Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Bouwsector in standaard RGS-schema: betekenis RGS-codes ontbreekt

Plaatsingsdatum 01-01-2020
Berichtdatum Januari 2020

Het RGS-schema bevat specifiek voor de bouwsector 39 RGS-codes op niveau 5 (mutaties). Dit zijn RGS-codes als:
- Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten onderhanden projecten in opdracht van derden;
- Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten onderhanden projecten in opdracht van derden;
- Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten onderhanden projecten in opdracht van derden.

De bovenliggende RGS-codes op niveau 4 (rekeningen) zijn echter NIET specifiek toegewezen aan de bouwsector. Dit betreft bijvoorbeeld de RGS-code "Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten".

De vraag is nu of er een toelichting kan komen waarom de rekeningen op niveau 4 niet bouwspecifiek zijn en op niveau 5 wel? Zo mogelijk met voorbeelden. 

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Niveau 5 is een nadere uitsplitsing (detaillering) van niveau 4. Voor wat betreft Onderhanden projecten zijn op niveau 4 algemene in gebruik zijnde beschrijvingen opgenomen, zoals deze ook in de taxonomie (labels) aanwezig zijn. Onderhanden projecten geldt overigens niet alleen voor Bouwondernemingen. 

Opmerking GBNED
Graag toelichting en voorbeelden aanleveren van gebruik van de codes (op niveau 4 EN 5) in de boekhouding door de RGS beheergroep.

(5-5-2021)
Inmiddels is door GBNED in het kader van RGS MKB de casus "RGS onderhanden projecten" uitgewerkt. 
Het uitwerken van deze casus laat onverlet dat er behoefte is aan toelichting en voorbeelden vanuit de RGS beheergroep. 
Daarbij speelt ook de, al langer openstaande, vraag waarom specifieke rekeningen voor de bouwsector niet opgenomen zijn als extensie, maar als mutatie op niveau 5. 

Zie RGS openstaand Onderhanden projecten, n.a.v. uitgewerkte casus.

Gearchiveerd (jan 2023)
Dit punt is feitelijk vervangen door het hiervoor genoemde punt en wordt daarom als "gearchiveerd" beschouwd. 
  

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware

Terug