Onderzoek

Onderzoeksbureau GBNED voert regelmatig onderzoek uit op het gebied van administratieve softwarepakketten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Enerzijds betreft dit onderzoek dat voor eigen rekening wordt uitgevoerd en anderzijds in opdracht van derden.

Het kan daarbij gaan om:

 • Marktanalyses;
  In kaart brengen welke oplossingen voor een bepaald marktsegment of administratieve functie voorhanden zijn. Bijvoorbeeld een overzicht van standaard salarissoftware en de belangrijkste eigenschappen van deze software. In belangrijke mate wordt bij een marktanalyse uitgegaan van hetgeen betreffende softwareleveranciers aan informatie verschaffen.
   
 • Onderzoek naar trends op het gebied van administratieve software;
  Cloud computing, RGS, XAF, eFactureren, UBL, SEPA, PSD2 en Open banking. Zomaar enkele begrippen die de afgelopen jaren hun intrede hebben gedaan in relatie tot administratieve software. GBNED heeft als uitdaging te onderzoeken wat er werkelijk achter zo'n begrip schuilgaat en wat behaalde resultaten zijn.

Onderzoek heeft o.a. plaatsgevonden naar:

 • Elektronisch factureren;
 • Software voor afrekensystemen (Point-of-sale);
 • Cloud computing;
 • SBR en XBRL;
  Auditfiles en de winstaangifte;
 • Personeelsinformatiesystemen (HRM);
 • Managementinformatie; 
 • Financiële administratiesystemen;
 • Software voor Accountantskantoren;
 • Salarissoftware.

Vakbladen
Regelmatig verschijnen er ook publicaties van Onderzoeksbureau GBNED in vakbladen. 
Meer informatie...