Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBwv ]

RGS code WBwv
Referentienummer 4100000.2
Omschrijving Overige waardeveranderingen
Wiki uitleg RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering V
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ImpairmentCurrentAssets Waardeverminderingen van vlottende activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:DepreciationAmortisationAndDecreaseInValueAssets Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:CurrentAssetsSpecialValuationDecreaseAmount Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 21 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WBwvObw Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4106009 3 J J D N.v.t.
WBwvObwBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4106014 4 J J D N.v.t.
WBwvObwBwvBwk   > Bijzondere waardevermindering vorderingen (korte termijn) 4106015 5 D N.v.t.
WBwvObwBwvBwe   > Bijzondere waardevermindering effecten (korte termijn) 4106025 5 J J D N.v.t.
WBwvObwBwvBwo   > Bijzondere waardevermindering overige vlottende activa 4106030 5 D N.v.t.
WBwvObwBwvLim   > Liquide middelen 4106045 5 D N.v.t.
WBwvObwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reƫle waarde van vastgoedbeleggingen 4106099 4 C N.v.t.
WBwvGwb Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106200 3 C N.v.t.
WBwvGwbGwb - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106210 4 C N.v.t.
WBwvGwbGwbGwg   > Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in groepsmaatschappijen 4106210.1 5 C N.v.t.
WBwvGwbGwbGwd   > Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere deelnemingen 4106210.2 5 C N.v.t.
WBwvGwbGwbGwt   > Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen 4106210.3 5 C N.v.t.
WBwvGwbGwbGwa   > Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere beleggingen 4106210.4 5 C N.v.t.
WBwvGwbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106299 4 C N.v.t.
WBwvNwb Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106300 3 C N.v.t.
WBwvNwbNwb - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106310 4 C N.v.t.
WBwvNwbNwbGwg   > Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in groepsmaatschappijen 4106310.1 5 C N.v.t.
WBwvNwbNwbGwd   > Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere deelnemingen 4106310.2 5 C N.v.t.
WBwvNwbNwbGwt   > Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen 4106310.3 5 C N.v.t.
WBwvNwbNwbGwa   > Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere beleggingen 4106310.4 5 C N.v.t.
WBwvNwbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106399 4 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 41.2 Wordt: 4100000.2
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
15-02-2021 14:49:06