Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Kengetallen > [ WBedEemBrm ]

RGS code WBedEemBrm
Rekeningnummer (decimaal) 45354
Referentienummer 4202150
Omschrijving (kort) Brandstof / energiekosten machines
Omschrijving lang Brandstof machines exploitatie- en machinekosten
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten
WBedEem (45300) Exploitatie- en machinekosten

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Eventueel stroomverbruik van een machine kan intern doorbelast worden, mits duidelijk is wat het stroomverbruik van een bepaalde machine is. 

Het kan bijvoorbeeld ook gaan om machines die nog op diesel of benzine lopen.
In dit geval kan sprake zijn van een aparte inkoopfactuur.

Bijvoorbeeld de aankoop van brandstof voor een machine voor 200 euro excl. BTW, die op rekening wordt voldaan.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WBedEemBrm (45354) Huur machines exploitatie- en machinekosten 200,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting    42,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   242,00

 

Kenmerken RGS code

Sortering W.D.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Onderhoud overige materiële vaste activa fiscaal Via WBedEem (45300) Exploitatie- en machinekosten
Productie JaarStatistiek over 2022 Apparatuur / inventaris Via WBedEem (45300) Exploitatie- en machinekosten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WBedEem (45300) Exploitatie- en machinekosten