Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WKpr ]

RGS code WKpr
Omschrijving Kostprijs van de omzet
Referentienummer 7000000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Kostprijs van de omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Kostprijs van de omzet.

Kenmerken RGS code

Sortering Q
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen 7001000 3 Q.A D
WKprKvgKvg - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland 7001010 4 Q.A.A D
WKprKvgKgi - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland 7001020 4 Q.A.B D
WKprKvgVrv - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 7001030 4 Q.A.C D
WKprKvgPrv - Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen 7001040 4 Q.A.D D
WKprKvp Kosten van personeel 7002000 3 Q.B D
WKprKvpKvp - Kosten van personeel 7002010 4 Q.B.A D
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000 3 Q.C D
WKprKuwKuw - Kosten van uitbesteed werk 7003010 4 Q.C.A D
WKprKuwAek - Andere externe kosten 7003020 4 Q.C.B D
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3 Q.D D
WKprAklTee - Teeltkosten 4301009 4 Q.D010 D
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten 4301010 4 Q.D020 D
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten 4301020 4 Q.D030 D
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest 4301030 4 Q.D040 D
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest 4301040 4 Q.D050 D
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten 4301050 4 Q.D060 D
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten 4301060 4 Q.D070 D
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval 4301070 4 Q.D080 D
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten 4301080 4 Q.D090 D
WKprAklPeg - Potten en grondkosten 4301085 4 Q.D095 D
WKprAklOte - Overige teeltkosten 4301090 4 Q.D100 D
WKprAklGko - Gaskosten 4301100 4 Q.D110 D
WKprAklEkn - Elektrakosten 4301110 4 Q.D120 D
WKprAklWkn - Water kosten 4301115 4 Q.D125 D
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK 4301120 4 Q.D130 D
WKprAklLew - Leasekosten WKK 4301130 4 Q.D140 D
WKprAklVkn - Veilingkosten 4301140 4 Q.D150 D
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten 4301150 4 Q.D160 D
WKprAklPah - Pacht/huur 4301155 4 Q.D165 D
WKprAklTra - Transportkosten 4301160 4 Q.D170 D
WKprAklCtk - Contractteeltkosten 4301190 4 Q.D180 D
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden 4301200 4 Q.D190 D
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten 4301210 4 Q.D200 D
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden 4301230 4 Q.D210 D
WKprAklSod - Sorteerkosten derden 4301220 4 Q.D220 D
WKprAklCkn - Compostkosten 4301170 4 Q.D230 D
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost 4301180 4 Q.D240 D
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3 Q.E D
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek 7101010 4 Q.E010 D
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel 7101020 4 Q.E020 D
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten 7101030 4 Q.E030 D
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond 7101040 4 Q.E040 D
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel 7101050 4 Q.E050 D
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3 Q.F D
WKprAkvVks - Voerkosten 4302010 4 Q.F010 D
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten 4302020 4 Q.F020 D
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten 4302030 4 Q.F030 D
WKprAkvTee - Teeltkosten 4302040 4 Q.F035 D
WKprAkvSkn - Strooiselkosten 4302050 4 Q.F040 D
WKprAkvEne - Energiekosten 4302060 4 Q.F050 D
WKprAkvOve - Overige veekosten 4302070 4 Q.F060 D
WKprAkvMes - Mestafzetkosten 4302080 4 Q.F070 D
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten 4302090 4 Q.F080 D
WKprAkvEie - Eiergeld 4302150 4 Q.F090 D
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten 4302100 4 Q.F100 D
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten 4302110 4 Q.F110 D
WKprAkvBik - Bijproducten kosten 4302130 4 Q.F120 D
WKprAkvVgd - Voergeld 4302120 4 Q.F130 D
WKprAkvAvb - Aankopen vee 4302190 4 Q.F140 D
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien 4302160 4 Q.F150 D
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar 4302170 4 Q.F160 D
WKprAkvMel - Melkgeld 4302180 4 Q.F170 D
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten 4302140 4 Q.F180 D
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3 Q.G D
WKprKraKra - Kosten van rente 7004010 4 Q.G.A D
WKprKraKva - Kosten van afschrijvingen 7004020 4 Q.G.B D
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005000 3 Q.H D
WKprInhInh - Inkoopwaarde handelsgoederen 7005010 4 Q.H.A D
WKprInhVrv - Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 4 Q.H.B D
WKprInhPrv - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen 7005030 4 Q.H.C D
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006000 3 Q.I D
WKprInpInp - Inkoopwaarde productiegoederen 7006010 4 Q.I.A D
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 Q.I.B D
WKprInpPrv - Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 4 Q.I.C D
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 3 Q.J D
WKprLebLeb - Inkoopkortingen en bonussen 7007010 4 Q.J.A D
WKprLebInp - Inkoopprovisie 7007020 4 Q.J.B D
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 3 Q.K D
WKprBtkBed - Betalingskorting debiteuren 7008010 4 Q.K.A D
WKprBtkBec - Betalingskortingen op inkopen 7008020 4 Q.K.B D
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 7009000 3 Q.L D
WKprKitKit - Kostprijs intercompany transacties 7009010 4 Q.L.A D
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 7010000 3 Q.M D
WKprMuoMuo - Mutatie omzetvorderingen 7010010 4 Q.M.A D
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 3 Q.N D
WKprVomVom - Voorraadmutatie 7011010 4 Q.N.A D
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3 Q.O C
WKprPrgPrg - Privé-gebruik goederen 7012010 4 Q.O.A C
WKprPrd Privé-gebruik diensten 7013000 3 Q.P C
WKprPrdPrd - Privé-gebruik diensten 7013010 4 Q.P.A C
WKprGrp Kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200000 3 Q.Q D
WKprGrpGr1 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 7200100 4 Q.Q.A D
WKprGrpGr1Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product A 7200100.1 5 Q.Q.A010 D
WKprGrpGr1Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product B 7200100.2 5 Q.Q.A020 D
WKprGrpGr1Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product C 7200100.3 5 Q.Q.A030 D
WKprGrpGr1Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product D 7200100.4 5 Q.Q.A040 D
WKprGrpGr1Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product E 7200100.5 5 Q.Q.A050 D
WKprGrpGr2 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 7200200 4 Q.Q.B D
WKprGrpGr2Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product A 7200200.1 5 Q.Q.B010 D
WKprGrpGr2Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product B 7200200.2 5 Q.Q.B020 D
WKprGrpGr2Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product C 7200200.3 5 Q.Q.B030 D
WKprGrpGr2Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product D 7200200.4 5 Q.Q.B040 D
WKprGrpGr2Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product E 7200200.5 5 Q.Q.B050 D
WKprGrpGr3 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 7200300 4 Q.Q.C D
WKprGrpGr3Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product A 7200300.1 5 Q.Q.C010 D
WKprGrpGr3Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product B 7200300.2 5 Q.Q.C020 D
WKprGrpGr3Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product C 7200300.3 5 Q.Q.C030 D
WKprGrpGr3Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product D 7200300.4 5 Q.Q.C040 D
WKprGrpGr3Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product E 7200300.5 5 Q.Q.C050 D
WKprGrpGr4 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 7200400 4 Q.Q.D D
WKprGrpGr4Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product A 7200400.1 5 Q.Q.D010 D
WKprGrpGr4Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product B 7200400.2 5 Q.Q.D020 D
WKprGrpGr4Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product C 7200400.3 5 Q.Q.D030 D
WKprGrpGr4Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product D 7200400.4 5 Q.Q.D040 D
WKprGrpGr4Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product E 7200400.5 5 Q.Q.D050 D
WKprGrpGr5 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 7200500 4 Q.Q.E D
WKprGrpGr5Pra   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product A 7200500.1 5 Q.Q.E010 D
WKprGrpGr5Prb   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product B 7200500.2 5 Q.Q.E020 D
WKprGrpGr5Prc   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product C 7200500.3 5 Q.Q.E030 D
WKprGrpGr5Prd   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product D 7200500.4 5 Q.Q.E040 D
WKprGrpGr5Pre   > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product E 7200500.5 5 Q.Q.E050 D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 70. Wordt: 7000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:04:05