Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WKol ]

RGS code WKol
Referentienummer 80.6
Omschrijving (kort) Kosten omtrent leefbaarheid
Omschrijving lang Kosten omtrent leefbaarheid

Kenmerken RGS code

Sortering O.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 14 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WKolKol Kosten omtrent leefbaarheid 8060000 3 D Wonen
WKolKolLee - Kosten omtrent leefbaarheid 8060100 4 D Wonen
WKolKolLeeMpo   > Aanpak multiproblematiek en overlast 8060100.1 5 D Wonen
WKolKolLeeKli   > Kleinschalige leefbaarheidsinitiatieven 8060100.2 5 D Wonen
WKolKolLeeInb   > Interventies buitenruimte 8060100.3 5 D Wonen
WKolKolLeeKwp   > Kleinschalige wijkpanden 8060100.4 5 D Wonen
WKolKolLeeWbe   > Wijkbeheer/schoon, heel, veilig 8060100.5 5 D Wonen
WKolKolLeeSal   > Aan leefbaarheid toegerekende salarissen 8060100.6 5 D Wonen
WKolKolLeeSoc   > Aan leefbaarheid toegerekende sociale lasten 8060100.7 5 D Wonen
WKolKolLeePen   > Aan leefbaarheid toegerekende pensioenlasten 8060100.8 5 D Wonen
WKolKolLeeAfs   > Aan leefbaarheid toegerekende afschrijvingen 8060100.9 5 D Wonen
WKolKolLeeObl   > Aan leefbaarheid toegerekende overige bedrijfslasten 8060100.11 5 D Wonen
WKolKolLeeOpl   > Aan leefbaarheid toegerekende overige personeelslasten 8060100.12 5 D Wonen
WKolKolLeeDul   > Dekking uitgaven leefbaarheid 8060100.13 5 D Wonen