Organisatie

Onderzoeksbureau GBNED is een zelfstandige organisatie, gespecialiseerd in het leveren van de volgende diensten:

Onderzoek
GBNED voert regelmatig onderzoek uit op het gebied van administratieve softwarepakketten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Enerzijds betreft dit onderzoek dat voor eigen rekening wordt uitgevoerd en anderzijds in opdracht van derden.
Meer informatie...

Publicaties
Veel publicaties van GBNED zijn, meestal gratis, te vinden op de eigen websites van GBNED. Regelmatig verschijnen er ook publicaties van GBNED in vakbladen en andere media (op papier of digitaal) van derden.
Meer informatie...

Online initiatieven
Gericht op onderzoek en informatieverstrekking voert GBNED de redactie van de volgende websites die zij in eigendom heeft: