Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WRev ]

RGS code WRev
Omschrijving Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille
Referentienummer 80.1

Kenmerken RGS code

Sortering O.J
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WRevHuo Huuropbrengsten 8010000 3 O.J.A C
WRevHuoHuo - Huuropbrengsten 8010100 4 O.J.A.A C
WRevHuoHuoHur   > Huren 8010100.1 5 O.J.A.A010 C
WRevHuoHuoLee   > Frictieleegstand 8010100.2 5 O.J.A.A020 C
WRevHuoHuoAfb   > Afboekingen 8010100.3 5 O.J.A.A030 C
WRevHuoHuoMvh   > Mutatie voorziening huurdebiteuren 8010100.4 5 O.J.A.A040 C
WRevHuoHuoLpr   > Leegstand projecten 8010100.5 5 O.J.A.A050 C
WRevHuoHuoLvk   > Leegstand verkoop 8010100.6 5 O.J.A.A060 C
WRevHuoHuoHko   > Huurkortingen 8010100.7 5 O.J.A.A070 C
WRevOsc Opbrengsten servicecontracten 8011000 3 O.J.B C
WRevOscOsc - Opbrengsten servicecontracten 8011100 4 O.J.B.A C
WRevOscOscOzd   > Overige zaken, leveringen en diensten 8011100.1 5 O.J.B.A010 C
WRevOscOscVgd   > Vergoedingsderving (verrekenbaar) 8011100.2 5 O.J.B.A020 C
WRevOscOscTvh   > Te verrekenen met huurders 8011100.3 5 O.J.B.A030 C
WRevOscOscZsv   > Overige zaken, service en verbruik (niet verrekenbaar) 8011100.4 5 O.J.B.A040 C
WRevOscOscZnd   > Vergoedingsderving (niet verrekenbaar) 8011100.5 5 O.J.B.A050 C
WRevLsc Lasten servicecontracten 8012000 3 O.J.C D
WRevLscLsc - Lasten servicecontracten 8012100 4 O.J.C.A D
WRevLscLscLld   > Lasten leveringen en diensten 8012100.1 5 O.J.C.A010 D
WRevLscLscLwl   > Lasten warmtelevering 8012100.2 5 O.J.C.A020 D
WRevLscLscLoz   > Lasten overige zaken (niet verrekenbaar) 8012100.3 5 O.J.C.A030 D
WRevLscLscAsc   > Afgerekende service en stookkosten 8012100.4 5 O.J.C.A040 D
WRevOhb Overheidsbijdragen 8013000 3 O.J.D C
WRevOhbOhb - Overheidsbijdragen 8013100 4 O.J.D.A C
WRevLvb Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014000 3 O.J.E D
WRevLvbLvb - Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100 4 O.J.E.A D
WRevLvbLvbSal   > Toegerekende kosten salarissen 8014100.1 5 O.J.E.A010 D
WRevLvbLvbSoc   > Toegerekende kosten sociale lasten 8014100.2 5 O.J.E.A020 D
WRevLvbLvbPen   > Toegerekende kosten pensioenlasten 8014100.3 5 O.J.E.A030 D
WRevLvbLvbAfs   > Toegerekende kosten afschrijvingen 8014100.4 5 O.J.E.A040 D
WRevLvbLvbObl   > Toegerekende kosten overige bedrijfslasten 8014100.5 5 O.J.E.A050 D
WRevLvbLvbOpl   > Toegerekende kosten overige personeelslasten 8014100.6 5 O.J.E.A060 D
WRevLvbLvbAhc   > Administratiekosten huurcontract 8014100.7 5 O.J.E.A070 D
WRevLvbLvbAsk   > Administratiekosten servicekosten 8014100.8 5 O.J.E.A080 D
WRevLoa Lasten onderhoudsactiviteiten 8015000 3 O.J.F D
WRevLoaLoa - Lasten onderhoudsactiviteiten 8015100 4 O.J.F.A D
WRevLoaLoaCal   > Calamiteiten 8015100.1 5 O.J.F.A010 D
WRevLoaLoaPmo   > Planmatig onderhoud 8015100.2 5 O.J.F.A020 D
WRevLoaLoaOvu   > Mutatieonderhoud verhuur (technisch noodzakelijk) 8015100.3 5 O.J.F.A030 D
WRevLoaLoaOve   > Mutatieonderhoud verhuur (extra) 8015100.4 5 O.J.F.A040 D
WRevLoaLoaOvt   > Mutatieonderhoud verkoop (technisch noodzakelijk) 8015100.5 5 O.J.F.A050 D
WRevLoaLoaRpo   > Reparatieonderhoud 8015100.6 5 O.J.F.A060 D
WRevLoaLoaAro   > Afkoop reparatieonderhoud 8015100.7 5 O.J.F.A070 D
WRevLoaLoaCto   > Contractonderhoud 8015100.8 5 O.J.F.A080 D
WRevLoaLoaObv   > Onderhoudsbijdrage VVE's 8015100.9 5 O.J.F.A090 D
WRevLoaLoaVio   > Vandalisme/inbraak onderhoud 8015100.10 5 O.J.F.A100 D
WRevLoaLoaOvr   > Opstalverzekering eigen risico 8015100.11 5 O.J.F.A110 D
WRevLoaLoaRen   > Renovatie 8015100.12 5 O.J.F.A120 D
WRevLoaLoaOoh   > Overig onderhoud 8015100.13 5 O.J.F.A130 D
WRevLoaLoaSal   > Toegerekende kosten salarissen 8015100.14 5 O.J.F.A140 D
WRevLoaLoaSoc   > Toegerekende kosten sociale lasten 8015100.15 5 O.J.F.A150 D
WRevLoaLoaPen   > Toegerekende kosten pensioenlasten 8015100.16 5 O.J.F.A160 D
WRevLoaLoaAfs   > Toegerekende kosten afschrijvingen 8015100.17 5 O.J.F.A170 D
WRevLoaLoaObk   > Toegerekende kosten overige bedrijfslasten 8015100.18 5 O.J.F.A180 D
WRevLoaLoaPop   > Planmatig onderhoud overboeking naar projecten 8015100.19 5 O.J.F.A190 D
WRevLoaLoaDui   > Dekking uren indirect 8015100.20 5 O.J.F.A200 D
WRevLoaLoaDue   > Dekking uren eigen dienst 8015100.21 5 O.J.F.A210 D
WRevLoaLoaDup   > Dekking uren planmatig en contractonderhoud 8015100.22 5 O.J.F.A220 D
WRevLoaLoaDum   > Dekking magazijnkosten 8015100.23 5 O.J.F.A230 D
WRevLoaLoaDua   > Dekking afval 8015100.24 5 O.J.F.A240 D
WRevLoaLoaDuk   > Dekking klein materiaal 8015100.25 5 O.J.F.A250 D
WRevLoaLoaPvm   > Voorraadprijsverschillen materiaal 8015100.26 5 O.J.F.A260 D
WRevLoaLoaKso   > Kosten serviceabonnement onderhoud 8015100.27 5 O.J.F.A270 D
WRevLoaLoaOso   > Opbrengsten serviceabonnement onderhoud 8015100.28 5 O.J.F.A280 C
WRevOol Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016000 3 O.J.G D
WRevOolOol - Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016100 4 O.J.G.A D
WRevOolOolBel   > Belastingen 8016100.1 5 O.J.G.A010 D
WRevOolOolVez   > Verzekeringen 8016100.2 5 O.J.G.A020 D
WRevOolOolVhf   > Verhuurdersheffing 8016100.3 5 O.J.G.A030 D
WRevOolOolShf   > Saneringsheffing 8016100.4 5 O.J.G.A040 D
WRevOolOolBhf   > Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 8016100.5 5 O.J.G.A050 D
WRevOolOolCon   > Contributies 8016100.6 5 O.J.G.A060 D
WRevOolOolBiv   > Aandeel in vereniging van eigenaren 8016100.7 5 O.J.G.A070 D
WRevOolOolErp   > Erfpacht 8016100.8 5 O.J.G.A080 D
WRevOolOolOdl   > Diverse directe exploitatielasten 8016100.9 5 O.J.G.A090 D