Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WRev ]

RGS code WRev
Referentienummer 80.1
Omschrijving Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

Kenmerken RGS code

Sortering O.J
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 76 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WRevHuo Huuropbrengsten 8010000 3 C Wonen
WRevHuoHuo - Huuropbrengsten 8010100 4 C Wonen
WRevHuoHuoHur   > Huren 8010100.1 5 C Wonen
WRevHuoHuoLee   > Frictieleegstand 8010100.2 5 C Wonen
WRevHuoHuoAfb   > Afboekingen 8010100.3 5 C Wonen
WRevHuoHuoMvh   > Mutatie voorziening huurdebiteuren 8010100.4 5 C Wonen
WRevHuoHuoLpr   > Leegstand projecten 8010100.5 5 C Wonen
WRevHuoHuoLvk   > Leegstand verkoop 8010100.6 5 C Wonen
WRevHuoHuoHko   > Huurkortingen 8010100.7 5 C Wonen
WRevOsc Opbrengsten servicecontracten 8011000 3 C Wonen
WRevOscOsc - Opbrengsten servicecontracten 8011100 4 C Wonen
WRevOscOscOzd   > Overige zaken, leveringen en diensten 8011100.1 5 C Wonen
WRevOscOscVgd   > Vergoedingsderving (verrekenbaar) 8011100.2 5 C Wonen
WRevOscOscTvh   > Te verrekenen met huurders 8011100.3 5 C Wonen
WRevOscOscZsv   > Overige zaken, service en verbruik (niet verrekenbaar) 8011100.4 5 C Wonen
WRevOscOscZnd   > Vergoedingsderving (niet verrekenbaar) 8011100.5 5 C Wonen
WRevLsc Lasten servicecontracten 8012000 3 D Wonen
WRevLscLsc - Lasten servicecontracten 8012100 4 D Wonen
WRevLscLscLld   > Lasten leveringen en diensten 8012100.1 5 D Wonen
WRevLscLscLwl   > Lasten warmtelevering 8012100.2 5 D Wonen
WRevLscLscLoz   > Lasten overige zaken (niet verrekenbaar) 8012100.3 5 D Wonen
WRevLscLscAsc   > Afgerekende service en stookkosten 8012100.4 5 D Wonen
WRevLscLscLos   > Lasten overige servicekosten 8012100.5 5 D Wonen
WRevOhb Overheidsbijdragen 8013000 3 C Wonen
WRevOhbOhb - Overheidsbijdragen 8013100 4 C Wonen
WRevLvb Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014000 3 D Wonen
WRevLvbLvb - Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100 4 D Wonen
WRevLvbLvbSal   > Toegerekende kosten salarissen 8014100.1 5 D Wonen
WRevLvbLvbSoc   > Toegerekende kosten sociale lasten 8014100.2 5 D Wonen
WRevLvbLvbPen   > Toegerekende kosten pensioenlasten 8014100.3 5 D Wonen
WRevLvbLvbAfs   > Toegerekende kosten afschrijvingen 8014100.4 5 D Wonen
WRevLvbLvbObl   > Toegerekende kosten overige bedrijfslasten 8014100.5 5 D Wonen
WRevLvbLvbOpl   > Toegerekende kosten overige personeelslasten 8014100.6 5 D Wonen
WRevLvbLvbAhc   > Administratiekosten huurcontract 8014100.7 5 D Wonen
WRevLvbLvbAsk   > Administratiekosten servicekosten 8014100.8 5 D Wonen
WRevLvbLvbOve   > Lasten Verhuur en Beheeractiviteiten overig 8014100.9 5 D Wonen
WRevLoa Lasten onderhoudsactiviteiten 8015000 3 D Wonen
WRevLoaLoa - Lasten onderhoudsactiviteiten 8015100 4 D Wonen
WRevLoaLoaCal   > Calamiteiten 8015100.1 5 D Wonen
WRevLoaLoaPmo   > Planmatig onderhoud 8015100.2 5 D Wonen
WRevLoaLoaOvu   > Mutatieonderhoud verhuur (technisch noodzakelijk) 8015100.3 5 D Wonen
WRevLoaLoaOve   > Mutatieonderhoud verhuur (extra) 8015100.4 5 D Wonen
WRevLoaLoaOvt   > Mutatieonderhoud verkoop (technisch noodzakelijk) 8015100.5 5 D Wonen
WRevLoaLoaRpo   > Reparatieonderhoud 8015100.6 5 D Wonen
WRevLoaLoaAro   > Afkoop reparatieonderhoud 8015100.7 5 D Wonen
WRevLoaLoaCto   > Contractonderhoud 8015100.8 5 D Wonen
WRevLoaLoaObv   > Onderhoudsbijdrage VVE's 8015100.9 5 D Wonen
WRevLoaLoaVio   > Vandalisme/inbraak onderhoud 8015100.10 5 D Wonen
WRevLoaLoaOvr   > Opstalverzekering eigen risico 8015100.11 5 D Wonen
WRevLoaLoaRen   > Renovatie 8015100.12 5 D Wonen
WRevLoaLoaOoh   > Overig onderhoud 8015100.13 5 D Wonen
WRevLoaLoaSal   > Toegerekende kosten salarissen 8015100.14 5 D Wonen
WRevLoaLoaSoc   > Toegerekende kosten sociale lasten 8015100.15 5 D Wonen
WRevLoaLoaPen   > Toegerekende kosten pensioenlasten 8015100.16 5 D Wonen
WRevLoaLoaOpk   > Toerekening organisatiekosten overige personeelslasten 8015100.29 5 D Wonen
WRevLoaLoaAfs   > Toegerekende kosten afschrijvingen 8015100.17 5 D Wonen
WRevLoaLoaObk   > Toegerekende kosten overige bedrijfslasten 8015100.18 5 D Wonen
WRevLoaLoaPop   > Planmatig onderhoud overboeking naar projecten 8015100.19 5 D Wonen
WRevLoaLoaDui   > Dekking uren indirect 8015100.20 5 D Wonen
WRevLoaLoaDue   > Dekking uren eigen dienst 8015100.21 5 D Wonen
WRevLoaLoaDup   > Dekking uren planmatig en contractonderhoud 8015100.22 5 D Wonen
WRevLoaLoaDum   > Dekking magazijnkosten 8015100.23 5 D Wonen
WRevLoaLoaDua   > Dekking afval 8015100.24 5 D Wonen
WRevLoaLoaDuk   > Dekking klein materiaal 8015100.25 5 D Wonen
WRevLoaLoaPvm   > Voorraadprijsverschillen materiaal 8015100.26 5 D Wonen
WRevLoaLoaKso   > Kosten serviceabonnement onderhoud 8015100.27 5 D Wonen
WRevLoaLoaOso   > Opbrengsten serviceabonnement onderhoud 8015100.28 5 C Wonen
WRevOol Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016000 3 D Wonen
WRevOolOol - Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016100 4 D Wonen
WRevOolOolBel   > Belastingen 8016100.1 5 D Wonen
WRevOolOolVez   > Verzekeringen 8016100.2 5 D Wonen
WRevOolOolVhf   > Verhuurdersheffing 8016100.3 5 D Wonen
WRevOolOolCon   > Contributies 8016100.6 5 D Wonen
WRevOolOolBiv   > Aandeel in vereniging van eigenaren 8016100.7 5 D Wonen
WRevOolOolErp   > Erfpacht 8016100.8 5 D Wonen
WRevOolOolOdl   > Diverse directe exploitatielasten 8016100.9 5 D Wonen