Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WKol ]

RGS code WKol
Omschrijving Kosten omtrent leefbaarheid
Referentienummer 80.6

Kenmerken RGS code

Sortering O.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WKolKol Kosten omtrent leefbaarheid 8060000 3 O.P.A D
WKolKolLee - Kosten omtrent leefbaarheid 8060100 4 O.P.A.A D
WKolKolLeeMpo   > Aanpak multiproblematiek en overlast 8060100.1 5 O.P.A.A010 D
WKolKolLeeKli   > Kleinschalige leefbaarheidsinitiatieven 8060100.2 5 O.P.A.A020 D
WKolKolLeeInb   > Interventies buitenruimte 8060100.3 5 O.P.A.A030 D
WKolKolLeeKwp   > Kleinschalige wijkpanden 8060100.4 5 O.P.A.A040 D
WKolKolLeeWbe   > Wijkbeheer/schoon, heel, veilig 8060100.5 5 O.P.A.A050 D
WKolKolLeeSal   > Aan leefbaarheid toegerekende salarissen 8060100.6 5 O.P.A.A060 D
WKolKolLeeSoc   > Aan leefbaarheid toegerekende sociale lasten 8060100.7 5 O.P.A.A070 D
WKolKolLeePen   > Aan leefbaarheid toegerekende pensioenlasten 8060100.8 5 O.P.A.A080 D
WKolKolLeeAfs   > Aan leefbaarheid toegerekende afschrijvingen 8060100.9 5 O.P.A.A090 D
WKolKolLeeObl   > Aan leefbaarheid toegerekende overige bedrijfslasten 8060100.11 5 O.P.A.A100 D
WKolKolLeeOpl   > Aan leefbaarheid toegerekende overige personeelslasten 8060100.12 5 O.P.A.A110 D
WKolKolLeeDul   > Dekking uitgaven leefbaarheid 8060100.13 5 O.P.A.A120 D