Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WRed ]

RGS code WRed
Referentienummer 8400000
Omschrijving Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies

Kenmerken RGS code

Sortering Z.04
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ShareInResultsParticipatingInterests Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 8410000 3 J J C N.v.t.
WRedAirAwd - Resultaat deelnemingen (dividend) 8410010 4 J J C N.v.t.
WRedAirGrp - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen 8410015 4 J J C N.v.t.
WRedAirGrpGp1   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 1 8410015.1 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp2   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 2 8410015.2 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp3   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 3 8410015.3 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp4   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 4 8410015.4 5 C N.v.t.
WRedAirGrpGp5   > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 5 8410015.5 5 C N.v.t.
WRedAirOvd - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen 8410016 4 J J C N.v.t.
WRedAirDvn - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen 8410020 4 C N.v.t.
WRedAirVvi - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen 8410030 4 D N.v.t.
WRedAirAwb - Aandeel in winst (verlies) bestuurders 8410040 4 C Wonen
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling 8420000 3 C N.v.t.
WRedArvAwd - Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling 8420010 4 C N.v.t.
WRedArvGrp - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling 8420015 4 C N.v.t.
WRedArvOvd - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen - vrijstelling 8420016 4 C N.v.t.
WRedArvDvn - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling 8420020 4 C N.v.t.
WRedArvVvi - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling 8420030 4 D N.v.t.
WRedArvAwb - Aandeel in winst (verlies) bestuurders - vrijstelling 8420040 4 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het ver
Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 84. Wordt: 8400000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:07:15