Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WRgr ]

RGS code WRgr
Omschrijving Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Referentienummer 80.3

Kenmerken RGS code

Sortering O.L
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WRgrOvp Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030000 3 O.L.A C
WRgrOvpOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030100 4 O.L.A.A C
WRgrTok Toegerekende organisatiekosten 8031000 3 O.L.B D
WRgrTokTok - Toegerekende organisatiekosten 8031100 4 O.L.B.A D
WRgrTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen 8031100.1 5 O.L.B.A010 D
WRgrTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten 8031100.2 5 O.L.B.A020 D
WRgrTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten 8031100.3 5 O.L.B.A030 D
WRgrTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen 8031100.4 5 O.L.B.A040 D
WRgrTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten 8031100.5 5 O.L.B.A050 D
WRgrTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8031100.6 5 O.L.B.A060 D
WRgrRvb Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032000 3 O.L.C D
WRgrRvbLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032100 4 O.L.C.A D
WRgrDkv Directe kosten inzake verkoop vastgoedportefeuille 8033000 3 O.L.D D
WRgrDkvVkk - Verkoopkosten 8033100 4 O.L.D.A D
WRgrDkvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen 8033200 4 O.L.D.B D
WRgrDkvMaf - Meerwaarde afdracht 8033300 4 O.L.D.C D