Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Kengetallen > [ WBedOvp ]

RGS code WBedOvp
Decimaal rekeningnummer 40800
Referentienummer 4012000
Omschrijving rgs mkb Overige personeelsgerelateerde kosten
Omschrijving standaard Overige personeelsgerelateerde kosten
Engels Other personnel-related costs
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten

Kenmerken RGS code

Sortering W.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Overige personeelskosten fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige personeelskosten Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2023 Overige personeelskosten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 41 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WBedOvpUik - Uitzendkrachten 40801 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpUit - Uitzendbedrijven 40805 4 J D N.v.t.
WBedOvpMaf - Management fee 40810 4 J D N.v.t.
WBedOvpZzp - Ingehuurde ZZP-ers 40815 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpPay - Ingehuurde payrollers 40820 4 J D N.v.t.
WBedOvpOip - Overig ingeleend personeel 40825 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpWer - Wervingskosten 40840 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpWkv - Werkkleding 40855 4 J J J J D N.v.t.
WBedOvpWpt - Werkplek thuis 40872 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpThv - Thuiswerkvergoeding 40870 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpMlv - Maaltijden en consumpties personeel 40860 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpPug - Personeeluitjes en -geschenken 40865 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpWbp - Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds 40875 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpOvb - (Overige) vergoedingen personeel 40895 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpRkv - Reiskostenvergoeding 40880 4 J J J J D N.v.t.
WBedOvpAbd - Arbodienst 40920 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpDdd - Diensten door derden 40830 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpZie - Ziekengeldverzekering 40930 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpOzi - Ontvangen ziekengelden 40935 4 J J J C N.v.t.
WBedOvpDvr - Dotatie voorziening reorganisaties 40940 4 J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVvr - Vrijval voorziening reorganisaties 40941 4 J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpDoa - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening 40950 4 J D N.v.t.
WBedOvpDva - Dotatie voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid 40952 4 J D N.v.t.
WBedOvpDvz - Dotatie voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid 40954 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpDoj - Dotatie jubileumvoorziening 40960 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVva - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening 40951 4 J C N.v.t.
WBedOvpVvv - Vrijval voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid 40953 4 J C N.v.t.
WBedOvpVvz - Vrijval voorziening verplichting ziekte of arbeidsongeschiktheid 40955 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpVrj - Vrijval jubileumvoorziening 40961 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpObp - Overige belastingen inzake personeel 40970 4 J D N.v.t.
WBedOvpOvp - Overige personeelskosten niet elders genoemd 40980 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpDop - Doorberekende overige personeelskosten 40990 4 J J J C N.v.t.
WBedOvpLbo - Loopbaanontwikkeling 40850 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpOpk - Opleidingskosten 40845 4 J J J J D N.v.t.
WBedOvpDlb - Dotatie loopbaan begeleiding voorziening 40944 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVlb - Vrijval loopbaan begeleiding voorziening 40945 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpDvp - Dotatie voorziening personeelsbeloningen 40946 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVvp - Vrijval voorziening personeelsbeloningen 40947 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpDab - Dotatie voorziening op aandelen gebaseerde betalingen 40962 4 J D N.v.t.
WBedOvpVab - Vrijval voorziening op aandelen gebaseerde betalingen 40963 4 J C N.v.t.
WBedOvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 40998 4 J C N.v.t.