Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmz ]

RGS code WOmz
Omschrijving Netto-omzet
Referentienummer 8000000
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Netto omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Omzetrekeningen.

Kenmerken RGS code

Sortering O
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3 O.A C
WOmzNopOlh - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief 8001010 4 O.A010 C
WOmzNopOlv - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief 8001020 4 O.A020 C
WOmzNopOlo - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8001030 4 O.A030 C
WOmzNopOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen 8001040 4 O.A040 C
WOmzNopOlg - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 4 O.A050 C
WOmzNopOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060 4 O.A060 C
WOmzNopOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer) 8001070 4 O.A070 C
WOmzNopOli - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU 8001080 4 O.A080 C
WOmzNopOla - 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8001090 4 O.A090 C
WOmzNopOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 4 O.A100 C
WOmzNopOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 4 O.A110 C
WOmzNopNon - Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8001120 4 O.A120 C
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen 8002000 3 O.B C
WOmzNohOlh - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief 8002010 4 O.B010 C
WOmzNohOlv - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 4 O.B020 C
WOmzNohOlo - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 4 O.B030 C
WOmzNohMai - Margeinkopen 8002035 4 O.B040 D
WOmzNohOmr - Margeverkopen 8002040 4 O.B050 C
WOmzNohOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen 8002050 4 O.B060 C
WOmzNohOlg - 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 8002060 4 O.B070 C
WOmzNohOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 4 O.B080 C
WOmzNohOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer) 8002080 4 O.B090 C
WOmzNohOli - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU 8002090 4 O.B100 C
WOmzNohOla - 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8002100 4 O.B110 C
WOmzNohOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU 8002110 4 O.B120 C
WOmzNohOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 4 O.B130 C
WOmzNohNon - Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8002130 4 O.B140 C
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 3 O.C C
WOmzNodOdh - 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief 8003010 4 O.C010 C
WOmzNodOdl - 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief 8003020 4 O.C020 C
WOmzNodOdo - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 4 O.C030 C
WOmzNodOpd - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 4 O.C040 C
WOmzNodOdg - 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast 8003050 4 O.C050 C
WOmzNodOdv - 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8003060 4 O.C060 C
WOmzNodOdb - 3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer) 8003070 4 O.C070 C
WOmzNodOdi - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU 8003080 4 O.C080 C
WOmzNodOda - 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 4 O.C090 C
WOmzNodOdu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003100 4 O.C100 C
WOmzNodOde - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003110 4 O.C110 C
WOmzNodNon - Netto-omzet uit verleende diensten waarvan overboeking naar andere rubriek 8003120 4 O.C120 C
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3 O.D C
WOmzAolPom - Productieomzet 8007010 4 O.D.A C
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding 8007020 4 O.D.B C
WOmzAolGms - GMO subsidie 8007030 4 O.D.C C
WOmzAolVee - Verkoop elektra 8007040 4 O.D.D C
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 O.D.E C
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten 8007050 4 O.D.F C
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3 O.E C
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie 8008005 4 O.E.A C
WOmzAovOzv - Omzet vee 8008010 4 O.E.B C
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee 8008015 4 O.E.C C
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag 8008020 4 O.E.D C
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 O.E.E C
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 O.E.F C
WOmzNoo Overige netto-omzet 8004000 3 O.F C
WOmzNooNdl - Overige netto-omzet waarvan licenties 8004010 4 O.F.A C
WOmzNooNdy - Opbrengsten uit royalty's 8004020 4 O.F.B C
WOmzNooNdd - Opbrengsten uit dividenden 8004030 4 O.F.C C
WOmzNooOur - Opbrengsten uit rente 8004060 4 O.F.D C
WOmzNooOnw - Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd 8004070 4 O.F.E C
WOmzNooNdo - Opbrengsten uit overige bronnen 8004040 4 O.F.F C
WOmzNooNon - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek 8004050 4 O.F.G C
WOmzNooNtf - Omzet (nog te factureren) 8004080 4 O.F.H C
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 8005000 3 O.G C
WOmzOitOit - Omzet intercompany transacties 8005010 4 O.G.A C
WOmzOitOvg - Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen 8005020 4 O.G.B C
WOmzOitOvm - Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen 8005030 4 O.G.C C
WOmzOitOvd - Omzet verkopen aan andere deelnemingen 8005040 4 O.G.D C
WOmzKeb Kortingen, bonussen en provisies 8006000 3 O.H D
WOmzKebVek - Verleende kortingen 8006010 4 O.H.A D
WOmzKebVekVkp   > Verleende kortingen op geproduceerde goederen 8006010.1 5 O.H.A010 D
WOmzKebVekVkh   > Verleende kortingen op handelsgoederen 8006010.2 5 O.H.A020 D
WOmzKebVekVkd   > Verleende kortingen op diensten 8006010.3 5 O.H.A030 D
WOmzKebVekOkr   > Overige verleende kortingen 8006010.4 5 O.H.A040 D
WOmzKebOmz - Omzetbonificaties 8006020 4 O.H.B D
WOmzKebOmzOog   > Omzetbonificaties op geproduceerde goederen 8006020.1 5 O.H.B010 D
WOmzKebOmzOoh   > Omzetbonificaties op handelsgoederen 8006020.2 5 O.H.B020 D
WOmzKebOmzOod   > Omzetbonificaties op diensten 8006020.3 5 O.H.B030 D
WOmzKebPrv - Provisies 8006030 4 O.H.C D
WOmzKebPrvPvh   > Provisies op verkopen handel 8006030.1 5 O.H.C010 D
WOmzKebPrvPvp   > Provisies op verkopen productie 8006030.2 5 O.H.C020 D
WOmzKebPrvPvd   > Provisies op verkopen dienstverlening 8006030.3 5 O.H.C030 D
WOmzKebPrvOvp   > Overige provisies 8006030.4 5 O.H.C040 D
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3 O.I C
WOmzGrpGr1 - Netto-omzet groep 1 8009100 4 O.I.A C
WOmzGrpGr1Pra   > Netto-omzet groep 1 product A 8009100.1 5 O.I.A010 C
WOmzGrpGr1Prb   > Netto-omzet groep 1 product B 8009100.2 5 O.I.A020 C
WOmzGrpGr1Prc   > Netto-omzet groep 1 product C 8009100.3 5 O.I.A030 C
WOmzGrpGr1Prd   > Netto-omzet groep 1 product D 8009100.4 5 O.I.A040 C
WOmzGrpGr1Pre   > Netto-omzet groep 1 product E 8009100.5 5 O.I.A050 C
WOmzGrpGr2 - Netto-omzet groep 2 8009200 4 O.I.B C
WOmzGrpGr2Pra   > Netto-omzet groep 2 product A 8009200.1 5 O.I.B010 C
WOmzGrpGr2Prb   > Netto-omzet groep 2 product B 8009200.2 5 O.I.B020 C
WOmzGrpGr2Prc   > Netto-omzet groep 2 product C 8009200.3 5 O.I.B030 C
WOmzGrpGr2Prd   > Netto-omzet groep 2 product D 8009200.4 5 O.I.B040 C
WOmzGrpGr2Pre   > Netto-omzet groep 2 product E 8009200.5 5 O.I.B050 C
WOmzGrpGr3 - Netto-omzet groep 3 8009300 4 O.I.C C
WOmzGrpGr3Pra   > Netto-omzet groep 3 product A 8009300.1 5 O.I.C010 C
WOmzGrpGr3Prb   > Netto-omzet groep 3 product B 8009300.2 5 O.I.C020 C
WOmzGrpGr3Prc   > Netto-omzet groep 3 product C 8009300.3 5 O.I.C030 C
WOmzGrpGr3Prd   > Netto-omzet groep 3 product D 8009300.4 5 O.I.C040 C
WOmzGrpGr3Pre   > Netto-omzet groep 3 product E 8009300.5 5 O.I.C050 C
WOmzGrpGr4 - Netto-omzet groep 4 8009400 4 O.I.D C
WOmzGrpGr4Pra   > Netto-omzet groep 4 product A 8009400.1 5 O.I.D010 C
WOmzGrpGr4Prb   > Netto-omzet groep 4 product B 8009400.2 5 O.I.D020 C
WOmzGrpGr4Prc   > Netto-omzet groep 4 product C 8009400.3 5 O.I.D030 C
WOmzGrpGr4Prd   > Netto-omzet groep 4 product D 8009400.4 5 O.I.D040 C
WOmzGrpGr4Pre   > Netto-omzet groep 4 product E 8009400.5 5 O.I.D050 C
WOmzGrpGr5 - Netto-omzet groep 5 8009500 4 O.I.E C
WOmzGrpGr5Pra   > Netto-omzet groep 5 product A 8009500.1 5 O.I.E010 C
WOmzGrpGr5Prb   > Netto-omzet groep 5 product B 8009500.2 5 O.I.E020 C
WOmzGrpGr5Prc   > Netto-omzet groep 5 product C 8009500.3 5 O.I.E030 C
WOmzGrpGr5Prd   > Netto-omzet groep 5 product D 8009500.4 5 O.I.E040 C
WOmzGrpGr5Pre   > Netto-omzet groep 5 product E 8009500.5 5 O.I.E050 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 80. Wordt: 8000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:05:30