Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOvb ]

RGS code WOvb
Omschrijving Overige bedrijfsopbrengsten
Referentienummer 8200000

Kenmerken RGS code

Sortering R
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3 R.A C
WOvbLpdLpd - Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215010 4 R.A.A C
WOvbOrs Subsidiebaten 8207000 3 R.B C
WOvbOrsOel - Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies 8207010 4 R.B.A C
WOvbOrsOre - Ontvangen restituties en subsidies 8207015 4 R.B.B C
WOvbOrsOreOsa   > Ontvangen loonsubsidies 8207020 5 R.B.B010 C
WOvbOrsOreOar   > Ontvangen afdrachtrestituties 8207030 5 R.B.B020 C
WOvbOrsOreEeo   > Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen 8207040 5 R.B.B030 C
WOvbOrsOsu - Overige ontvangen subsidies 8207050 4 R.B.C C
WOvbOrsOsuSro   > Subsidiebaten van rijksoverheden 8207050.1 5 R.B.C010 C
WOvbOrsOsuSov   > Subsidiebaten van overheden 8207050.2 5 R.B.C020 C
WOvbOrsOsuSoo   > Subsidiebaten van overige overheden 8207050.3 5 R.B.C030 C
WOvbOrsOsuSeu   > Subsidiebaten van de Europese Unie 8207050.4 5 R.B.C040 C
WOvbOrsOsuSbd   > Subsidiebaten van bedrijven 8207050.5 5 R.B.C050 C
WOvbOrsOsuSpo   > Subsidiebaten van private organisaties 8207050.6 5 R.B.C060 C
WOvbOrsOsuSop   > Subsidiebaten van overige private organisaties 8207050.7 5 R.B.C070 C
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8214000 3 R.C C
WOvbSpdSpd - Sponsorbijdragen 8214010 4 R.C.A C
WOvbBue Baten en giften uit fondsenwerving 8203000 3 R.D C
WOvbBueCol - Collecten 8203010 4 R.D.A C
WOvbBueDeg - Donaties en giften 8203020 4 R.D.B C
WOvbBueCtb - Contributies 8203030 4 R.D.C C
WOvbBueSpo - Sponsoring 8203040 4 R.D.D C
WOvbBueNal - Nalatenschappen 8203050 4 R.D.E C
WOvbBueEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8203060 4 R.D.F C
WOvbBueVeg - Verkoop goederen 8203070 4 R.D.G C
WOvbBueObu - Overige baten uit fondsenwerving 8203080 4 R.D.H C
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 8204000 3 R.E C
WOvbBugCol - Collecten 8204010 4 R.E.A C
WOvbBugDeg - Donaties en giften 8204020 4 R.E.B C
WOvbBugCtb - Contributies 8204030 4 R.E.C C
WOvbBugSpo - Sponsoring 8204040 4 R.E.D C
WOvbBugNal - Nalatenschappen 8204050 4 R.E.E C
WOvbBugEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8204060 4 R.E.F C
WOvbBugVeg - Verkoop goederen 8204070 4 R.E.G C
WOvbBugObu - Overige baten uit fondsenwerving 8204080 4 R.E.H C
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3 R.F C
WOvbBuaCol - Collecten 8205010 4 R.F.A C
WOvbBuaDeg - Donaties en giften 8205020 4 R.F.B C
WOvbBuaCtb - Contributies 8205030 4 R.F.C C
WOvbBuaSpo - Sponsoring 8205040 4 R.F.D C
WOvbBuaNal - Nalatenschappen 8205050 4 R.F.E C
WOvbBuaEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8205060 4 R.F.F C
WOvbBuaVeg - Verkoop goederen 8205070 4 R.F.G C
WOvbBuaObu - Overige baten uit fondsenwerving 8205080 4 R.F.H C
WOvbHuo Huurontvangsten 8208000 3 R.G C
WOvbHuoHuo - Huurontvangsten 8208010 4 R.G.A C
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3 R.H C
WOvbOpsOps - Opbrengsten servicecontracten 8209010 4 R.H.A C
WOvbCcl College-, cursus-, les- en examengelden 8211000 3 R.I C
WOvbCclCcl - College-, cursus-, les- en examengelden 8211010 4 R.I.A C
WOvbNvv Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210000 3 R.J C
WOvbNvvNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210010 4 R.J.A C
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3 R.K C
WOvbBwiBwi - Baten werk in opdracht van derden 8212010 4 R.K.A C
WOvbOnm Ontvangen managementvergoeding 8201000 3 R.L C
WOvbOnmOnm - Ontvangen managementvergoeding 8201010 4 R.L.A C
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000 3 R.M C
WOvbOdpOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202010 4 R.M.A C
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3 R.N C
WOvbOvoOvo - Overige opbrengsten niet elders genoemd 8213010 4 R.N.A C
WOvbVez Verzekeringsuitkeringen 8206000 3 R.O C
WOvbVezUib - Uitkering bedrijfsschadeverzekering 8206010 4 R.O.A C
WOvbVezOvu - Overige verzekeringsuitkeringen 8206020 4 R.O.B C
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 8207000 3 R.O.C C
WOvbDobEvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 8207010 4 R.O.C010 C
WOvbDobVvo - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 8207020 4 R.O.C020 C
WOvbDobGrv - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 8207030 4 R.O.C030 C
WOvbDobWvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 8207040 4 R.O.C040 C
WOvbDobOac - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 8207050 4 R.O.C050 C
WOvbDobLbh - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 8207060 4 R.O.C060 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 82. Wordt: 8200000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:06:37