Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmzNopOpg ]

RGS code WOmzNopOpg
Referentienummer 8001040
Omschrijving (kort) 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Omschrijving lang 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Hiërarchie WOmz (80) Netto-omzet
WOmzNop (8001000) Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Zie ook Wiki RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen.
 

Kenmerken RGS code

Sortering O.A040
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetRevenue Netto-omzet Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Wordt: 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Naam uitgebreid was: Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen
Wordt: 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05