Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Vraagposten

Een rekening "Vraagposten" wordt ingezet om tijdelijk een mutatie op te boeken, waarvan nog niet direct duidelijk is op welke (grootboek)rekening deze mutatie betrekking heeft. Dit kan zowel door een boekhouder van een onderneming zelf als door een administratiekantoor. Van het grootste belang is dat een rekening "Vraagposten" geen openstaande mutaties meer bevat als een (tussentijdse) rapportage opgesteld wordt. Goede rapportagesoftware controleert op dat laatste.

Nadere toelichting:

Als sprake is van een aanzienlijk aantal vraagposten, zoals bij een administratiekantoor dat tientallen of honderden administraties voert, kan de inzet van aparte software voor het afhandelen van vraagposten uitkomst bieden.

RGS in de praktijk over [ Vraagposten ]
Silverfin: controles en jaarrekening op basis van RGS (10-06-2020)
Silverfin biedt een scala aan software voor de accountantspraktijk. De inrichting binnen SIlverfin vindt volledig plaats op basis van RGS-codes. Enkele voorbeelden zijn: 1) Controle tussenrekeningen, vraagposten en overlopende activa c.q. passiva. 2) Controle in de afschrijvingsstaat en 3) Controle overige bedrijfskosten.
RGS openstaand en opgelost over [ Vraagposten ]
Tussenrekening overig en vraagposten (06-01-2024)
Omdat de rekening "Vraagposten" ontbrak (op rekeningniveau) in RGS is indertijd de rekening BSchTusTov "Tussenrekening overig" (op verzoek van RGS MKB) aangewezen als "Vraagposten". Deze rekening kent een omslagcode naar de rekening BVorTusTov "Tussenrekening overig" die niet als "Vraagposten" is aangemerkt. Dat kan tot verwarring en zelfs fouten leiden. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk.
Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS op niveau 4 en dubbel op niveau 5 (30-06-2019)
Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen, maar niet expliciet de rekening "vraagposten".
WIKI's over [ Vraagposten ]
RGS en Vraagposten boeken

Accountants- en administratiekantoren weten regelmatig niet wat hun klanten wel weten over bijvoorbeeld een bankmutatie. Is  sprake van een zakelijke uitgave of een privé uitgave. Deze kantoren zetten daarom een post regelmatig even op ‘vraagposten’ om daarna met de klant af te stemmen waarop de bankmutatie specifiek betrekking heeft.

RGS-codes met [ Vraagposten ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BSchTusTov 17590 Tussenrekeningen overig (Vraagposten) 4 J J J J N.v.t.
BSchTusTovTvp Tussenrekening vraagposten tussenrekeningen overig 5 Wonen
BVorTusTov 14590 Tussenrekeningen overig 4 J J J J N.v.t.
BVorTusTovTvp Tussenrekening vraagposten tussenrekeningen overig 5 Wonen