Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOvt ]

RGS code WOvt
Omschrijving Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Referentienummer 4500000

Kenmerken RGS code

Sortering X
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3 X.A C
WOvtRofRig - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8401010 4 X.A.A C
WOvtRofRug - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8401020 4 X.A.B C
WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen 8401030 4 X.A.C C
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8401031 4 X.A.D C
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8401032 4 X.A.E C
WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland 8401040 4 X.A.F C
WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland 8401050 4 X.A.G C
WOvtRofRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8401060 4 X.A.H C
WOvtRofRvd - Rentebaten vorderingen op directie 8401070 4 X.A.I C
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen 8401080 4 X.A.J C
WOvtRofDiv - Dividend effecten 8401090 4 X.A.K C
WOvtRofOoe - Opbrengst overige effecten 8401100 4 X.A.L C
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant 8401110 4 X.A.M C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 45. Wordt: 4500000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:00:54