Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WPer ]

RGS code WPer
Referentienummer 4000000
Omschrijving Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Kenmerken RGS code

Sortering S
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpensesBreakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 80 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WPerLes Lonen en salarissen 4001000 3 J J D N.v.t.
WPerLesSld - Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders 4001010 4 D N.v.t.
WPerLesSldPbb   > Periodiek betaalde beloning van een bestuurder 4001010.1 5 D Wonen
WPerLesSldBtb   > Beloningen betaalbaar op termijn van een bestuurder 4001010.2 5 D Wonen
WPerLesSldUbb   > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris 4001010.3 5 D Wonen
WPerLesSldWbb   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een bestuurder 4001010.4 5 D Wonen
WPerLesBvc - Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen 4001020 4 D N.v.t.
WPerLesBvcPbc   > Periodiek betaalde beloning van een commissaris 4001020.1 5 D Wonen
WPerLesBvcBtc   > Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris 4001020.2 5 C Wonen
WPerLesBvcUbc   > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris 4001020.3 5 D Wonen
WPerLesBvcWbc   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris 4001020.4 5 D Wonen
WPerLesBvcKit   > Kosten intern toezicht 4001020.5 5 D N.v.t.
WPerLesTep - Tantièmes en provisie 4001030 4 D N.v.t.
WPerLesLon - Lonen 4001040 4 J J D N.v.t.
WPerLesLonLon   > Lonen 4001040.1 5 D Wonen
WPerLesLonVvg   > Lonen vervanging 4001040.2 5 D Wonen
WPerLesLonCor   > Lonen salariscorrectie 4001040.3 5 D Wonen
WPerLesOwe - Overwerk 4001050 4 D N.v.t.
WPerLesOnr - Onregelmatigheidstoeslag 4001060 4 D N.v.t.
WPerLesVag - Vakantiebijslag 4001070 4 J J D N.v.t.
WPerLesVagVag   > Vakantiebijslag 4001070.1 5 D Wonen
WPerLesVagVld   > Vakantiebijslag uitbetaling verlofdagen 4001070.2 5 D Wonen
WPerLesVagVlu   > Vakantiebijslag restant verlofuren 4001070.3 5 D Wonen
WPerLesVad - Vakantiedagen 4001080 4 J J D N.v.t.
WPerLesGra - Gratificaties 4001090 4 D N.v.t.
WPerLesGraGra   > Gratificaties 4001090.1 5 D Wonen
WPerLesGraJuk   > Jubileumuitkering 4001090.2 5 D Wonen
WPerLesLin - Lonen in natura 4001100 4 J J D N.v.t.
WPerLesTls - Spaarloon 4001110 4 D N.v.t.
WPerLesOnu - Ontslagvergoedingen 4001140 4 D N.v.t.
WPerLesLiv - Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen 4001150 4 D N.v.t.
WPerLesLoo - Loonkostenreductie 4001120 4 J J C N.v.t.
WPerLesOvt - Overige toeslagen 4001130 4 D N.v.t.
WPerLesOlr - Overige lonen en salarissen 4001160 4 J J D N.v.t.
WPerLesOlrOlr   > Overige lonen en salarissen 4001160.1 5 D Wonen
WPerLesOlrWpt   > Overige lonen en salarissen wachtgeld/piket 4001160.2 5 D Wonen
WPerLesOlrSvg   > Overige lonen en salarissen stagevergoeding 4001160.3 5 D Wonen
WPerLesOlrRvc   > Overige lonen en salarissen kosten RVC niet salaris 4001160.4 5 D Wonen
WPerLesOlrNtb   > Overige lonen en salarissen nb/bt 4001160.5 5 D Wonen
WPerLesLks - Loonkostensubsidie (LIV) 4001170 4 J J J C N.v.t.
WPerLesOls - Overige loon(kosten)subsidies 4001180 4 J J J C N.v.t.
WPerLesDle - Doorberekende Lonen en salarissen 4001990 4 J J J C N.v.t.
WPerLesDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling lonen en salarissen 4001999 4 C N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3 J J D N.v.t.
WPerSolPsv - Premies sociale verzekeringen 4002010 4 J J D N.v.t.
WPerSolBiz - Bijdrage ziektekostenverzekering 4002020 4 J J D N.v.t.
WPerSolOpr - Overige premies 4002030 4 D N.v.t.
WPerSolOsf - Overige sociale fondsen 4002040 4 J J D N.v.t.
WPerSolOss - Overige sociale lasten 4002050 4 J J D N.v.t.
WPerSolOssOss   > Overige sociale lasten 4002050.1 5 D Wonen
WPerSolOssLeh   > Overige sociale lasten loonheffing eindheffing 4002050.2 5 D Wonen
WPerSolOssPkg   > Overige sociale lasten premiekortingen 4002050.3 5 D Wonen
WPerSolOssRvl   > Overige sociale lasten restant verlofuren 4002050.4 5 D Wonen
WPerSolOssRvg   > Overige sociale lasten restant vakantiegeld 4002050.5 5 D Wonen
WPerSolOssErd   > Eigen risicodragerschap 4002060 5 D Wonen
WPerSolDsl - Doorberekende sociale lasten 4002990 4 C N.v.t.
WPerSolDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling sociale lasten 4002999 4 C N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3 J J D N.v.t.
WPerPenPen - Pensioenpremies 4003010 4 J J D N.v.t.
WPerPenPenPen   > Pensioenpremies 4003010.1 5 D Wonen
WPerPenPenPpe   > Pensioenpremies PP 4003010.2 5 D Wonen
WPerPenPenOvp   > Pensioenpremies OVP 4003010.3 5 D Wonen
WPerPenAap - Aanvullende pensioenlasten 4003015 4 D N.v.t.
WPerPenAapAap   > Aanvullende pensioenlasten 4003015.1 5 D Wonen
WPerPenAapWex   > Aanvullende pensioenlasten WIA excedent 4003015.2 5 D Wonen
WPerPenAapWpp   > Aanvullende pensioenlasten WIA PP 4003015.3 5 D Wonen
WPerPenDpe - Dotatie pensioenvoorziening directie 4003020 4 D N.v.t.
WPerPenVpv - Vrijval pensioenvoorziening directie 4003030 4 C N.v.t.
WPerPenDvb - Dotatie voorziening backserviceverplichting directie 4003040 4 D N.v.t.
WPerPenVvb - Vrijval voorziening backserviceverplichting directie 4003050 4 C N.v.t.
WPerPenDvl - Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen 4003060 4 D N.v.t.
WPerPenVvl - Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen 4003070 4 C N.v.t.
WPerPenOpe - Overige pensioenlasten 4003080 4 D N.v.t.
WPerPenOpeOpe   > Overige pensioenlasten 4003080.1 5 D Wonen
WPerPenOpeFlw   > Overige pensioenlasten FLOW 4003080.2 5 D Wonen
WPerPenDon - Doorberekende pensioenlasten 4003990 4 C N.v.t.
WPerPenDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003999 4 C N.v.t.
WPerOlu Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 4004008 3 D N.v.t.
WPerOluOlp - Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen 4004009 4 D N.v.t.
WPerOluDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 4 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 40. Wordt: 4000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:59:06