Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WWvv ]

RGS code WWvv
Referentienummer 80.4
Omschrijving Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Kenmerken RGS code

Sortering O.M
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 23 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WWvvOwv Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 8040000 3 C Wonen
WWvvOwvOwv - Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 8040100 4 C Wonen
WWvvOwvOwvKgp   > Kosten afboeking gestaakte projecten 8040100.1 5 D Wonen
WWvvOwvOwvOvp   > Overige projectkosten 8040100.2 5 D Wonen
WWvvOwvOwvDvn   > Dotatie voorziening nieuwbouw 8040100.3 5 D Wonen
WWvvOwvOwvVvn   > Vrijval voorziening nieuwbouw 8040100.4 5 C Wonen
WWvvOwvOwvDvr   > Dotatie voorziening renovatie 8040100.5 5 D Wonen
WWvvOwvOwvVvr   > Vrijval voorziening renovatie 8040100.6 5 C Wonen
WWvvOwvOwvDvg   > Dotatie voorziening grondposities 8040100.7 5 D Wonen
WWvvOwvOwvVvg   > Vrijval voorziening grondposities 8040100.8 5 C Wonen
WWvvOwvTok - Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur 8040200 4 D Wonen
WWvvOwvTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen 8022100.1 5 D Wonen
WWvvOwvTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten 8022100.2 5 D Wonen
WWvvOwvTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten 8022100.3 5 D Wonen
WWvvOwvTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen 8022100.4 5 D Wonen
WWvvOwvTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten 8022100.5 5 D Wonen
WWvvOwvTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8022100.7 5 D Wonen
WWvvNwp Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 8041000 3 C Wonen
WWvvNwpNwp - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 8041100 4 C Wonen
WWvvNwv Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 8042000 3 C Wonen
WWvvNwvNwv - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 8042100 4 C Wonen
WWvvNwb Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 8043000 3 C Wonen
WWvvNwbNwb - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 8043100 4 C Wonen