Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS op niveau 4 en dubbel op niveau 5

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum Juni 2019

Accountants- en administratiekantoren weten regelmatig niet wat hun klanten wel weten over een bankmutatie. deze kantoren zetten daarom een post regelmatig op ‘vraagposten’. Daarnaast is het gebruik van een grootboekrekening ‘vraagposten’ vaak gestuurd door de verplichting om een bankafschrift in z’n geheel te verwerken i.p.v. bankmutaties die niet gelijk duidelijk zijn achteraf te kunnen verwerken. 

Accountants- en administratiekantoren kunnen ook werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst.

Nu kent RGS vele tussenrekeningen. De vraag is echter welke (tussen)rekening bestemd is voor vraagposten. De afspraak over dit rekeningnummer is ook van belang voor het op 'nul' lopen van deze rekening als bijvoorbeeld cijfers aan een rapportage worden aangeboden in RGS. 

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Nul lopen van posten in vraagposten (BVorTusTovTvp) is altijd van belang. Als men onder deze posten een saldo laat bestaan zullen deze altijd in het rapport onder de “Overlopende activa – passiva” worden opgenomen. Waarom dan wel de reden van bestaan van een saldo is niet aan ons ter beoordeling. De verantwoordelijkheid hierover ligt bij de gebruiker en in basis al in het bronsysteem. De tussenrekeningen – vraagposten zijn al gecategoriseerd (11 groepen) op verzoek van de markt.

Opmerking GBNED
De vraag is één rekening expliciet toe te wijzen als 'vraagposten' op niveau 4 van RGS.

Dit sluit ook aan bij het volgende antwoord van de RGS beheergroep als het gaat om het beheer van niveau 5:
"De softwareleverancier is, afhankelijk van de behoefte, vrij om te kiezen hoe niveau 4 en niveau 5 worden toegepast. In de praktijk is het inderdaad zo dat meerdere leveranciers gekozen hebben om alleen niveau 4 te gebruiken. Waar RGS wordt toegepast voor de SBR-KvK rapportages voor Micro en Klein (die nagenoeg geen diepgang hebben d.m.v. verloopoverzichten) is dat ook te begrijpen". 

(Voorlopige) oplossing RGS MKB:

BSchTusTov (1106000) "Tussenrekeningen overig"
Deze rekening is op niveau 5 onderverdeeld naar "Tussenrekening beginbalans", "Tussenrekening vraagposten" en "Tussenrekening overige".
Omdat er op RGS niveau 4 (rekeningen) geen aparte rekening is voor vraagposten beschouwen we deze rekening als "Vraagposten" voor in elk geval de doelgroep ZZP en MKB. 

Dezelfde rekeningen onder vorderingen "BVorTusTov" laten we buiten beschouwing binnen RGS MKB.
Het nut van een omslagcode bij een rekening "Vraagposten" zien we niet. Een dergelijke rekening moet voor rapportages altijd op nul lopen.

ZIe toelichting Tussenrekeningen overig.

RGS 3.5 jan 2023
BSchTusTov (1106000) "Tussenrekeningen overig" is op verzoek van RGS MKB qua naam aangepast in 
"Vraagposten".
De rekening zelf bijkt (nog) toegewezen aan Woningcorporaties.
BVorTusTov stond wel op 1.

Om BSchTusTov branche onafhankelijk toe te wijzen is een nieuw punt opgenomen.
Inmiddels is deze RGS-code al wel toegewezen aan RGS-MKB. 

Afgehandeld
Dit punt wordt derhalve als afgehandeld beschouwd.

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware

Terug