209060 4 W.K.G D
WBedAeaAej - Advokaat en juridisch advies 4209070 4 W.K.H D
WBedAeaAdv - Overige advieskosten 4209080 4 W.K.I D
WBedAeaDae - Doorberekende accountants- en advieskosten 4209990 4 W.K.J C
WBedAdl Administratieve lasten 4210000 3 W.L D
WBedAdlHef - Heffingen 4210010 4 W.L.A D
WBedAdlOvb - Overige belastingen 4210020 4 W.L.C D
WBedAdlKav - Kasverschillen 4210030 4 W.L.D D
WBedAdlBan - Bankkosten 4210040 4 W.L.E D
WBedAdlVal - Valutaomrekeningsverschillen 4210050 4 W.L.F D
WBedAdlBov - Boekingsverschillen 4210060 4 W.L.G D
WBedAdlBet - Betalingsverschillen 4210070 4 W.L.H D
WBedAdlBev - Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 4210080 4 W.L.I D
WBedAdlNao - Naheffing omzetbelasting 4210090 4 W.L.J D
WBedAdlNbo - Niet-verrekenbare BTW op kosten 4210100 4 W.L.K D
WBedAdlBtk - BTW kleine-ondernemers-regeling 4210110 4 W.L.L C
WBedAdlOad - Overige administratieve lasten 4210120 4 W.L.M D
WBedAdlDal - Doorberekende administratieve lasten 4210990 4 W.L.N C
WBedAdlKlv - Kluisverschillen 4210995 4 W.L.O D
WBedAdlOpr - Opbrengst pro rata 4210997 4 W.L.P C
WBedKof Kosten fondsenwerving 4211000 3 W.N D
WBedKofBad - Bestedingen aan doelstelling 4211010 4 W.N.A D
WBedKofKef - Kosten eigen fondsenwerwing 4211020 4 W.N.C D
WBedKofKgf - Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties 4211030 4 W.N.D D
WBedKofKfv - Kosten fondsenwervingsacties van derden 4211040 4 W.N.E D
WBedKofKvs - Kosten verkrijging subsidies overheden 4211050 4 W.N.F D
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 4212000 3 W.O D
WBedKseAbs - Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen 4212010 4 W.O.C C
WBedKseLiu - Lijfrente-uitkeringen 4212020 4 W.O.D D
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213000 3 W.P D
WBedDvrDfr - Dotatie (fiscale) reserves 4213130 4 W.P.A D
WBedDvrVfr - Vrijval (fiscale) reserves 4213140 4 W.P.C C
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 4214000 3 W.Q D
WBedDvvDvu - Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214010 4 W.Q.A D
WBedDvvDvh - Dotatie voorziening voor herstelkosten 4214020 4 W.Q.B D
WBedDvvDvo - Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214030 4 W.Q.C D
WBedDvvDvc - Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten 4214040 4 W.Q.D D
WBedDvvDvw - Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214050 4 W.Q.E D
WBedDvvDov - Dotatie overige voorzieningen 4214060 4 W.Q.F D
WBedDvvVvu - Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214070 4 W.Q.G C
WBedDvvVvh - Vrijval voorziening voor herstelkosten 4214080 4 W.Q.H C
WBedDvvVvm - Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214090 4 W.Q.I C
WBedDvvVvc - Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten 4214100 4 W.Q.J C
WBedDvvVvw - Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214110 4 W.Q.K C
WBedDvvVov - Vrijval overige voorzieningen 4214120 4 W.Q.L C
WBedAlk Andere kosten 4215000 3 W.R D
WBedAlkOal - Algemene kosten 4215010 4 W.R.A D
WBedAlkDak - Doorberekende kosten 4215020 4 W.R.C C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 42. Wordt: 4200000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:00:16