Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > RGS brugstaat

RGS vaste activastaat

De RGS vaste activastaat is een aanvulling op de RGS Brugstaat en bedoeld om gegevens van de immateriële- en materiële vaste vanuit de boekhouding in een uniform formaat aan te leveren aan andere toepassingen. Denk aan de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening en kredietrapportage.

Gegevens als restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de hand overgenomen in bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding. Dat betekent geen gegevens meer handmatig overnemen.

De vaste activa kan beschouwd worden als een subadministratie van het grootboek. Daarmee is er een relatie met de corresponderende  RGS codes voor vaste activa, afschrijvingen en andere daarmee samenhangde rekeningen, zoals een herinvesteringsreserve en een herwaarderingsreserve.

De uitrol van de RGS vaste activastaat is afhankelijk van de adoptie daarvan in de keten ‘boekhouden > rapportages’.

Uitgebreide documentatie van de RGS vaste activastaat is te vinden op de website STIPAC.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.