Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WWfa ]

RGS code WWfa
Omschrijving Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Referentienummer 4700000

Kenmerken RGS code

Sortering Z
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3 Z.01 D
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405004 4 Z.01.A D
WWfaBwvFvaDgr   > Waardeveranderingen groepsmaatschappijen 8405005 5 Z.01.A010 D
WWfaBwvFvaDee   > Deelnemingen 8405010 5 Z.01.A020 D
WWfaBwvFvaLvo   > Langlopende vorderingen op deelnemingen 8405020 5 Z.01.A030 D
WWfaBwvFvaRcm   > Rekening-courant met deelnemingen 8405030 5 Z.01.A040 D
WWfaBwvFvaOvm   > Overige vorderingen 8405040 5 Z.01.A050 D
WWfaBwvFvaRca   > Rekening-courant aandeelhouder 8405060 5 Z.01.A060 D
WWfaBwvFvaRcd   > Rekening-courant directie 8405070 5 Z.01.A070 D
WWfaBwvWse - Bijzondere waardestijgingen van effecten 8405080 4 Z.01.A075 C
WWfaBwvOef - Bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405050 4 Z.01.A080 D
WWfaBwvTwf - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405100 4 Z.01.A090 C
WWfaBwvTwe - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405110 4 Z.01.A100 C
WWfaBwvOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille VOV 8405120 4 Z.01.A110 C
WWfaBwvTok - Toegerekende organisatiekosten VOV 8405130 4 Z.01.A120 D
WWfaBwvTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen VOV 8405130.1 5 Z.01.A121 D
WWfaBwvTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten VOV 8405130.2 5 Z.01.A122 D
WWfaBwvTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten VOV 8405130.3 5 Z.01.A123 D
WWfaBwvTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen VOV 8405130.4 5 Z.01.A124 D
WWfaBwvTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten VOV 8405130.5 5 Z.01.A125 D
WWfaBwvTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten VOV 8405130.6 5 Z.01.A126 D
WWfaBwvLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille VOV 8405131 4 Z.01.A130 D
WWfaBwvVvk - Verkoopkosten VOV 8405132 4 Z.01.A140 D
WWfaBwvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen VOV 8405133 4 Z.01.A150 D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 47. Wordt: 4700000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:02:21