Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBel ]

RGS code WBel
Referentienummer 9100000
Omschrijving Belastingen

Kenmerken RGS code

Sortering Z.03
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:IncomeTaxExpense Belastingen over de winst of het verlies
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:IncomeTaxExpense Belastingen over de winst of het verlies
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WBelBgr Belastingen over de winst of het verlies 9101000 3 J D N.v.t.
WBelBgrLab - Latente belastingen 9101005 4 J J D N.v.t.
WBelBgrBgr - Belastingen uit huidig boekjaar 9101010 4 J D N.v.t.
WBelBgrBuv - Belastingen uit voorgaande boekjaren 9101020 4 D N.v.t.
WBelBgrWlb - Waardevermindering van latente belastingvorderingen 9101025 4 D N.v.t.
WBelBgrOvb - Overige belastingen 9101030 4 D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 60. Wordt: 6000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:03:35
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 6000000. Wordt: 9100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd van 6000000 naar 9100000
15-02-2021 17:06:27