Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WRvi ]

RGS code WRvi
Omschrijving Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Referentienummer 80.2

Kenmerken RGS code

Sortering O.K
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WRviOvo Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020000 3 O.K.A C
WRviOvoOvo - Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020100 4 O.K.A.A C
WRviUvv Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021000 3 O.K.B D
WRviUvvUvv - Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021100 4 O.K.B.A D
WRviUvvUvvKuw   > Kosten uitbesteed werk verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021100.1 5 O.K.B.A050 D
WRviTok Toegerekende organisatiekosten 8022000 3 O.K.C D
WRviTokTok - Toegerekende organisatiekosten 8022100 4 O.K.C.A D
WRviTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen 8022100.1 5 O.K.C.A010 D
WRviTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten 8022100.2 5 O.K.C.A020 D
WRviTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten 8022100.3 5 O.K.C.A030 D
WRviTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen 8022100.4 5 O.K.C.A040 D
WRviTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten 8022100.5 5 O.K.C.A050 D
WRviTokTokGpr   > Geactiveerde productie Vastgoed in ontwikkeling 8022100.6 5 O.K.C.A060 D
WRviTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8022100.7 5 O.K.C.A070 D
WRviTfk Toegerekende financieringskosten 8023000 3 O.K.D D
WRviTfkTfk - Toegerekende financieringskosten 8023100 4 O.K.D.A D