Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WWvi ]

RGS code WWvi
Referentienummer 4103000
Omschrijving Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Kenmerken RGS code

Sortering U
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:DepreciationAmortisationAndDecreaseInValueAssets Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 12 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WWviWvi Waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103001 3 J J J J D N.v.t.
WWviWviBwi - Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa 4103200 4 J J J J D N.v.t.
WWviWviTbi - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa 4103210 4 C N.v.t.
WWviWviDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 4 C N.v.t.
WWviWvm Waardeveranderingen van materiële vaste activa 4104000 3 J J J J D N.v.t.
WWviWvmBwm - Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa 4104200 4 J J J J D N.v.t.
WWviWvmTbm - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa 4104210 4 C N.v.t.
WWviWvmDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 4 C N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3 D N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen 4105505 4 D N.v.t.
WWviWvbTbw - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen 4105515 4 C N.v.t.
WWviWvbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105599 4 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam uitgebreid was: Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Wordt: Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 41.1 Wordt: 4103000.0
Wijziging in versie: 3.3.1
Toelichting mutatie: RGS nr van 41.1 naar 4103000
10-12-2021 11:28:58