Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WNoa ]

RGS code WNoa
Omschrijving Netto resultaat overige activiteiten
Referentienummer 8000000.5

Kenmerken RGS code

Sortering O.N
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WNoaOoa Opbrengsten overige activiteiten 8050000 3 O.N.A C
WNoaOoaOoa - Opbrengsten overige activiteiten 8050100 4 O.N.A.A C
WNoaOoaOoaAop   > Antenne opstelling 8050100.1 5 O.N.A.A010 C
WNoaOoaOoaVve   > VVE 8050100.2 5 O.N.A.A020 C
WNoaOoaOoaZpn   > Zonnepanelen 8050100.3 5 O.N.A.A030 C
WNoaOoaOoaWpp   > Warmtepompen 8050100.4 5 O.N.A.A040 C
WNoaOoaOoaVbw   > Vastrecht bronwarmte 8050100.5 5 O.N.A.A050 C
WNoaOoaOoaWaw   > Opbrengsten warmtewet 8050100.6 5 O.N.A.A060 C
WNoaOoaOoaDer   > Derving opbrengsten overige activiteiten 8050100.7 5 O.N.A.A070 C
WNoaKoa Kosten overige activiteiten 8051000 3 O.N.B D
WNoaKoaKoa - Kosten overige activiteiten 8051100 4 O.N.B.A D
WNoaKoaKoaSal   > Aan overige activiteiten toegerekende salarissen 8051100.1 5 O.N.B.A010 D
WNoaKoaKoaSoc   > Aan overige activiteiten toegerekende sociale lasten 8051100.2 5 O.N.B.A020 D
WNoaKoaKoaPen   > Aan overige activiteiten toegerekende pensioenlasten 8051100.3 5 O.N.B.A030 D
WNoaKoaKoaAfs   > Aan overige activiteiten toegerekende afschrijvingen 8051100.4 5 O.N.B.A040 D
WNoaKoaKoaObl   > Aan overige activiteiten toegerekende overige bedrijfslasten 8051100.5 5 O.N.B.A050 D
WNoaKoaKoaKuw   > Kosten uitbesteed werk overige activiteiten 8051100.6 5 O.N.B.A060 D
WNoaKoaKoaOpl   > Aan overige activiteiten toegerekende overige personeelslasten 8051100.7 5 O.N.B.A070 D
WNoaKoaKoaGpe   > Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8051100.8 5 O.N.B.A080 D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 80.5 Wordt: 8000000.5
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
15-02-2021 14:51:24