Nieuws GBNED

Gids boekhoudsoftware 2020: extra aandacht voor in control zijn

Plaatsingsdatum 02-06-2020
Berichtdatum 2 juni 2020

Deze week is de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2020 uitgebracht met speciaal aandacht voor ‘in control’ zijn. Voor deze gids verstaan we onder ‘in control’ zijn het op orde hebben - bij zijn - van de boekhouding met daarbij zowel retrospectief (terugkijkend) als prospectief (vooruitkijkend) inzicht. Een ondernemer wil actueel inzicht hebben in het financiële huishoudboekje van zijn onderneming. Wat zijn de resultaten die zijn behaald in een bepaalde periode, kan voldaan worden aan (ook toekomstige) betalingsverplichtingen, wat is de stand van openstaande posten, welke kosten zijn gemaakt? Zo zijn er nog legio voorbeelden te bedenken van betrouwbare informatie die een ondernemer wil ontlenen aan zijn boekhouding.

In deze periode van Corona is het belang van ‘in control’ zijn ook weer aangetoond, zoals bij het aanvragen van de NOW regeling waar toekomstig inzicht een rol speelt en een vooraf opgestelde begroting uitkomst kan bieden. Voor het berekenen van de definitieve tegemoetkoming achteraf is historische informatie over dezelfde periode(s) van belang.

Voor ondernemers die tijdens de Corona pandemie geen inkomen hebben en/of hun bedrijf geheel of deels moeten sluiten is het sowieso van belang om over actueel inzicht te beschikken als het gaat om de financiële situatie. Als een ondernemer de hulp van een accountants- of administratiekantoor inroept moet deze laatste feitelijk met één druk op de knop inzicht hebben in de financiële situatie voor in elk geval de komende maanden. Het gaat dan met nadruk om een liquiditeitsplanning. En voor dat laatste is dan weer een goede verplichtingenregistratie van belang. Al dan niet via een vooraf opgestelde begroting in de tijd en voldoende gespecificeerd. Want om inzicht te hebben in toekomstige uitgaven heb je zeker niet voldoende aan alleen een openstaande postenlijst crediteuren. En afhankelijk van de soort organisatie kan ook een projecten- of orderadministratie (zowel inkomend- als uitgaand), van belang zijn.

We hebben het over de periode van de Corona pandemie. Los daarvan kunnen we ondernemers altijd aanraden om ‘in control’ te zijn. Voor ons reden om in de Gids boekhoudsoftware 2020 functionaliteiten extra te belichten die bijdragen aan het ‘in control’ zijn. Het gaat dan om een begroting, verplichtingenregistratie en een liquiditeitsplanning.

Gids boekhoudsoftware 2020:
De uitgave 2020 van de Gids boekhoudsoftware biedt inzicht in tientallen standaard boekhoudpakketten, onderverdeeld naar ZZP'ers en klein MKB, middelgrote bedrijven (MKB) en grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). Met per pakket inzicht in tientallen functies en eigenschappen. Daarnaast is aandacht voor gerelateerde thema’s als: scannen en herkennen van boekingsdocumenten, elektronisch factureren, elektronisch bankieren en PSD2, RGS, robotic accounting en API's.

De gids is gratis op te vragen in PDF-formaat via www.gidsboekhoudsoftware.nl.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gidsboekhoudsoftware.nl

Terug