Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmzNopOpg ]

RGS code WOmzNopOpg
Rekeningnummer (decimaal) 80120
Referentienummer 8001040
Omschrijving (kort) Omzet privégebruik geproduceerde goederen
Omschrijving lang 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Engels Turnover of goods produced for private use
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet
WOmzNop (80101) Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Zie ook Wiki RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen.
 

Kenmerken RGS code

Sortering O.A040
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Winstaangifte IB Netto omzet fiscaal Via WOmz (80000) Netto-omzet
Productie JaarStatistiek over 2022 Netto omzet Via WOmzNop (80101) Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
BTW aangifte en rondrekening 1d. Privégebruik > Omzet Directe koppeling

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Datum/tijd
Soort mutatie Inhoud Versie/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Wordt: 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Naam uitgebreid was: Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen
Wordt: 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
2019-12-29 15:39:05 29-12-2019 15:39:05