Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en BTW in de boekhouding

RGS en BTW verlegd binnenland en buitenland boeken

In plaats van de leverancier die BTW in rekening brengt wordt dan, onder voorwaarden, de BTW verlegd naar de afnemer. Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland. De Belastingdienst noemt onder andere: zakendoen met het buitenland, onderaanneming en personeel uitlenen in de sectoren bouw, scheepsbouw, schoonmaakbedrijven en hoveniers.  

Zie website Belastingdienst

BINNENLAND

Afzender
BTW verlegd toepassen op een (uitgaande) factuur is eenvoudig. De Belastingdienst meldt hierover het volgende op haar website: “Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd'. Daarnaast vermeldt u het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Het btw-identificatienummer is het nummer met 'NL' ervoor. Op de factuur vermeldt u de vergoeding per btw-tarief.”.
Zie Wiki UBL Binnenlandse BTW, BTW-verlegd.

Stel dat een onderaannemer werkzaamheden heeft uitgevoerd voor een hoofdaannemer voor 1.000 euro, waarbij de BTW is verlegd. 

De boeking door de onderaannemer op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.000,00  
WOmzNodOdg (80520)  Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast   1.000,00

Ontvanger
Als ontvanger wordt de BTW-verlegd meestal via een inkoopfactuur geboekt.
Stel we hebben een facuur van 1.000 euro van een onderaannemer voor uitgevoerde werkzaamheden voor een project.
Er is sprake van BTW-verlegd. De hoofdaannemer die onderstaande factuur boekt hanteert 21% BTW. Deze BTW (210 euro) is een schuld (BTW verlegd, rubriek 2a van de BTW-aangifte) en mag door de hoofdaannemer direct verrekend worden via de voorheffing 

De boeking door de hoofdaannemer op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprKuwKuw (70153) Kosten van uitbesteed werk 1.000,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   1.000,00
BSchBepBlw (16210)  

Omzetbelasting verlegd      210,00

BVorVbkTvo (13305)    Terug te vorderen omzetbelasting (rubriek 5b OB)   210,00  

Geen BTW verrekenen
Stel dat de hoofdaannemer de BTW zelf niet mag verrekenen, omdat deze bij bijvoorbeeld vrijgestelde diensten levert, dan wordt de 210,00 euro niet geboekt als 'Terug te vorden omzetbelasting", maar ook als "Kosten uitbesteed werk". De hoofdaannemer draagt dan de BTW af aan de Belastingdienst.  

BUITENLAND 

De Belastingdienst meldt onder andere het volgende: 
"Als u diensten afneemt van of levert aan buitenlandse ondernemers, kunt u te maken krijgen met verlegging van btw. De afnemer betaalt dan de btw in eigen land. De verleggingsregeling kan gelden als u diensten levert aan, of afneemt van ondernemers uit andere EU-landen. De verleggingsregeling kan ook gelden als u diensten afneemt van ondernemers uit niet-EU-landen". 

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen:

 1. Btw berekenen bij goederen of diensten leveren aan afnemers in andere EU-landen
  Hierover meldt de Belastingdienst:
  "Werkt u voor een particulier? In de meeste gevallen is dan de dienst belast in Nederland en brengt u dus Nederlandse btw in rekening. Met een 'particulier' bedoelen we in dit geval een klant die geen btw-identificatienummer heeft". 

  "Is uw klant een ondernemer? Dan geldt vaak: de levering of dienst is belast in het land van de afnemer, waarbij die afnemer zelf de btw berekent en betaalt in zijn eigen land. We noemen dit intracommunautaire leveringen. Met 'ondernemer' bedoelen we hier ook een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft".

  Particulier

  Afnemer is particulier: zeg maar partij zonder BTW-nummer.
  Hiervoor verwijzen we naar "RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)".

  Ondernemer

  Afnemer is ondernemer: zeg maar partij met BTW-nummer:

  Levert u goederen aan ondernemers in andere EU-landen? Dan past u meestal het 0%-tarief toe op de factuur.

  Levert u diensten aan ondernemers? Dan verlegt u de btw vaak naar uw klant. In dit geval wordt een factuur gezonden met de tekst "BTW verlegd".

  Bij zowel de levering van goederen als diensten wordt de btw dan aangegeven door de afnemer.
  Dit is de intracommunautaire verwerving die hierna aan de orde komt (Btw berekenen als u goederen of diensten afneemt uit andere EU-landen).
   
  Ook wordt op de factuur het BTW-nummer van zowel de leverancier als de afnemer vermeld.
  Zie Wiki UBL EU, ICP (intracommunautaire prestaties).

  Stel een dienstverlener stuur een factuur van 1.000 euro aan een ondernemer in België. Op de factuur staat "BTW verlegd" en de BTW-nummers van beide partijen. 

  De boeking door de dienstverlener op basis van RGS-codes luidt dan:

  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.000,00  
  WOmzNodOdi (80535)  Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU   1.000,00


 2. Btw berekenen als u goederen of diensten afneemt uit andere EU-landen
  Hierover meldt de Belastingdienst:
  "Koopt u goederen of diensten uit een ander EU-land? Als de goederen in Nederland worden afgeleverd, krijgt u in de meeste gevallen een factuur met 0% btw. In Nederland moet u vervolgens voor deze aankoop btw betalen. We noemen dat een intracommunautaire verwerving. Bij diensten uit andere EU-landen staat op de factuur 'btw verlegd'".

  "Doet u geen btw-aangifte omdat u bijvoorbeeld uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht of omdat u een rechtspersoon bent en geen ondernemer?" Dit hebben we vooralsnog niet verder uitgewerkt. 

  Onderstaand is van toepassing als de afnemer btw-aangifte doet (in Nederland):
  "U geeft het totaal aan geleverde goederen en diensten aan in uw btw-aangifte. Dat doet u bij rubriek 4b. U berekent zelf de btw die u hierover in Nederland moet betalen. Controleer welk tarief van toepassing is. De btw kunt u in uw btw-aangifte weer aftrekken als voorbelasting, voor zover u de goederen of diensten gebruikt voor belaste omzet. Dat doet u bij rubriek 5b. Dan betaalt u per saldo dus niets". 

  Stel een dienstverlener uit België stuur een factuur van 1.000 euro aan een ondernemer in Nederland. Op de factuur staat "BTW verlegd" en de BTW-nummers van beide partijen. 

  De boeking door de ondernemer in Nederland op basis van RGS-codes luidt dan:

  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  WKprKuwKuw (70153) Kosten van uitbesteed werk 1.000,00  
  BSchCreHac (16011) Crediteuren   1.000,00
  BSchBepBtw (16201)  

  Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
  (rubriek 4b OB) 
       210,00

  BVorVbkTvo (13305)   Terug te vorderen omzetbelasting (rubriek 5b OB)   210,00  
   

 3. Btw berekenen bij diensten naar en vanuit landen buiten de EU
  Hierover meldt de Belastingdienst:
  "Levert u diensten aan afnemers buiten de EU of neemt u diensten af van leveranciers buiten de EU? Dan is het voor u van belang om te weten of de dienst in Nederland of in het andere land belast is voor de btw. Bent u Nederlandse ondernemer en levert u diensten in het buitenland, of neemt u diensten af uit het buitenland? Dan is het soms lastig te bepalen wat u met de btw moet doen. Gebruik hiervoor het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?".

  Wij hebben niet alle mogelijke scenario's uitgewerkt als het gaat om diensten naar en vanuit landen buiten de EU.

  Stel dat de BTW is verlegd naar de afnemer in Nederland. 
  Dan hebben we een zelfde boekingsvoorbeeld als hiervoor genoemd voor de afnemer die leveringen/diensten afneemt binnen de EU. 
  Alleen de rekening "BTW leveringen/diensten uit landen binnen EU (rubriek 4b OB)" wordt dan vervangen door:
  "Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU (rubriek 4a OB)".

Verwijzingen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.