Nieuws GBNED

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2019/2020: met ook aandacht voor de WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans -WAB - per 2020

Plaatsingsdatum 21-10-2019
Berichtdatum 21 oktober 2019

Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht. Wat betreft salarissoftware ging de aandacht ditmaal speciaal uit naar ondersteuning van de WW functionaliteit (WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans - WAB - per 2020). Er mag verondersteld worden dat salarissoftware de WW premie laag of hoog kan bijhouden (per 2020) per medewerker en per ingangsdatum (contract). U moet goed in de gaten houden of de software dan ook automatisch WW premie hoog met terugwerkende kracht berekent als een werknemer binnen 2 maanden weer uit dienst is. Dit zelfde geldt als er een overschrijding is van meer dan 30% van de uren, zoals in de arbeidsovereenkomst overeengekomen voor dat jaar.

Voorkomen is beter dan genezen
Idealiter is het als uw software als poortwachter fungeert en een tijdige signalering geeft als een of meer werknemers boven de hiervoor genoemde 30% dreigen te komen. De werkgever kan dan als gewenst tijdig bijsturen. Een puntje om zeker in de gaten te houden om niet teveel WW premie te hoeven betalen.

In de gids is ook uitgebreid aandacht voor HRM-software om een uitgebreide personeelsadministratie te voeren of alleen enkele aspecten daarvan. Dat laatste vaak ingegeven door marktomstandigheden en regelgeving. Zo zijn er softwaresystemen die specifiek gericht zijn op de registratie van ziekteverzuim. Een ander voorbeeld zijn softwaresystemen gericht op personeelsplanning in de variant zelfroosteren. En van oudsher zijn er systemen voor urenregistratie. Een functie als declaraties door medewerkers (tegenwoordig via een smartphone, bonnetje scannen en klaar) kan ook gezien worden als HR-functie.

De “Gids Salaris- en HRM-software 2019/2020” telt ruim 280 pagina’s en bevat, naast een inleiding en thema’s (cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling, data-analyse voor de auditfunctie, beveiliging van persoonsgegevens en de AVG), een handige softwarematrix en per oplossing een specificatie van aangeboden functionaliteit. De gids is hier gratis op te vragen.
 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.softwarepakketten.nl

Terug