Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOvt ]

RGS code WOvt
Referentienummer 8400000
Omschrijving Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Kenmerken RGS code

Sortering X
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:IncomeReceivablesNoncurrentSecurities Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein rj-i:FinancialIncomeExpenses Financiƫle baten en lasten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 14 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3 J C N.v.t.
WOvtRofRig - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8401010 4 C N.v.t.
WOvtRofRug - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8401020 4 C N.v.t.
WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen 8401030 4 C N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8401031 4 C N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8401032 4 C N.v.t.
WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland 8401040 4 C N.v.t.
WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland 8401050 4 C N.v.t.
WOvtRofRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8401060 4 J C N.v.t.
WOvtRofRvd - Rentebaten vorderingen op directie 8401070 4 J C N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen 8401080 4 J C N.v.t.
WOvtRofDiv - Dividend effecten 8401090 4 J J C N.v.t.
WOvtRofOoe - Opbrengst overige effecten 8401100 4 J J C N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant 8401110 4 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 45. Wordt: 4500000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:00:54
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 4500000. Wordt: 8400000.
Wijziging in versie: 3.3.1
Toelichting mutatie: RGS-nr van 4500000 naar 8400000
22-10-2021 11:41:37