Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WVhe ]

RGS code WVhe
Referentienummer 4600000
Omschrijving Vrijval herwaarderingsreserve

Kenmerken RGS code

Sortering Y
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:RevaluationReserveRelease Vrijval uit herwaarderingsreserve
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WVheVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301000 3 J C N.v.t.
WVheVuhVuh - Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301010 4 J C N.v.t.
WVheVei Vrijval egalisatierekening IPR 8302000 3 C Wonen
WVheVeiVei - Vrijval egalisatierekening IPR 8302010 4 C Wonen
WVheVoe Vrijval overige egalisatierekeningen 8303000 3 C Wonen
WVheVoeVoe - Vrijval overige egalisatierekeningen 8303010 4 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 46. Wordt: 4600000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:01:48