Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WWiv ]

RGS code WWiv
Referentienummer 8100000
Omschrijving Wijziging voorraden

Kenmerken RGS code

Sortering P
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 15 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WWivWgp Wijziging in voorraden gereed product 8101000 3 J J J C N.v.t.
WWivWgpWgp - Wijziging in vooraden gereed product 8101010 4 J J J C N.v.t.
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 8102000 3 J J J C N.v.t.
WWivWowWow - Wijziging in vooraden onderhanden werk 8102010 4 J J J C N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3 J J J C N.v.t.
WWivWopWop - Wijziging in onderhanden projecten 8103010 4 J J J C N.v.t.
WWivGpv Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8104000 3 J J J J C N.v.t.
WWivGpvGpe - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8104010 4 J J J J C N.v.t.
WWivGpvPge - Privé gebruik eigen bedrijf 8104020 4 C N.v.t.
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3 C Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 8110010 4 C Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 8110020 4 C Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 C Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3 D Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 D Agrarisch

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 81. Wordt: 8100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:06:02